Супроводження операцій з придбання

Всебічний аналіз операцій з капіталом та підтвердження правильності попередніх оцінок

Обґрунтування стратегії операції

Успішно поєднуючи досвід проведення аналітичних досліджень з досвідом і знаннями наших консультантів з питань стратегії, ми можемо з упевненістю визначити, чи надійна дана стратегія здійснення угоди і чи підкріплена вона доскональним знанням ситуації.

Аналіз кон'юнктури ринку

Залучаючи досвідчених консультантів з питань аналізу кон'юнктури ринку та використовуючи дані, отримані нами в процесі фінансово-економічного аналізу, ми надаємо цілісну картину бізнесу, що цікавить клієнта. Такий підхід базується на детальному розумінні як діяльності самої компанії, так і конкурентної ситуації в тій галузі, в якій вона працює.

Операційний аналіз

Наш досвід з супроводження величезної кількості операцій з капіталом показує, що покупці часто недооцінюють важливість аналізу операційних показників поточної діяльності бізнесу, що є об’єктом придбання, які визначають успіх кожної операції.

Тому ми звернули особливу увагу на даний напрямок нашої діяльності і тепер маємо необхідний галузевий і консультаційний досвід і можливості для вирішення всіх операційних завдань, пов'язаних зі здійсненням операції.

У нашій роботі ми покладаємося на унікальний досвід галузевих експертів і консультантів, що дозволяє нам охопити практично будь-які операційні аспекти, пов'язані з конкретною операцією.

Фінансово-економічний аналіз 

Наш досвід у сфері аналізу фінансово-економічних показників по-справжньому унікальний і завжди буде наріжним каменем нашої роботи з супроводження та аналізу операцій з капіталом. Ми бачимо своє основне завдання в тому, щоб надати Вам найбільш повну інформацію про бізнес, що є об’єктом придбання, для того щоб Ви могли прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення. У цьому нам також допомагають експерти, що мають у своєму розпорядженні найбагатші дослідницькі можливості.

Аналіз операції при обмеженому доступі до інформації

Вивчення документів, поєднання фінансово-економічного аналізу з аналізом кон'юнктури ринку та використання інших відомостей, отриманих без доступу до внутрішньої інформації об'єкта операції, - усе це необхідно на ранньому етапі тендера, а також для сприяння компаніям, що планують придбання підприємства без згоди його акціонерів та/або керівництва (Bid Support) або тим компаніям, які самі опинилися в подібному положенні в результаті таких дій (Bid Defence).

Використання ефекту синергії

Ми бачимо свою основну задачу в проведенні аналізу факторів, що безпосередньо впливають на вартість бізнесу, виявляючи переваги ефекту синергії вже на ранньому етапі здійснення операції, та постійному зверненні до цього питання по мірі надходження нової інформації. Таким чином, ми координуємо свої дії, забезпечуючи максимальну ефективність операцій з капіталом.

Спосіб здійснення операцій з капіталом

Операція повинна бути структурована таким чином, щоб найбільш повно реалізувати всі компоненти, що визначають її ефективність.

У нас працюють провідні експерти зі структурування угод, здатні охопити такі ключові елементи, як фінанси, бухгалтерський облік, оподаткування, валютне законодавство та правові аспекти. Усі наші фахівці діють у рамках єдиної міжнародної команди, що дає їм можливість використовувати унікальну методологію та всі переваги роботи в різних країнах та юрисдикціях.

Перехід права власності

Аналіз операцій з капіталом наочно показує, що основними причинами зниження їхньої ефективності є неоптимальні темп і спосіб інтеграції придбаного об'єкта у групу компаній покупця. Новий підхід до операцій з капіталом пропонує вирішення цієї проблеми за допомогою методології "Прискорена інтеграція" (Accelerated Transition®).

"Прискорена інтеграція" (Accelerated Transition®)

Цей вид послуг передбачає мобілізацію операційних, фінансово-економічних, кадрових та інформаційних можливостей протягом перших 100 днів з моменту оголошення або підписання угоди і аж до завершення першої стадії інтеграції.

Необхідно, щоб протягом цього періоду Ваші співробітники зосередили свою увагу тільки на тих 20% заходів, що визначають 80% ефективності здійснюваної операції.

Ми також працюємо в тісному співробітництві з нашими колегами-консультантами з кадрових питань, що дає нам можливість максимально використовувати вигоди, пов'язані зі зміною структури керівництва в довгостроковій перспективі.

Наші контакти

Олексій Болховітінов
Директор
Тел: +380 44 354 04 04
Email

PwC у соцмережах