Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Triển khai chiến lược nhân tài

Trong thị trường lao động hiện nay, những nhân viên tài năng có kinh nghiệm tại nhiều quốc gia càng ngày càng được quý trọng như chuyên ngành của họ vậy. Gần một nửa số CEO toàn cầu cho biết họ đoán trước các vấn đề trong việc triển khai các nhân viên có kinh nghiệm tại các quốc gia khác*. Với sự phát triển không ngừng của thị trường thế giới, nghiệp cần tiếp tục đánh giá lại chiến lược quản lý nhân sự của mình và xem xét cách thức triển khai nhân tài tối ưu để thành công trong kinh doanh trong tương lai. Bạn tin tưởng đến mức nào rằng ương trình lưu chuyển nhân sự toàn cầu của doanh nghiệp bạn hỗ trợ điều này và đem lại giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp?

*Khảo sát CEO toàn cầu thường niên lần thứ 17

Hỗ trợ của chúng tôi

Cấu trúc, tính linh hoạt, các đề nghị việc làm ở nước ngoài thuộc chương trình lưu chuyển nhân sự toàn cầu của doanh nghiệp có thể có tác động lớn đến việc quản lý nhân tài. Việc kiểm tra các chính sách lưu chuyển nhân sự toàn cầu của doanh nghiệp sẽ giúp bạn xác định liệu các chính sách này có toàn diện, hiệu quả, và được điều chỉnh phù hợp với các mục tiêu của nghiệp hay không.

Vì các yếu tố nội dung của chính sách thay đổi theo thời gian nên các nhu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng thay đổi. Cách tiếp cận bất biến cho mọi trường hợp đã không còn hiệu quả đối với các chính sách lưu chuyển nhân sự toàn cầu. Các cấu trúc của nghiệp đã trở nên phi tập trung hơn và các yêu cầu pháp lý ngày càng phức tạp hơn trên khắp thế giới. Do vậy, các cơ chế chính sách lưu chuyển nhân sự và các quy trình hỗ trợ phải nhất quán, nhưng vẫn đủ linh hoạt, để hỗ trợ cho nhu cầu của các đơn vị kinh doanh khác nhau, các loại nhân viên lưu động khác nhau, các vùng khác nhau.

Chúng tôi tin rằng một cơ chế quản trị việc lưu chuyển nhân sự toàn cầu hiệu quả là nền tảng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Vấn đề mang tính quyết định là nhận diện các cơ hội nâng cao hiệu quả hành chính, dịch vụ, nâng cao tính tuân thủ, và giảm chi phí.

Tính chất chức năng chéo của quy trình lưu chuyển nhân sự khiến cho việc bộ phận lưu chuyển nhân sự toàn cầu phối hợp với các bộ phận chức năng khác để thỏa thuận về vai trò và trách nhiệm hỗ trợ các quy trình lưu chuyển nhân sự và giao việc trở nên mang tính quyết định. Để thành công, thuế, nguồn nhân lực theo từng bộ phận, chế độ đãi ngộ dành cho quản trị viên, kế toán, tiền lương, pháp lý và bộ phận lưu chuyển nhân sự phải hiểu các vai trò riêng rẽ của họ trong việc thực hiện thành công ương trình.

Khả năng giải trình và quyền quản lý lưu chuyển nhân sự và giao việc toàn cầu là các thuộc tính thiết yếu của một mô hình quản trị lưu chuyển nhân sự toàn cầu thành công. Tuy nhiên, phụ trách các chính sách lưu chuyển nhân sự thôi chưa đủ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, bộ phận lưu chuyển nhân sự toàn cầu cũng nên có trách nhiệm và quyền hạn trong việc kiểm soát các phương diện hoạt động của chính sách, bao gồm tiền lương, kế toán, các nhà cung cấp thuê ngoài.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Phan Thị Thùy Dương

Luật sư điều hành, Công ty Luật TNHH PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1508

Lã Trần Minh

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi Nguồn nhân lực, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide