IT stratēģija un optimizācija

Veiksmīgiem uzņēmumiem nākas izdarīt izvēli, kā izmantot esošos tehnoloģiju risinājumus un izvērtēt potenciāli jaunu risinājumu iegādi, vienlaicīgi gūstot vislielāko labumu no IT risinājumu lietošanas. Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieejami ļoti daudz un dažādi uzņēmumu IT risinājumi, kas saistīti gan ar mākoņskaitļošanu, kiberdrošību, specializētu programmatūru un specifiskām biznesa vajadzībām, gan arī ar jaunām tehnoloģijas attīstības tendencēm, piemēram, mašīnmācīšanās un blokķēdes tehnoloģijas izmantošanu, ilgtermiņa vērtības radīšanai un uzturēšanai ir būtiska pareiza stratēģija. Veiksmīgu uzņēmumu stratēģijas pamatā ir ilgtspējīga IT infrastruktūra, iekšējās organizācijas tehnoloģiskā izaugsme un spēja pielāgoties pārmaiņām kopīgu mērķu sasniegšanai.

 

Izaicinājumi

  • Profesionālas un objektīvas konsultācijas nepieciešamība par optimālākā risinājuma izvēli starp vairākiem šķietami līdzvērtīgiem IT risinājumiem, kas atbilst biznesa vajadzībām un budžeta plāniem
  • Ar IT saistītu izdevumu optimizācijas izvērtējuma nepieciešamība, neapdraudot IT funkcijas un vienlaikus saglabājot to spēju sniegt stratēģijas īstenošanai būtisku informāciju, uzturēt darbības procesus un nodrošināt normatīvā regulējuma prasību ievērošanu
  • Uzņēmuma darbinieku tehnoloģiju lietošanas pieredzes uzlabošanas nepieciešamība attālinātā darba režīma ietekmē, novērtējot prioritātes un nepieciešamos risinājumus ikdienas uzdevumu veikšanai

PwC piedāvātie risinājumi

Pārvaldības modeļa pielāgošana

Uzņēmuma pārvaldības un projektu realizēšanas modeļa pielāgošana mainīgajiem tirgus apstākļiem un labākajai praksei, spējās izstrādes jeb agile metodikas ieviešana.

IT saderības novērtējums

IT saderības ar organizācijas darbības stratēģiju novērtējums un iespējamie risinājumi IT funkcijas optimizēšanai.

IT arhitektūra

Uzņēmuma IT arhitektūras nākotnes vīzijas izstrāde, modelēšana un ieviešanas atbalsts.

IT optimizācija

IT investīciju efektivitātes uzlabojumu un izmaksu samazināšanas iespēju izskatīšana.

Mākoņpakalpojumu risinājumi

Atbalsts pārejai uz mākoņpakalpojumu risinājumiem.

Ārpakalpojumu centru stratēģija

Ārpakalpojumu centru jeb Shared Services Center stratēģijas izstrāde un ieviešana, SSC darbības optimizēšana.

IT analīze

IKT iespēju analīze, stratēģijas izstrāde un ārpakalpojumu izmantošana, IT iegādes atbalsts.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Vadības un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Baiba Apine

Baiba Apine

Direktore, IT konsultācijas, PwC Latvia

Beāte  Krauze

Beāte Krauze

Vecākā konsultante, IT konsultācijas, PwC Latvia

Harijs  Baranovs

Harijs Baranovs

Vecākais konsultants, IT konsultācijas, PwC Latvia

Sekojiet mums