Mācību programma "Nodokļu pamatkurss"

PwC Latvija speciālistu izveidota mācību programma, kas jau 16 sezonas pulcē dalībniekus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai augsti kvalificētu lektoru vadībā, izmantojot praktiskus piemērus un pieredzi, veidotu izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pareizu piemērošanu.

Uzņēmumu vadītāji, grāmatveži, finanšu un nodokļu speciālisti, juristi, konsultanti, personāla speciālisti un visi citi, kuri ikdienā saskaras ar likumvides jautājumiem, vēlas būt droši, ka nepalaiž garām svarīgas izmaiņas, spēj savlaicīgi paredzēt iespējamos riskus un sagatavoties pārmaiņām. 

Apzinoties, ka straujajā ritmā, nereti ir grūti izsekot dažādām izmaiņām likumvidē un orientēties neskaitāmos resursos, PwC Latvijas uzņēmuma speciālisti ir izstrādājuši īpašu mācību programmu “Nodokļu pamatkurss” ar mērķi izglītot sabiedrību nodokļu jautājumos. Mācību programmā nodrošinām dalībniekiem praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā, analizējot piemērus un situācijas, kā arī bagātīgu materiālu klāstu, kuru dalībnieki varēs izmantot ikdienas darbā.

Piedāvājam apgūt pilnu nodokļu pamatkursu vai izvēlēties atsevišķus Jums aktuālus nodokļu moduļus

Iegādāties videoierakstus

Document
12
moduļi
27
nodarbības
85
akadēmiskās stundas
Videoierakstos
PwC's Academy
sertifikāts
2190 EUR + PVN
Prezentāciju
materiāli
Pareizo atbilžu faili

Videoieraksts ievadvebināram "Ieskats PwC's Academy Nodokļu pamatkursa programmā"_19.09.2023.

Šie 3 no 12 kursa moduļiem katrs ietver vairākas nodarbības

Card

Nodokļi fiziskās personas ienākumiem

Vebināri ir notikuši 2023. gada novembrī
Pieejami videoieraksti
5 nodarbības I 20 akadēmiskās stundas

660 EUR + PVN*

* Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri: "Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" un "VID kontroles pasākumi"

Uzzināt vairāk
Card

Pievienotās vērtības
nodoklis

Vebināri ir notikuši 2024. gada janvārī - februārī
Pieejami videoieraksti
7 nodarbības I 28 akadēmiskās stundas

900 EUR + PVN *

* Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri: "Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" un "VID kontroles pasākumi".

Uzzināt vairāk
Card

Uzņēmumu ienākuma
nodoklis

Vebināri ir notikuši 2024. gada martā
Pieejami videoieraksti
6 nodarbības I 24 akadēmiskās stundas

780 EUR + PVN *

* Mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri: "Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" un "VID kontroles pasākumi"

Uzzināt vairāk

Informācija par visiem 12 kursa moduļiem

Pilna Nodokļu pamatkursa programma

Datums: Mācību programma ir notikusi 08.11.2023. - 11.04.2024.
Laiks: 12 moduļi  I  27 nodarbības  I  85 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejami videoieraksti

________________________

Lektori: Vita SakneViktorija LavrovaMadara Hmeļevska, Īva Šaicāne, Kristīne SkrastiņaTatjana Koncevaja, Jana MakarovaZane SmutovaAndis Vītols, Alise Dzintare, Rudīte Vesere, Laila Kelmere, Jolanta Krastiņa

________________________

Cena: 2190 EUR + PVN, rēķinu iespējams dalīt vairākos maksājumos


Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

________________________

Nodokļu pamatkurss ir PwC Latvija speciālistu izveidota mācību programma, kas jau 16 sezonas pulcē dalībniekus ar dažādu sagatavotības līmeni, lai augsti kvalificētu lektoru vadībā, izmantojot praktiskus piemērus un pieredzi, veidotu izpratni par Latvijas nodokļu sistēmu un nodokļu pareizu piemērošanu.

Piedāvājam apgūt pilnu nodokļu pamatkursu (27 nodarbības) vai arī izvēlēties atsevišķus Jums aktuālus nodokļu moduļus (12 moduļi).

Mācību programmas mērķis ir nodrošināt dalībniekiem praktiskas iemaņas nodokļu piemērošanā, analizējot piemērus un situācijas. Mācību procesā tiek nodrošināti materiāli, kurus varēsiet izmantot ikdienas darbā. 

