Відновлення податкових перевірок та зміни в адмініструванні ПДВ

13/05/22

12 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла закон (проект закону № 7360 від 10 травня 2022 року, далі — "Закон"), який передбачає подальші зміни до податкового законодавства у зв'язку із введенням воєнного стану. У тому числі, Закон скасовує деякі нововведення, запроваджені раніше з огляду на воєнний стан. 

Експерти PwC в Україні проаналізували зміни, передбачені Законом. Ми вважаємо, що платникам податків варто, за можливості, якомога швидше подати податкову звітність, що мала бути подана протягом періоду воєнного стану. Ми також рекомендуємо платникам податків підготуватися до камеральних (і, потенційно, документальних) перевірок. Звертаємо увагу на те, що відповідальність за порушення, виявлені під час перевірок, буде більш суворою, ніж під час дії карантину до запровадження воєнного стану. Окрім того, слід підготувати до реєстрації податкові накладні і запланувати цю реєстрацію протягом передбачених Законом строків. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім змін у частині камеральних перевірок бюджетного відшкодування, які набирають чинності з 2 червня 2022 року.

Нижче ми висвітлюємо основні зміни.

Відповідальність платників податків

 • повне звільнення від відповідальності за дотримання термінів сплати податків і зборів поширюється лише на платників податків (у тому числі філій, представництв, відокремлених чи інших структурних підрозділів), які не мали можливості своєчасно виконати податковий обов’язок. Податковий обов’язок при цьому включає:
 • реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ("ЄРПН")
 • подання податкової звітності 
 • сплата податків та зборів
 • для звільнення від відповідальності за невиконання податкового обов’язку, платники податків, що мають можливість виконати податковий обов’язок, повинні зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН до 15 липня 2022 року, подати податкову звітність до 20 липня 2022 року та сплатити податки та збори у строк не пізніше 31 липня 2022 року
 • платники податків, у яких відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, за умови виконання ними цих податкових обов’язків, протягом 60 календарних днів із першого дня місяця, наступного за 6 місяцем відновлення таких можливостей платників податків
 • платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2% звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків за умови виконання ними таких податкових обов’язків протягом 60 календарних днів із дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2%
 • платники податків звільняються від нарахування і сплати штрафних санкцій та пені у випадку заниження податкового зобов'язання внаслідок помилок у звітних періодах, що припадають на період дії воєнного стану, за умови самостійного виправлення відповідних помилок у податкових періодах до 25 липня 2022 року
 • у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність із урахуванням форс-мажорних обставин, але без застосування вимог законодавства щодо мораторію застосування штрафних санкцій на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Адміністрування податків

 • відновлюються всі камеральні та фактичні перевірки 
 • відновлюються документальні позапланові перевірки, що проводяться:
  • на звернення платника податків 
  • у разі, якщо розпочато процедуру реорганізації (крім перетворення)  юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;
  • у разі декларування бюджетного відшкодування або від'ємного значення з ПДВ більше 100 тис. гривень
  • щодо платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями
 • встановлено особливості проведення камеральних та документальних перевірок під час дії режиму воєнного стану
 • перебіг строків, передбачених Податковим кодексом, може не зупинятися на період воєнного/надзвичайного стану, якщо це безпосередньо передбачено Податковим кодексом. Зокрема, для платників податків та податкових органів відновлюються строки щодо:
  • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в ЄРПН, подання звітності, сплати податків та зборів
  • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов'язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені
  • строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов'язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок
 • скасовано можливість подання податкової звітності у паперовій формі (якщо це не було безпосередньо передбачено і до введення воєнного стану)
 • документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований із дотриманням вимог законодавства про електронні документи.

ПДВ

 • відновлено бюджетне відшкодування ПДВ — з 21 липня 2022 року (п. 69.11)
 • відновлено реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. За податкові періоди лютий-травень 2022 року податковий кредит за придбаними товарами/послугами, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні, може бути відображений на підставі наявних первинних документів
 • отримувачі послуг від нерезидентів із місцем постачання на території України мають право на відображення податкового кредиту на підставі первинних/розрахункових документів (за умови відображення у податковій звітності відповідої суми податкової зобов’язань)
 • суми податкового кредиту щодо товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування, та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення
 • до припинення або скасування воєнного стану платники ПДВ не мають права на подання уточнювальних розрахунків до податкових декларацій, за звітні періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Міжнародна торгівля

 • не застосовуються санкції за порушення передбачених валютним законодавством строків розрахунків за імпортні операції (правило 365 днів) у разі неможливості ввезення раніше передбаченого товару внаслідок дії постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 року N 426 "Про застосування заборони ввезення товарів із Російської Федерації"
 • тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року, дозволено імпорт та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів (за кодами 8702, 8704 та 8705 УКТ ЗЕД), що відповідають екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-3", за умови, що юридичні особи ввозять ці транспортні засоби на митну територію України для власного використання без права відчуження 1095 днів із дня їхньої першої державної реєстрації в Україні. Ці правила не поширюються на транспортні засоби, які походять або ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України.

Ми будемо і надалі відстежувати зміни у податковому законодавстві та тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій.