5G & IoT

Az 5G technológia olyan diszruptív szolgáltatások elterjedését tette lehetővé, amelyek teljes iparágakat forgatnak fel, és egyben óriási lehetőségeket rejtenek számukra. A kezdeti szigetszerű elterjedésnek már most is szemtanúi lehetünk, hiszen egyre több szereplő egyre több helyszínen indít 5G pilot projekteket.

Az új szolgáltatások megjelenésével azonban a jelenlegi ökoszisztéma- és szerepviszonyok egyre jelentősebb átformálódására kell számítani a jövőben. A tömeges elterjedés kapuja előtt állva a szereplők számára egyre fontosabb kérdéssé válik az 5G technológián alapuló megoldások széleskörű elterjesztése és kifizetődő piacosítása.

A jelentős növekedés azonban számos kihívást tartogat, mivel az 5G felhasználási esetek jövedelmező bevezetéséhez új üzleti modellek kialakítására, a vertikális iparági szereplők és távközlési szolgáltatók szorosabb együttműködésére, illetve a korábbi szigetszerű nézőpont helyett, átfogó szemlélet alkalmazására lesz szükség. 


A PwC Magyarország az 5G területen szerzett hazai és nemzetközi, iparágakon átívelő tapasztalatának köszönhetően egyaránt segíti a távközlési szolgáltatókat és a különböző iparági szereplőket abban, hogy azonosítsák és kiaknázzák az 5G, IoT és diszruptív megoldások nyújtotta lehetőségeket, valamint megfelelően menedzseljék az ebből adódó belső szervezeti átalakításokat.

 

market analysis on a tablet

Szolgáltatásaink

5G és IoT üzleti felhasználási esetek bevezetésének E2E támogatása

Komplex 5G és IoT megoldások tervezése és bevezetése műszaki szakértőink támogatásával.

 • Költségmegtakarítási lehetőségek feltárása 

A folyamatok és működés automatizálási, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési lehetőségeinek vizsgálata, és erre választ adó IoT- és adatalapú megoldások feltárása.

 • 5G monetizációs stratégia kialakítása

5G felhasználási és hasznosítási módjának, valamint a szükséges üzleti modellek, partnerségek és platformok meghatározása

 • 5G stratégia végrehajtásának támogatása

5G felhasználási esetek implementálásának teljeskörű támogatása és partnerségek kialakítása.

 • Üzleti terv és koncepció kidolgozása

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése, koncepcióalkotás, kiválasztott felhasználási esetek, megoldások részletes üzleti tervezése, megtérülés vizsgálata.

 • Pilot programok végrehajtása, tesztelés

Pilot projektek teljeskörű támogatása: eszköz, megoldás testreszabása, telepítése; az adatok és működés folyamatos nyomon követése; az adatok és eredmények kiértékelése és felülvizsgálata; további fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

 • Szolgáltatás és ügyfélélmény tervezése és kidolgozása

Piackutatások, ügyfél preferencia vizsgálatok, social media elemzések folytatása, menedzselése és eredményeinek kiértékelése; árazási stratégia kidolgozása; értékajánlat kialakítása; digitális ügyfélélmény és ügyfélutak megtervezése, megvalósítása.

 • Jogi szolgáltatások

Jogi és szabályozási szempontú megvalósíthatósági elemzések; jogi tanácsadás nyújtása; adatkezelés és -feldolgozás jogi kereteinek elemzése és kialakítása a jogi megfelelés biztosítása érdekében a GDPR és az adatvédelem területén.

 • Digitalizáció és IT implementáció

Digitális transzformáció megvalósítása, UX / UI tervezés, applikációfejlesztés, IT megvalósítás és terméktervezés végrehajtása.

 • Szenzorok, eszközök biztosítása

Szállítók értékelése és kiválasztása, szenzorok és megoldások egykapus biztosítása.

 • Adatelemzési szolgáltatások

Applikációk, szenzorok és más megoldások használata során keletkezett adatok értelmezésének és hasznosításának támogatása: big data elemzés, adatmodellezés, adatközpontú ügyfél- és szegmenselemzés, ügyfélérték kiszámítása, viselkedésanalízis, adatok értékesítése, grafikus felhasználói felület létrehozása.

 • Program, benefit és kockázatmenedzsment

Az 5G, illetve IoT alapú megoldások, felhasználási esetek bevezetéséhez teljeskörű projekt-, haszonrealizáció-, és kockázatmenedzsment szolgáltatás biztosítása.

 • Változásmenedzsment, kommunikáció

Új szolgáltatások bevezetéséhez vagy működésoptimalizációhoz kötődő változások kezelésének teljeskörű támogatása beleértve az érintettmenedzsmentet, valamint a képzések és kommunikáció megtervezését is.

 • További szolgáltatások

Benchmarking; piacfejlesztés támogatása; partnerek, szállítók és potenciális ügyfelek becsatornázása.

5G kiberbiztonsági kockázatértékelés

5G hálózatfejlesztési projektek, irányítási struktúra, legacy rendszerkörnyezet sebezhetőségeinek, kockázatainak felmérése, értékelése, incidens- és fenyegetéskezelés, adatvédelmi és fogyasztóvédelmi tanácsadás, a fogyasztók adatvédelmi elvárásainak és az alkalmazandó adatvédelmi előírásoknak való megfelelés elősegítése.

Szervezeti integráció, működés kialakítása

Az 5G bevezetéséből, új üzleti modellek alkalmazásából adódó szervezeti és működési kihívások kezelése: hiányzó képességek azonosítása, új munkakörök integrálása, új szervezeti felépítés tervezése, folyamatok, illetve működési modell tervezése és kidolgozása.

Szabályozási és engedélyezési támogatás

Hálózatmegosztást és az 5G üzembe helyezését megkönnyítő intézkedések kidolgozása.

5G hálózatfejlesztési tanácsadás

Hálózatfejlesztési modellek elemzése, beleértve a hálózatmegosztást és 5G kiépítési stratégia létrehozását.

Spektrumszerzés és - értékelési támogatás

Spektrum és ajánlattételi stratégia létrehozása, aukciós folyamat támogatása.

Kapcsolat

Vágó László

Vágó László

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!