PwC's Academy lektori ir pieredzējuši un kvalificēti jomas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, labi orientējas gan Latvijas, gan ārvalstu likumvidē, nodokļu sistēmās, dažādos digitālos risinājumos, kā arī veicina ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību. Atsevišķiem vebināriem var tikt piesaistīti profesionāli un pieredzējuši ārējie lektori.

Dalībnieki saņems PwC’s Academy sertifikātu par pilnas mācību programmas vai atsevišķu moduļu noklausīšanos. 

Iegādāties

Ievads Latvijas nodokļu sistēmā

Datums: Kursa modulis ir noticis 08.11.2023.
Laiks: 2 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektores: Vita Sakne, PwC nodokļu nodaļas direktore
Zane Smutova, PwC transfertcenu nodaļas vecākā projektu vadītāja

________________________

Cena: 70 EUR + PVN  I Bezmaksas, ja iegādājaties pilnu "Nodokļu pamatkursu", kā  arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem", "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem.

________________________

Kursa mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas nodokļu sistēmā, Latvijas Republikā piemērojamos nodokļos, kā arī nodokļu politikas un kontroles pasākumos. Kursā aplūkosim teoriju ar praktiskiem piemēriem no lektoru pieredzes.

Saturs

Piemērojamie tiesību akti nodokļu tiesību jomā:

 • Latvijas Republikas tiesību akti
 • Eiropas Savienības tiesību akti
 • Starptautiskie līgumi
 • Piemērojamo tiesību aktu mijiedarbība

Nodokļu sistēma Latvijā:

 • Tiešie nodokļi
 • Netiešie nodokļi

Valsts iestāžu loma nodokļu politikā un administrēšanā:

 • Nodokļu kontrole (VID audits, tematiskā pārbaude)
 • Tiesības prasīt uzziņu par nodokļu tiesību aktu skaidrojumu
 • Atbildība un sodi par nodokļu pārkāpumiem
 • Tiesības pārsūdzēt amatpersonu lēmumus par audita, pārbaudes rezultātiem
Kam paredzēts

Vebinārs paredzēts personām, kas sastopas ar nodokļu praktisku piemērošanu un ir saskārušās vai var saskarties ar neskaidrām situācijām nodokļu piemērošanā vai ar kontroles pasākumiem.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc dalības vebinārā Jums būs izpratne, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļu normatīvie akti un kāda ir to savstarpējā mijiedarbība. Jūs uzzināsiet, kādi ir Latvijas Republikā piemērojamie nodokļi, kā arī būsiet guvuši ieskatu VID veiktajos kontroles pasākumos un guvuši izpratni par uzziņas saņemšanas procesu.

Iegādāties

Nodokļi fiziskās personas ienākumiem

Datums: Kursa modulis ir noticis 2023. gada novembrī
Laiks: 5 nodarbības I 20 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejami videoieraksti

________________________

Lektores: Viktorija LavrovaPwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja 
Madara HmeļevskaPwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante

________________________

Cena: 660 EUR + PVN, mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

________________________

Kursā apgūsiet praktiskas iemaņas personāla nodokļu - iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes (VSAOI) un solidaritātes nodokļa (SN) - piemērošanā fiziskās personas ienākumiem. Mācību laikā aplūkosim Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus un kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību.

Saturs
 • Latvijas rezidenta un nerezidenta statusa noteikšanas pamatprincipi, statusa noteikšanas nepieciešamība un sekas nodokļu piemērošanas vajadzībām
 • Nodokļu piemērošana Latvijas rezidentiem un nerezidentiem dažādu veidu ienākumiem, tajā skaitā, darba algai, autoratlīdzībai, saimnieciskās darbības ienākumiem, dividendēm
 • Ar IIN un VSAOI apliekamo un neapliekamo ienākumu noteikšana, atšķirīgais un kopīgais IIN un VSAOI piemērošanā
 • VSAOI maksāšanas pienākums Eiropas Savienības ietvaros, A1 sertifikāta nozīme un piemērošanas nepieciešamība, tipisko mītu un kļūdu apskats
 • Nodokļu piemērošana ārzemniekiem Latvijā un Latvijas iedzīvotājiem, kas gūst ienākumus ārvalstīs
 • Solidaritātes nodoklis un tā nozīme IIN piemērošanā un gada ienākumu deklarācijas iesniegšanā
 • Nodokļu piemērošana dažāda veida fiziskās personas ienākumiem no kapitāla, saimnieciskās darbības, autoratlīdzības, piemērojot Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus
 • Komandējumu un nosūtījumu definīcija, nodokļu piemērošanas atšķirības
 • Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana
 • Dalībnieku iesūtīto jautājumu risināšana, aktuālo tēmu analīze
Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par nodokļu piemērošanu fizisko personu ienākumiem, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, algu grāmatvežiem. Kā arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, zināsiet, pēc kādiem principiem nodokļi jāpiemēro fiziskās personas ienākumiem dažādās situācijās, tai skaitā kādos gadījumos nodokļi nav jāpiemēro vispār vai nav jāpiemēro Latvijā.

Iegādāties

Muitas nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 6.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Jolanta Krastiņa, Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs

________________________

Cena: 40 EUR + PVN

________________________

Šī kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par muitas nodokļa būtību, muitošanas kārtību, kā arī padarīt skaidrākas muitas jomu regulējošo normatīvo aktu normas, kas attiecas uz visām personām, kas veic muitas formalitātes. Informēsim arī par aktuālām normām, ar kurām atrisina dažādus neskaidrus un problēmjautājumus muitas jomā.

Kursa laikā apgūsim teoriju, lūgsim iesaistīties diskusijā un sniegsim atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs
 1. Muitas darbības pamatprincipi
 2. Robežšķērsošanas un muitas kontroles veidi
 3. Preču klasifikācija
 4. Preču izcelsme
 5. Muitas vērtība
 6. Muitas noteikumos atzīta preču izmantošana
 7. Vienkāršojumi un citi jautājumi
Kam paredzēts

Visiem interesentiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku muitas nodokļa piemērošanu vai kuri ir ieinteresēti iegūt vispusīgas zināšanas par muitas nodokli un kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas.

Sagaidāmie rezultāti

Apmeklējot šo moduli, gūsiet teorētiskas zināšanas par nodokļa objektu, proti, preču, kas tiek ievestas no vai izvestas uz trešajām valstīm, vērtību; par nodokļa iedalījumu, proti, ievedmuitas un izvedmuitas nodokli; kā arī apgūsiet citas praktiskās iemaņas, kas izmantojamas ikdienas darbā.

Iegādāties

Akcīzes nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 6.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Jolanta Krastiņa, Finanšu ministrijas Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja, muitas un nodokļu politikas veidotājs

________________________

Cena: 40 EUR + PVN

________________________

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par specifisko patēriņa nodokli, ko piemēro noteiktām preču grupām. Kursa laikā tiks precizēti būtiskākie akcīzes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti, skaidrots akcīzes preču uzraudzības un kontroles mehānisms, sniegta informācija par administratīvo slogu komersantiem, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī citas nodokļa aktualitātes.

Kursa laikā aplūkosim teoriju, taču būs arī diskusijas un saņemsiet atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs
 1. Normatīvā bāze un nodokļa objekti
 2. Akcīzes nodokļa maksātāji un to veidi
 3. Atļaujas komercdarbībai ar akcīzes precēm un prasības to saņemšanai
 4. Nodokļa likmes
 5. Nodokļa maksāšanas termiņi un atskaites
 6. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana
 7. Prasības preču pavaddokumentu noformēšanai
 8. Nodokļa atbrīvojumi un to piemērošanas kārtība
 9. Veicamās darbības nodokļa likmju maiņas gadījumos
 10. Atbildība par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem
Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku nodokļa piemērošanu, kā arī citiem interesentiem, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par akcīzes nodokli.

Sagaidāmie rezultāti

Gūsiet zināšanas par akcīzes objektiem, maksātājiem, akcīzes preču uzskaiti, uzglabāšanu, aprites prasībām, marķēšanu un apgūsiet praktiskas iemaņas, kas būs izmantojamas ikdienas darbā.

Iegādāties

Dabas resursu nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 6.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Rudīte Vesere, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore

________________________

Cena: 40 EUR + PVN

________________________

Kursa mērķis ir veidot klausītājiem izpratni par dabas resursu nodokļa piemērošanu.

Saturs
 1. Dabas resursu nodokļa (DRN) objekti
 2. DRN maksātāju loks
 3. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība
 4. Atbrīvojumi no DRN, ja tādi paredzēti konkrētajam objektam
 5. Atbildība

Iegādāties

Nekustamā īpašuma nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 13.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Īva Šaicāne, PVN speciāliste

________________________

Cena: 40 EUR + PVN

________________________

Kursa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par NĪN - obligāto maksājumu, kas īpašniekam jāmaksā pašvaldībai.

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts regulējums attiecībā uz nodokli, kā arī kopīgi izvērtēsim teorijas piemērošanu praksē ar konkrētu piemēru palīdzību.

Saturs
 • NĪN normatīvā bāze
 • NĪN (ne)apliekamais objekts
 • NĪN maksātāji
 • NĪN likmes
 • NĪN aprēķināšana, taksācijas periods
 • NĪN objekta kadastrālās vērtības noteikšana
 • NĪN maksāšana
 • Piemērojamiem izņēmumi/ atbrīvojumi
 • NĪN maksātāja pienākumi un atbildība
 • NĪN saistībā ar citiem nodokļiem
Kam paredzēts

Kursā aicināti piedalīties uzņēmumu pārstāvji vai privātpersonas, kas ikdienā strādā ar NĪN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

Sagaidāmie rezultāti

Noklausoties šo kursu, zināsiet, ko apliek un ko neapliek ar NĪN, kas maksā NĪN, kad nodokļa maksātājiem var tik piešķirti atvieglojumi un citu svarīgāko informāciju, kas jāzina par NĪN.

Iegādāties

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 13.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Īva Šaicāne, PVN speciāliste

________________________

Cena: 40 EUR + PVN

________________________

Kursa mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par UVTN objektiem un apmēru, nodokļa maksātājiem, maksāšanu valsts budžetā un administrēšanas kārtību, kā arī par atbrīvojumiem no nodokļa maksāšanas un atmaksas iespējamību.

Kursā aplūkosim Latvijas tiesību normas, kurās paredzēts regulējums attiecībā uz nodokli, sniegsim atsauci uz būtiskiem VID izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem nodokļa maksātājiem, kā arī informēsim par VID uzziņās sniegto viedokli, atbildot uz jautājumiem, kas skar konkrētā nodokļa piemērošanas aspektus.

Ņemot vērā nodarbību laikā izklāstīto teoriju un piemērus, iegūsiet zināšanas par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā atzīmētajām ailēm, kurām jāpievērš īpaša uzmanība nodokļa maksātājam, par iespēju saņemt nodokļa atmaksu, kā arī nosacījumiem nodokļa atbrīvojumu piemērošanai.

Saturs
 • UVTN normatīvā bāze
 • Nodokļa maksātāji
 • Nodokļa objekts - vieglais transportlīdzeklis, kravas automobilis
 • Nodokļa apmērs
 • Atbrīvojumi
 • Maksāšana
Kam paredzēts

Kursā aicināti piedalīties darbinieki, kas ikdienā strādā ar UVTN jautājumiem, kā arī citi interesenti.

Sagaidāmie rezultāti

Kursa materiāli sniegs teorētisku informāciju interesentiem un metodisku palīdzību personām, kurām saskaņā ar likumu jāmaksā nodoklis.

Iegādāties

Mikrouzņēmumu nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 13.12.2023.
Laiks: 1 akadēmiskā stunda
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektore: Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, LLU viesdocente, EKA viesdocente, GFK docente

________________________

Cena: 40 EUR + PVN 

________________________

Šī kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par mikrouzņēmumu nodokļa būtību, nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kā arī padarīt skaidrākas mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu regulējošo normatīvo aktu normas, kas attiecas uz visām personām, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji.

Kursa ietvaros informēsim arī par aktuālām normām un plānotām izmaiņām likumdošanā, kas var ietekmēt ikvienu, kurš jau ir izvēlējies vai plāno izmantot šo režīmu.

Kursa laikā apgūsim teoriju, lūgsim iesaistīties diskusijā un sniegsim atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Saturs
 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji
 • Atbilstība maksātāja statusam
 • Apliekamais objekts un likme
 • Maksāšanas kārtība, statusa zaudēšana un ierobežojumi
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšana
 • Padomi nodokļa režīma izvēlei
 • Piemēri

Iegādāties

Pievienotās vērtības nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 2024. gada janvārī - februārī
Laiks: 7 nodarbības  I  28 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejami videoieraksti

________________________

Lektores: Kristīne Skrastiņa, PwC Nodokļu nodaļas vecākā konsultante, 
Īva Šaicāne, PVN speciāliste

________________________

Cena: 900 EUR + PVNmācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas,videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

________________________

Kursā apgūsiet pamatzināšanas par PVN piemērošanas pamatprincipiem, izņēmumiem, nodokļa maksātāja tiesībām un pienākumiem, specializēto PVN terminoloģiju un īpašajiem PVN piemērošanas režīmiem.

