Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

Vállalati kultúra átalakítása

Az elmúlt időszakban (is) több esemény és jogalkotói aktus hatott a compliance trendekre – megjelentek általános és speciális compliance tevékenységre vonatkozó irányelvek és jogszabályok. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet többek között kötelezővé tette a compliance funkció kialakítását és működtetését az ún. Takarékos törvény és a hivatkozott kormányrendeletben megjelölt köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetében. Az uniós ún „whistleblowing” irányelv alapján pedig kötelező lesz belső bejelentési csatornákat, ún. etikai forródrótot üzemeltetni minden 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató, magánszektorban működő vállalatnak, továbbá minden közszektorban működő jogalanynak.

A megvesztegetés elleni irányítási rendszerekkel kapcsolatos szabványokat tartalmazó ISO 37001 magyar megjelenése lehetővé teszi a vállalatok anti-korrupciós programjának olyan tanúsítását, amit a világon mindenki ugyanúgy ismer és értékel. A Covid-19-járvány továbbá ráébresztette a vállalatokat, hogy az ilyen jellegű „krízis” témákra is fel kell készülni, e felismerés pedig felerősíti a krízismenedzsment szerepét azoknál a vállalatoknál is, ahol eddig ez nem volt kiemelt téma. 

 

Hogyan tudunk segíteni?

  • Compliance menedzsment rendszer kialakítása és implementálása, felülvizsgálata

  • Kiszervezett compliance tevékenységek ellátása – compliance funkció üzemeltetése

  • Etikai forródrót üzemeltetése

  • ISO 37001 szabvány tanúsítására való felkészítés

  • Compliance szolgáltatások a pénzügyi szektorban 

Kapcsolat

Biró Ferenc

Biró Ferenc

Partner, PwC Hungary

Kövessen minket!