АЕО та NCTS: що нового?

18/08/22

15 серпня 2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу ІV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”.

Відтепер підприємства, які будуть відповідати низці критеріїв, можуть отримати авторизацію для застосування наступних спрощень:

 1. загальна гарантія
 2. загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків
 3. загальна гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків
 4. звільнення від гарантії
 5. самостійне накладання пломб спеціального типу
 6. процедура спрощеного декларування
 7. процедура випуску за місцезнаходженням.

Зауважимо, що переваги залишаються доступними лише для підприємств, які здобувають статус АЕО. 

Для підприємств, які здобудуть авторизацію типу АЕО-С, доступні наступні переваги:

 • виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку
 • зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
 • використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення
 • використання національного логотипа АЕО.

Для підприємств з типом АЕО-Б доступні наступні переваги:

 • отримання від митного органу повідомлення про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на основі результатів аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття обрано для проведення митного огляду в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до моменту їх переміщення через митний кордон України
 • виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку
 • зменшення автоматизованою системою управління ризиками форм та обсягів митного контролю під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення
 • використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення
 • використання національного логотипа АЕО.

Законодавець адаптує підхід до оцінки фінансового стану підприємства для здобуття статусу АЕО до європейського, який буде застосовуватись у період дії воєнного стану та протягом 1 року з дня його припинення чи скасування:

 • підприємство, яке має від’ємні чисті активи, матиме змогу виконати вимоги критерію стійкий фінансовий стан шляхом способів забезпечення, які будуть встановлені Кабінетом Міністрів України
 • використовуються знижені розрахункові значення коефіцієнтів платоспроможності та ліквідності:

коефіцієнт покриття (Кпокр) ≥ 0,2
коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Кплат) ≥ 0,1
коефіцієнт фінансування (Кфін) ≤ 9.

Змінюється підхід до спрощення “процедури випуску за місцезнаходженням”:

 • раніше це спрощення було доступне лише у випадку, якщо підприємство є утримувачем складу (наявність власного або орендованого складу)
 • відтепер спрощення буде доступним навіть у випадку користування послугами іншого суб'єкта господарювання (наприклад, за договорами надання складських послуг логістичними провайдерами після відповідної авторизації складу)

Для виконання вимог Критерію 4. "Забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства" відтепер скасовується вимога підтверджувати кваліфікацію шляхом проходження тестування.

Також скасовується вимога до підприємств бути одночасно виробниками та експортерами (імпортерами) для отримання авторизації АЕО-С.

Відтепер підприємства, незалежно від виду господарської діяльності, можуть отримати статус АЕО.

Крім вищезазначеного, Закон покликаний забезпечити приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Відтепер український бізнес матиме змогу:

 • застосувати загальну фінансову гарантію, загальну фінансову гарантію зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50% або 70%, звільнення від гарантії
 • відправки або отримання товарів без їх пред'явлення митному органу ("авторизований вантажовідправник", "авторизований вантажоодержувач")
 • самостійного накладання пломб на вантаж
 • швидко переміщувати вантаж завдяки відсутності проміжних контролів
 • використовувати один транзитний документ та одну гарантію для переміщення товарів між 35 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

Наша команда продовжує стежити за змінами митного законодавства у воєнний час та інформувати вас про це.