Kopīgi ar pieredzējušiem PVN ekspertiem dalībniekiem būs iespēja analizēt praktiskus piemērus un attīstīt iemaņas PVN aprēķināšanā, likmju noteikšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā un darījumu deklarēšanā.

Saturs
 • PVN normatīvā bāze, lietotie termini
 • PVN likuma tvērums - nodokļa subjekti un objekti
 • Darījumu vietas, piemērojamās PVN likmes noteikšana, atbrīvojumu piemērošana
 • Ar PVN apliekamā vērtība, darījuma un tā deklarēšanas brīdis, priekšnodoklis
 • PVN maksātāju reģistrācija un izslēgšana, nodokļa rēķinu sagatavošana un darījumu uzskaite
 • PVN deklarācijas sagatavošana
 • Speciālie PVN piemērošanas režīmi
 • Atbildība par PVN likuma pārkāpumiem
 • Praktisku piemēru analīze
Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuru darba pienākumi saistīti ar praktisku PVN piemērošanu, izrakstot vai apstrādājot nodokļa rēķinus, plānojot uzņēmuma darbības struktūru (īpaši plānojot darījumus ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu partneriem). Arī citām personām, kam nepieciešamas vispusīgas zināšanas par PVN piemērošanu, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Pēc kursa apgūšanas Jūs iegūsiet zināšanas un pieredzi, lai spētu orientēties PVN piemērošanas pamatprincipos – izvērtēt darījuma veidu, noteikt darījuma vietu, piemērojamo likmi vai atbrīvojumu, priekšnodokli.

Iegādāties

Transfertcenas

Datums: Kursa modulis ir noticis 15.01.2024.
Laiks: 2 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektores: Tatjana KoncevajaPwC Transfertcenu nodaļas vadītāja, 
Jana Makarova, PwC Transfertcenu nodaļas vecākā konsultante

________________________

Cena: 70 EUR + PVN  

________________________

Kursa mērķis ir nodrošināt iespēju Jums iegūt tādas praktiskas zināšanas, lai ikdienas pienākumu ietvaros Jūs spētu identificēt transfertcenu riskus vai to pazīmes nodokļu maksātāju darbībās, tādējādi veicinot to atklāšanu un mazināšanu.

Mērķis ir ne tikai zināšanu nodošana un informēšana par transfertcenu jautājumiem, bet arī dilemmu risināšana un pieeju izvērtēšana praksē. Tāpēc kursa laikā izmantosim prezentāciju teorijas apmācībai, lūgsim iesaistīties diskusijā un risināsim praktiskus uzdevumus.

Kursa laikā veiksim neviennozīmīgu situāciju analīzi, īpaši pētīsim Latvijas prakses piemērus un pieredzi, judikatūras piemērus. Likumu normas tiks ilustrētas ar praktiskiem piemēriem.

Saturs
 • Nesaistītu pušu darījuma princips un transfertcena
 • Saistītas personas
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa prasības par saistīto personu darījumu deklarēšanu
 • Transfertcenu dokumentācijas prasības
 • Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas modelis un kontrolēto darījumu summa
 • Darījumu tirgus cenas vai tirgus vērtības noteikšanas metodes
 • Salīdzināmo datu meklēšanas avoti
 • Tranfertcenu korekcijas
 • Citi būtiski aspekti
Kam paredzēts

Kursa modulis iecerēts galvenokārt, lai sniegtu zināšanas uzņēmumu darbiniekiem, kuru kompetencē ietilpst transfertcenu vērtēšanas jautājumi.

Sagaidāmie rezultāti

Nodrošināsim Jums teorētisko zināšanu saņemšanu un praktisko iemaņu, kas izmantojamas ikdienas darbā, apguvi.

