Nghị định mới hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

03 Tháng 12, 2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định 128/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP.