Jana Makarova

Jana Makarova

Vecākā konsultante Transfertcenu nodaļā, PwC Latvia

Jana ir PwC Latvija vecākā nodokļu konsultante, kurai ir vairāk nekā 7 gadu pieredze korporatīvajos nodokļos. Viņa specializējās dažādu nozaru starptautisku uzņēmumu un mazo uzņēmumu konsultēšanā transfertcenu un starptautisko nodokļu jautājumos. Janai ir svarīgi, lai transfertcenu dokumentācija būtu skaidra un efektīva, lai klienti būtu pārliecināti un bez bailēm iesniegtu tos nodokļu iestādēm. Jana spēj labi pielāgoties mainīgajām klientu vajadzībām, un viņai patīk pētīt jaunas nozares. Viņa ir konsekventi pierādījusi spēju risināt kritiskas problēmas un noteikt svarīgu uzdevumu prioritāti, vienlaikus saglabājot augstus standartus. Janai ir būtiskas zināšanas par BEPS iniciatīvām un rīcības plāniem, OECD vadlīnijām, kā arī nodokļu konvencijām. Janai ir pieredze nodokļu padziļinātās izpētes projektos (due diligence), UIN izvērtējumos, nodokļu risku izvērtēšanā audita pakalpojumu ietvaros, kā arī kompleksos TP plānošanas projektos.

Contact details

E-pasts

Sekojiet mums