Iegādāties

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Datums: Kursa modulis ir noticis 04.03.2024. - 25.03.2024.
Laiks: 6 nodarbības  I  24 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejami videoieraksti

________________________

Lektores: Viktorija Lavrova, PwC nodokļu nodaļas projektu vadītāja
Madara Hmeļevska, PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Alise Dzintare, PwC nodokļu nodaļas konsultante

________________________

Cena: 780 EUR + PVN, mācību maksu iespējams dalīt vairākos maksājumos

Bonusā 2 vebināri:
"Ievads Latvijas nodokļu sistēmā" (2 akad. stundas, videoieraksts, 70 EUR vērtībā)
"VID kontroles pasākumi" (3 akad. stundas, videoieraksts, 90 EUR vērtībā) 

________________________

Kursa dalībnieki iegūs zināšanas par UIN apliekamās bāzes noteikšanas un deklarēšanas pamatprincipiem, kā arī attīstīs praktiskās iemaņas UIN piemērošanā Latvijas un starptautisko normatīvo aktu griezumā.

Kursā aplūkojam Latvijas un starptautiskos normatīvos aktus, lai vieglā un saprotamā veidā nostiprinātu ar UIN apliekamās bāzes noteikšanas pamatus. Izvērtējam teorijas piemērošanu praksē ar piemēru palīdzību. Iepazīstinām ar UIN režīma piemērošanas aktualitātēm.

Saturs
 • UIN aprēķināšanas principi
 • Sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa
 • Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas
 • Nedrošie debitoru parādi
 • Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem
 • UIN bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi
 • Maksājumi nerezidentiem – ieturējuma nodoklis
 • Atvieglojumi
 • Pārejas noteikumu piemērošana (uzkrātās nesadalītās peļņas izmantošana, nodokļu zaudējumi, uzkrājumu samazināšana u.c.)
 • Deklarācijas sagatavošana, ikmēneša UIN aprēķins
Kam paredzēts

Uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas par UIN piemērošanu, lai tās pielietotu ikdienā, piemēram, grāmatvežiem UIN deklarāciju sagatavošanā. Arī tiem darbiniekiem, kuriem nepieciešams kopumā pārzināt nodokļu sistēmu un nostiprināt savas zināšanas, piemēram, nodokļu konsultantiem, juristiem un finanšu direktoriem.

Sagaidāmie rezultāti

Apgūstot šo kursu, iegūsiet izpratni par UIN piemērošanu uzņēmuma ikdienā. Zināsiet, pēc kādiem principiem jāvadās, nosakot ar UIN apliekamo bāzi, kā jāpiemēro UIN dažādās situācijās, tostarp, kādos gadījumos UIN saistības neveidojas.

Iegādāties

VID kontroles pasākumi

Datums: Kursa bonusa nodarbība ir notikusi 03.04.2024.
Laiks: 3 akadēmiskās stundas
Norise: Pieejams videoieraksts

________________________

Lektori: Zane Smutova PwC transfertcenu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Andis Vītols PwC transfertcenu nodaļas projektu vadītājs

________________________

Cena: 90 EUR + PVN I  Bezmaksas, ja iegādājaties pilnu "Nodokļu pamatkursu", kā  arī moduļu "Nodokļi fiziskās personas ienākumiem", "Pievienotās vērtības nodoklis" un "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" apmeklētājiem.

________________________

Ne vienmēr vadītājs un galvenais grāmatvedis ir informēts par savām tiesībām nodokļu pārbaudes laikā, par pārbaudes kārtību un rezultātu noformējuma niansēm. Šajā vebinārā atklāsim svarīgākos aspektus un praktiskas rekomendācijas par VID kontroles pasākumiem.

Vebinārs iekļauts PwC's Academy Nodokļu pamatkursa programmā kā bonusa vebinārs. Tas būs noderīgs ne tikai Nodokļu pamatkursa dalībniekiem, bet ikvienam interesentam, kurš ir saskāries vai var saskarties ar VID kādā no kontroles pasākumiem.

Pamatojoties uz PwC transfertcenu konsultantu pieredzi, tiks sniegti ieteikumi nodokļu maksātājiem, lai veiksmīgi izietu pārbaudi un spētu aizsargāt uzņēmuma tiesības un intereses.

Sniegsim arī pārskatu par potenciāliem nodokļu pārkāpumiem un uzņēmuma, kā arī vadītāju, atbildību.

