Hướng dẫn kinh doanh tại Việt Nam

PwC Việt Nam hân hạnh ra mắt ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 10, đồng xuất bản với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Với mong muốn hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ấn phẩm chia sẻ các nguyên tắc cơ bản khi đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào những vấn đề mà các nhà đầu tư thường gặp khi hoạt động tại Việt Nam.

Các điểm mới trong ấn phẩm

  • Cập nhật thông tin về Thương mại và Hội nhập tại Việt Nam
  • Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam
  • Triển vọng tương lai của Việt Nam

Chúng tôi hy vọng rằng ấn phẩm này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch kinh doanh. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của PwC trong trang cuối của ấn phẩm.