Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Thông tư mới hướng dẫn Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ

11 Tháng 10, 2021

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư mới số 78/2021 hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ. Thông tư 78 có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và người nộp thuế được khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021 trước ngày này.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide