Điểm tin pháp luật Việt Nam

Mang đến cho quý vị thông tin mới nhất về pháp luật Việt Nam

Liên hệ

Richard J. Irwin

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư Vấn Thuế và Luật, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Kết nối với chúng tôi