Tích hợp sau sáp nhập

Quý công ty quyết định thực hiện một thương vụ mua lại doanh nghiệp. Quý công ty đã tự nghiên cứu kỹ và tìm thấy một doanh nghiệp phù hợp có chiến lược phù hợp. Quý công ty đã hoàn thành việc soát xét thẩm định và kiểm tra các số liệu từ mọi góc độ. Quý công ty đã xem xét tất cả các phản ứng có thể có của thị trường. Tóm lại, quý công ty tin chắc rằng thương vụ này là một cơ hội tuyệt vời.

Nhưng quý công ty cũng biết việc này sẽ không dễ dàng.

Quý công ty lo ngại rằng văn hóa doanh nghiệp của hai bên sẽ không ăn khớp với nhau như mong muốn. Quý công ty cũng biết sẽ có sự chồng chéo công việc trên quy mô lớn và nhân viên của quý công ty cũng biết điều đó. Quý công ty sợ rằng các nhân viên giỏi nhất và sáng giá nhất ở cả hai công ty có thể sẽ chọn cách ra đi. Các đối thủ cạnh tranh của quý công ty đang theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng lôi kéo các khách hàng quan trọng của quý công ty. Những báo cáo khảo sát thẩm định đã tiết lộ một số vấn đề ở doanh nghiệp mục tiêu mà đòi hỏi phải có sự thay đổi cấp bách và lớn.

Tóm lại, quý công ty dự đoán sẽ có nhiều thách thức trong quá trình tích hợp quan trọng các thông lệ làm việc, quy trình ra quyết định, chính sách, quy trình quản lý nguồn nhân lực, công nghệ, nghiệp vụ và các quan hệ báo cáo của tổ chức. Thật vậy, cơ sở chiến lược của thương vụ này có thể gặp rủi ro nếu quý công ty không thể vượt qua những thách thức này.

Các vấn đề phổ biến

 • Mất thị phần vì các đối thủ cạnh tranh lôi kéo khách hàng và nhân viên của quý công ty
 • Mất nhân tài chủ chốt, vì thường các nhân viên giỏi nhất và sáng giá nhất sẽ ra đi vì lý do bất ổn
 • Giảm năng suất lao động và chi phí chuyển tiếp tăng lên
 • Gián đoạn kinh doanh, nỗi lo sợ và sự hoang mang của ban lãnh đạo và nhân viên
 • Không đinh hướng đúng trong cơ cấu tổ chức, quy trình và hệ thống ra quyết định
 • Xung đột văn hóa, các công ty tiếp tục hoạt động riêng rẽ
 • Thất bại trong việc thực hiện các lợi ích tiềm năng của việc tích hợp, bao gồm tiết kiệm chi phí
 • Quá trình chuyển tiếp mạnh mẽ và được kiểm soát tốt từ giai đoạn thẩm định đến tích hợp, đảm bảo tất cả các kết quả khảo sát thẩm định đều được nắm bắt và giải quyết

Hỗ trợ của chúng tôi

Kinh nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các yếu tố thành công quan trọng trong tích hợp sau sáp nhập gồm:

 • Tốc độ: áp dụng các nguyên tắc cơ bản về tích hợp càng sớm và càng nhanh càng tốt
 • Truyền thông tích cực cho lãnh đạo và nhân viên về tầm nhìn và chiến lược chung mới
 • Các quy trình quản trị doanh nghiệp hiệu quả
 • Đảm bảo tính liên tục của các nghiệp vụ quan trọng và không đánh mất các hợp đồng trong quá trình chuyển tiếp
 • Tận dụng lợi thế của các chiến thắng sớm một cách nhanh chóng, ví dụ, bán chéo sản phẩm
 • Nhanh chóng chuyển sang mô hình hoạt động mới
 • Tập trung vào khách hàng và nhân viên

 

Tại PwC Việt Nam, chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty trong một số các lĩnh vực được đề cập dưới đây:

 • Thiết lập khung sáp nhập: Lập chiến lược / mục tiêu tài chính chung và thành lập ban quản lý dự án và cơ cấu quản trị nhằm hỗ trợ quá trình tích hợp sau sáp nhập
 • Lập kế hoạch tích hợp: Xác định và quản lý rủi ro / tác động của việc tích hợp sau sáp nhập đến hoạt động kinh doanh, xác định mô hình hoạt động mục tiêu và lập phương pháp theo dõi các lợi ích
 • Thực thi kế hoạch tích hợp: Triển khai các chương trình khách hàng / nhân viên, cũng như tích hợp hoạt động kinh doanh, hệ thống công nghệ thông tin và các nghiệp vụ giữa hai công ty
 • Chiến lược: Xây dựng chiến lược chung rõ ràng, hấp dẫn được chia sẻ, tầm nhìn và mục tiêu có tính đến năng lực và cơ sở khách hàng của cả hai công ty, cũng như mô hình hoạt động để thực thi chiến lược đó
 • Tài chính: Điều chỉnh ngân sách, dự báo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh; đảm bảo tuân thủ thuế và các quy định báo cáo tài chính và các chính sách nhất quán. Nhanh chóng thiết lập các nghiệp vụ tài chính và hệ thống kiểm soát quan trọng, giải quyết các vấn đề từ các báo cáo khảo sát thẩm định
 • Hoạt động: Đảm bảo không có sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bảo vệ và điều chỉnh tất cả các khía cạnh của hoạt động, bao gồm phân phối, mua sắm và các cơ sở vật chất
 • Tiếp thị và bán hàng: Chuẩn bị lực lượng bán hàng, đào tạo hướng đối tượng về các sản phẩm chéo và các phân khúc khách hàng, giữ chân và duy trì quan hệ với các khách hàng quan trọng, thương hiệu, quảng cáo, liên minh và các kênh phân phối
 • Nhân sự: Điều chỉnh tất cả các khía cạnh nhân sự và quy trình, bao gồm tiền lương và phúc lợi, chính sách nhân sự, cơ cấu tổ chức và văn hóa, các chương trình giữ chân tài năng, đào tạo, quản lý sự thay đổi
 • Công nghệ: Các hệ thống chiến thuật và chiến lược và lập kế hoạch công nghệ. Xác định các mâu thuẫn hoặc sự trùng lặp các quy trình và hệ thống. Triển khai các hệ thống đã sửa đổi, tích hợp, việc di chuyển dữ liệu, các giao diện.
 • Thuế: Duy trì kiểm soát các lĩnh vực thuế quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp, giảm rủi ro thuế, thực hiện các lợi ích về thuế thu được nhanh chóng và phát triển các chiến lược thuế dài hạn để giảm tổng hạn mức rủi ro về thuế.
 • Pháp luật: Xác định, lập kế hoạch và ưu tiên các nhiệm vụ pháp lý quan trọng bao gồm cấu trúc pháp lý, tài sản sở hữu trí tuệ, pháp luật lao động, hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp, cấp phép sản phẩm và pháp luật xuất nhập khẩu.

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Sự điều chỉnh trong đội ngũ lãnh đạo về hiệu ứng đồng vận của việc tích hợp sau sáp nhập nhằm đạt được các kết quả kỳ vọng
 • Kịp thời thực hiện các lợi ích của thương vụ sáp nhập mua bán
 • Tăng cường giữ chân nhân tài chủ chốt
 • Quản lý rủi ro
 • Giảm thiểu sự gián đoạn trong kinh doanh / không đánh mất các hợp đồng quan trọng
 • Nhanh chóng ổn định và tích hợp
 • Truyền thông chính xác đến tất cả các nhóm liên quan

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Hide