Saturs

Kursā atklāsim vairākus aspektus, kas noder gan sagatavojoties VID pārbaudei, gan pašas pārbaudes laikā, tajā skaitā:

 • VID un nodokļu maksātāja pienākumi un tiesības
 • Nodokļu kontroles procesa shēma un nodokļu kontroles pasākumi
 • Nodokļu riski un to mazināšanas iespējas
 • VID audits un praktiski ieteikumi nodokļu maksātāja aktīvai dalībai šajā procesā
 • Nodokļu pārbaudes rezultāti un nodokļu maksātāja lēmums par turpmākajiem soļiem
 • VID lēmumu apstrīdēšanas process, svarīgi aspekti un biežāk pieļautās kļūdas
 • Citi būtiski aspekti un praktiskās rekomendācijas

Iegādāties

Lektori

Lektori ir pieredzējuši PwC speciālisti un kvalificēti jomas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, orientējas gan Latvijas, gan ārvalstu nodokļu sistēmās.

Nodokļu pamatkurss lektori
Kursa dalībnieki

Kam paredzēts

Mācību programmas saturs būs īpaši vērtīgs uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem un finanšu uzskaites un pārvaldības speciālistiem, juristiem, konsultantiem, personāla vadītājiem, kā arī citiem interesentiem, kuriem aktuālas zināšanas nodokļu jautājumos.

Saturs un norise

Detalizēts mācību programmas moduļu apraksts pieejams pie katra moduļa.

Praktisku piemēru izskatīšana un reālu situāciju analīze ir būtiski nosacījumi veiksmīgam mācību procesam. Šīs metodes izmantojam Nodokļu pamatkursā, lai pēc absolvēšanas ikviens spētu pielietot iegūtās zināšanas praksē. 

Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki saņem apstiprinājuma e-pastu, kuram sekos atsevišķš e-pasts ar informāciju par piekļuvi vebināru videoierakstiem, kā arī attiecīgo nodarbību materiāli.

Piekļuve videoierakstiem - 3 mēneši pēc piekļuves nosūtīšanas.

Lektori

PwC’s Academy lektori ir pieredzējuši un kvalificēti jomas profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar dažādu nozaru Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, iesaistās normatīvo aktu izstrādē un apspriešanā ar valsts pārvaldes iestādēm, labi orientējas gan Latvijas, gan ārvalstu likumvidē, nodokļu sistēmās, dažādos digitālos risinājumos, kā arī veicina ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību. Atsevišķiem vebināriem piesaistīti profesionāli ārējie lektori.

Sertifikāts

Dalībnieki saņems PwC’s Academy sertifikātu par pilnas mācību programmas vai atsevišķu moduļu noklausīšanos

Pieteikšanās

Dalību reģistrē, aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama Nodokļu pamatkursa mājaslapā vai katra moduļa aprakstā. Pēc pieteikuma iesniegšanas Jūs saņemsiet e-pastu ar lūgumu apstiprināt reģistrāciju (pārbaudiet arī mēstuļu un reklāmas e-pastkastītes). Kad apstiprināsiet reģistrāciju, saņemsiet informāciju par mācību programmu.

Pēc videoierakstu nosūtīšanas pieteikums vairs nav atsaucams un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā.

Norēķini

Pilnajai Nodokļu pamatkursa mācību programmai un moduļiem “Nodokļi fiziskās personas ienākumiem”, “Pievienotās vērtības nodoklis” un “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”, ja nepieciešams, piedāvājam dalīt rēķinu vairākos maksājumos. 

Rēķinus sūtīsim uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Aizpildot rēķina maksātāja laukus pieteikuma formā, Jūs apstiprināt, ka rēķina apmaksu veiks norādītais uzņēmums/privātpersona. Ja rēķina apmaksu veiks cits uzņēmums/privātpersona, par pakalpojumu tiks aprēķināta papildu maksa 70 EUR apmērā un nosūtīta vēl vienā rēķinā.

Kontaktinformācija

Ja pēc pieteikuma nosūtīšanas, nesaņemat apstiprinājuma e-pastu vai ja vēlaties uzdot precizējošus jautājumus, lūdzu, sazinieties ar

linda.grasmane@pwc.com vai
lv_pwckursi@pwc.com

 

Playback of this video is not currently available

1:13

Document
121 121
1212 2
121 121
1212 2
1212 2
1212 2
1212 2
1212 2
1212 2
1212 2
1212 2

Sazinieties ar mums

Inga Ķempele

Inga Ķempele

Projektu vadītāja, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Linda Grasmane

Linda Grasmane

Projektu koordinatore, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums