A koronavírus gazdasági hatásainak mérséklését célzó már elfogadott, illetve újonnan bejelentett intézkedések összefoglalója

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2020. március 23.

A március 19-én hatályba lépett 47/2020 (III.18.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: ”rendelet”), valamint a március 23-án tett további kormányfői bejelentések tartalmazzák a koronavírus (COVID-19) magyarországi gazdasági hatásainak mérséklését célzó kormányzati intézkedéseket. A kormány az egyre súlyosbodó egészségügyi és gazdasági helyzetben ezekkel kíván segítséget nyújtani mind a gazdasági hatásokkal már most komolyan küzdő vállalati szektor, mind pedig a lakosság számára. A március 23-i bejelentésekre vonatkozó kormányrendelet várhatóan rövid időn belül megjelenik. Hírlevelünkben külön taglaljuk a már rendeletben szabályozott lépéseket, és a jelenleg még csak a miniszterelnöki bejelentés alapján várható további intézkedéseket.

A már kormányrendelettel szabályozott intézkedések

Hitelszerződéseket érintő intézkedések

A múlt héten hatályba lépett kormányrendeletben foglalt intézkedések közül valamennyi vállalkozás és magánszemély számára elérhető a kölcsön, hitel és pénzügyi lízingszerződések tőke-, kamat-, és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség teljesítésére elrendelt fizetési halasztás. A fizetési halasztást a 2020. március 18-án huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A rendelet megfogalmazása alapján a szerződések jogszabály általi módosítására kerül így sor, azaz a fizetési moratórium automatikusan beáll, amelytől két esetben lehetséges az eltérés. A rendelet nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy egyrészről a bankok és az adósok egyedileg, közös megegyezéssel térjenek el a fizetési halasztás alkalmazásától, másrészről az ügyfelek egyedi jognyilatkozattal éljenek a törlesztés folytatásának lehetőségével.

A kormány ezzel egyértelmű és gyors pénzügyi segítséget kíván nyújtani a járvány okozta gazdasági válsághelyzet által érintettek részére, amelyet az elmúlt napokban a Magyar Nemzeti Bank is több közleményében szorgalmazott. A fizetési moratórium első lépésben 2020. végéig szól, azonban a napról napra változó gazdasági helyzet okozta komoly bizonytalanságból adódóan már most fenntartja a kormány ezen időpont kitolásának lehetőségét. A fizetési moratórium időtartamával a szerződések futamideje automatikusan meghosszabbodik, a veszélyhelyzet alatt lejáró szerződések pedig 2020. december 31-ig kerülnek meghosszabbításra.

A lakosságot érintő további jelentős intézkedés, hogy a 2020. március 19-től kötött fogyasztási hitelek THM-je a jegybanki alapkamat +5%-ban kerül maximálásra, amely várhatóan hatást gyakorol a személyi és fogyasztási hitelszerződés-kötések számára.

Leginkább érintett ágazatokra vonatkozó intézkedések

A munkahelyvédelem és a munkaerő megtartása céljából meghozott legjelentősebb intézkedések a válsággal eddig leginkább érintett ágazatokban, azaz a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő vállalkozások, ideiglenesen - ez év március 1-jétől június 30-ig tartó időszakra - teljes mértékben mentesülnek a munkabér után fizetendő közterhek megfizetése alól. Az ágazati besorolások pontos értelmezését a hamarosan megjelenő, a részletszabályokat tartalmazó rendelet fogja meghatározni.

A rendelet szövege alapján egyértelművé vált, hogy az érintett ágazatokban a munkavállalók a munkabér után kizárólag természetbeni egészségbiztosítási járulékot kötelesek megfizetni, amelynek havi összege nem haladhatja meg a 7710 forintot. A fenti intézkedések célja, hogy a leginkább sújtott ágazatokban megelőzhetőek vagy mérsékelhetőek legyenek a tömeges elbocsátások.

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a veszélyhelyzetet követően ismét a működés, az említett ágazatokban a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni, továbbá a bérleti díjak emelésére sem került sor a veszélyhelyzet fennállás alatt.

Tekintettel a turisztikai szektor különös érintettségére, 2020. március 1. és 2020. június 30-ig terjedő időszakra mentesülnek a vállalkozások a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettsége alól. Emellett kifejezetten a személyszállítás tekintetében hozott döntés, hogy június 30-ig elengedi az állam a KATA szerint adózó taxisok átalányadó fizetési kötelezettségét.

A munkaviszonyokat érintő rendelkezések

A rendelet lehetővé teszi Munka Törvénykönyvétől eltérő munkáltatói döntések meghozatalát is a munkaidő-beosztás, a munkavégzés helye, és a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése tekintetében. A munkáltatók az átmeneti időszakban ideiglenes jelleggel jogosultak a 96 órás időintervallumnál rövidebb időn belül is módosítani a munkavállalók munkaidő-beosztását, de természetesen továbbra is tekintettel kell lenni a Munka Törvénykönyvének alapelveire. Emellett a munkáltatónak lehetősége nyílik az otthoni munkavégzés és a távmunkavégzés egyoldalú elrendelésére. A rendelet lehetővé teszi továbbá, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megtegye, és a szükséges mértékben ellenőrizze a munkavállalók egészségi állapotát, tekintettel kell lennie azonban az adatvédelmi szabályok betartására.

A hatályos kollektív szerződések szabályait a munkaidő-beosztás, az otthoni vagy távmunkavégzés, az egészségügyi vizsgálatok körében - 2020. március 19. napjától a veszélyhelyzet időtartama alatt és annak megszűnését követő 30 napig - nem lehet alkalmazni, és helyettük a munkáltató a rendeletben foglalt szabályok szerint jogosult eljárni. A rendelet a fentieken túl lehetővé teszi, hogy a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhessenek, amely eltérés akár a munkavállaló kárára is történhet az átmeneti időszakban. Munkajogi szakértőink szerint ugyanakkor ez a rendelkezés nem jelent a munkáltatónak korlátlan felhatalmazást, az alapelvek tartalmi, míg az átmeneti időszak időbeli korlátot jelent.

A március 23-ai miniszterelnöki bejelentés alapján várható további intézkedések

A miniszterelnök március 23-ai bejelentése alapján várhatóan jelentősen bővült azon kisvállalkozói adózók köre, akik ideiglenes jelleggel mentesülnek a KATA megfizetése alól. Az intézkedés várhatóan elsősorban a szolgáltató szektor vállalkozásait érinti, úgy mint fodrászat, szépségápolás, üvegezés, festés, villanyszerelés, egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás, előadóművészet, víz- gáz-, fűtésszerelés, padlóburkolás, járóbeteg-ellátás, testedzési és egyéb sporttevékenység.

Ezzel szoros összefüggésben, ezen vállalkozások adófizetési kötelezettség alóli ideiglenes mentesülése mellett további új rendelkezése a kormánynak, hogy az egyes, már fennálló, 2020. március 1-jéig keletkezett KATA adótartozások rendezésére is haladékot biztosít az állam a vállalkozások számára a veszélyhelyzet végéig. Azonban a jelen pillanatban rendelkezésre álló információk alapján arra a kérdésre, hogy mely szereplőkre - a kifejezetten meghatározott szektor szereplőire vagy minden kisvállalkozóra - fog pontosan vonatkozni ezen kedvezmény, a bejelentés nem tért ki, várhatóan a hamarosan megjelenő kormányrendeletben kerül meghatározásra.

A bejelentés szerint a médiaszolgáltatók is mentességet kapnak egyes fizetési kötelezettségeik alól a kieső reklámbevételekre tekintettel, azt azonban, hogy ez mindenkire általánosan vonatkozik-e, illetőleg mire terjed ki a mentesség, csak a várhatóan hamarosan megjelenő rendelet fogja tisztázni.

Kifejezetten a lakosságnak már a jelen pillanatban is komoly pénzügyi problémákkal küzdő részét érinti az a bejelentés, amely alapján az egészségügyi veszélyhelyzet végéig felfüggesztésre kerülnek a kilakoltatási és lefoglalási eljárások, valamint az adóvégrehajtási eljárások is.  Az, hogy az adóvégrehajtás felfüggesztése pontosan milyen eljárásokra terjed ki, csak a jogszabály közzétételét követően fog kiderülni. A családok számára az ebben az időszakban lejáró GYES-, GYED-, valamint GYET-jogosultságok automatikus meghosszabbításával kíván a kormányzat időlegesen támogatást biztosítani.

A friss (2020. március 23.) bejelentések kétségkívül számos nehéz helyzetben lévő további vállalkozásnak és magánszemélynek hozhatnak könnyebbséget, az érintettek köre és az intézkedések pontos tartalma azonban csak a bejelentésben a 2020. március 23-a estére ígért kormányrendelet részletes ismeretében lesz tisztázható.

Kérdés esetén forduljon szakértőinkhez:

Deák László
Cégtárs
laszlo.deak@pwc.com                                                            

dr. Koncz Barbara
Igazgató
barbara.koncz@pwc.com

dr. Kőmíves Krisztina
Igazgató
krisztina.komives@pwc.com

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!