Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Lưu chuyển nhân sự toàn cầu

Hình thức lưu chuyển hiện đại - Thiết kế lại trải nghiệm lưu động

Các nhân viên đi làm việc ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, những người thường xuyên đi công tác, những người được cử đi làm việc trong nội vùng hoặc nhân viên được giao việc ảo, tất cả đều làm phát sinh nhu cầu đối với một nền tảng công nghệ trực giác, an toàn, tự phục vụ, có thể xử lý nhiều phương diện của vấn đề lưu chuyển nhân tài một cách dễ dàng và với độ tin cậy cao. Bên cạnh việc thay đổi các mô hình triển khai và các loại hình công việc, chúng tôi nhận thấy một số nhân tố trên thị trường đang làm thay đổi kỳ vọng của các nhà cung cấp công nghệ lưu chuyển nhân sự toàn cầu, bao gồm sự gia tăng nhanh chóng sự lưu động của nhân tài, các thị trường mới và mới nổi và sự khắt khe ngày càng cao của cơ quan thuế đối với vấn đề tiền lương của nhân viên người nước ngoài, các hiệp định về thuế và các thỏa thuận an sinh xã hội.

Trải nghiệm lưu động toàn cầu của PwC. Chúng tôi đã và đang giúp các nghiệp đa quốc gia quản lý các vấn đề phức tạp về thuế, hoạch định, hành chính và chiến lược trong việc triển khai lao động quốc tế hơn 30 năm nay. Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi bao gồm hơn 4.200 chuyên gia về thuyên chuyển nhân sự quốc tế tận tụy và làm việc toàn thời gian tại 188 thành phố thuộc hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Brittany Chong

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Phan Thị Thùy Dương

Luật sư điều hành, Công ty Luật TNHH PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1508

Lã Trần Minh

Trưởng phòng Cao cấp, Dịch vụ Tư vấn Nguồn nhân lực và Tổ chức, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +8438 529 3120

Hide