Оновлення форм звітності з трансфертного ціноутворення

12/04/24

Зміни до порядку заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Відповідно до наказу №58 від 09.02.2024, опублікованого Міністерством Фінансів України від 02 квітня 2024 р., внесено зміни в порядок складання і подання Повідомлення про участь в міжнародній групі компаній (далі - МГК), затвердженого 31 грудня 2020 року № 839

Були впроваджені наступні зміни:

  • додано Графу 6.1, в якій платник податків зазначатиме дату свого призначення уповноваженим учасником міжнародної групи компаній (заповнюється у разі, якщо в Україні декілька компаній, що є учасниками цієї групи, та один з них призначений материнською компанією як той, що подає звіт у розрізі країн)
  • графа 15 (інформація про статус подання Звіту міжнародною групою компаній) – додано новий код CBC805 - звіт у розрізі країн не подається, оскільки не виконуються критерії щодо його подання (сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, менше 750 млн євро). Окрім цього, змінено призначення коду CBC809, який відтепер присвоюється учасникам МГК, які зобов’язані подавати звіт у розрізі країн в Україні
  • розділ ІІІ – який заповнювався, враховуючи всі держави (території), в яких МГК здійснює свою діяльність, щодо яких не подається звіт, видалено з форми Повідомлення про участь в МГК
  • уточнені деякі поняття
Зміни до порядку складання та форми Звіту про контрольовані операції

06 лютого 2024 року набрали чинності зміни до наказу Міністерства фінансів України від 07 грудня 2023 №673, внаслідок чого були також внесені зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції (Наказ Міністерства фінансів України №8 від 18 січня 2016 року).

Серед основних змін до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції варто виділити наступні:

Розділи І-ІІІ:

  • у Розділі І додано пункт 8, який визначає, що нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, подає Звіт за основним місцем обліку постійного представництва, а у випадку наявності декількох постійних представництв – за місцем обліку кожного із них
  • у Розділі ІІ змінено або доповнено пункти 2-5, а саме деталізовано правила заповнення Звіту для постійних представництв щодо найменування нерезидента, який працює через постійне представництво, його облікового номеру, основного коду економічної діяльності, місцезнаходження та ін. Також додано пункти 7 та 8, якими форму Звіту доповнено графою 7 – для нерезидентів та графою 8 – для нерезидентів, які працюють через постійне представництво
  • у Розділі ІІІ доповнено пункт 3 вимогою вказувати код нерезидента в країні реєстрації – для нерезидентів, які працюють через постійне представництво 

Розділ IV:

  • у підпунктах 4 та 6 пункту 4 наведені оновлені визначення рядків «Цифровий код країни» та «Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої» відповідно
  • пункти 12 та 15 доповнено положеннями про доповнення (зміни) до контракту (договору), згідно з яким здійснювалась контрольована операція
  • пункт 23 доповнено вимогою вказувати офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку (графа 19.1)

Наша команда продовжує стежити за змінами законодавства у сфері трансфертного ціноутворення. У разі виникнення додаткових запитань, звертайтесь до наших експертів.

Наші контакти

Ольга Трифонова

Ольга Трифонова

Партнерка, керівниця практики трансфертного ціноутворення, Київ, PwC в Україні

Тел: +380 50 331 9746

Катерина Кісліцина

Катерина Кісліцина

Директорка, PwC в Україні

Тел: +380 50 383 7556