Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bảng mã loại hình xuất nhập khẩu mới trên hệ thống VNACCS

28 Tháng 5, 2021

Như quý doanh nghiệp đã biết, mã loại hình xuất nhập khẩu là căn cứ phân loại các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế và chính sách quản lý mặt hàng tương ứng.

Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ hướng dẫn bảng mã loại hình cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2021, thay thế cho Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ban hành vào tháng 4 năm 2015. 

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide