Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định EVFTA

22 Tháng 9, 2020

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2020/NĐ-CP quy định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2020 - 2022 để thực hiện Hiệp định EVFTA.