Kas ir The New Equation?

Padomdevēju kopiena, kas apvienojas, lai atrisinātu dažādus izaicinājumus.

Mūsu vīzija par PwC tīklu, kuras pamatā ir mūsu uzņēmuma mērķis, ir kļūt par uzticamāko un atbilstošāko profesionālo biznesa pakalpojumu uzņēmumu pasaulē – uzņēmumu, kas piesaista talantīgākos darbiniekus un apvieno visnovatoriskākās tehnoloģijas, lai palīdzētu organizācijām veidot uzticamas attiecības ar ietekmes pusēm un nodrošināt ilgtspējīgus rezultātus.

Mēs savu atjaunināto vispasaules stratēģiju dēvējam par “The New Equation”, un tās uzmanības centrā ir divi būtiski izaicinājumi, kurus klienti un organizācijas šodien cenšas atrisināt.

Pirmkārt, saskaroties ar lielām pārmaiņām, kas veido pasauli, t. i., tehnoloģiskiem izaicinājumiem, klimata pārmaiņām, sašķelto ģeopolitiku, sociālo spriedzi un Covid-19 pandēmijas sekām, ir ātri un sekmīgi jāreaģē, lai rastu risinājumus. Otrkārt, nepieciešamība vairot uzticēšanos laikā, kad to nopelnīt ir kļuvis grūtāk un sarežģītāk.

Playback of this video is not currently available

2:12

The New Equation Centrālajā un Austrumeiropā

Nodrošināt ilgtspējīgus rezultātus, kas rada pārmaiņas

Mūsu pieeja ietver to, kas mēs esam: padomdevēju kopiena, kas apvieno pieredzi, zināšanas un prasmes, lai organizācijām, to klientiem, ietekmes pusēm un sabiedrībai sniegtu tos rezultātus, kas nodrošina pozitīvu un ilgstošu ietekmi.

Mūsu formula ir vienkārša – mēs radām drosmīgas idejas un risinājumus, kuru pamatā ir cilvēku zināšanas un pieredze apvienojumā ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām.

 

Risinām mūsu klientiem un sabiedrībai nozīmīgus jautājumus
PwC pētījums rosina valsts kapitālsabiedrību reformu plašākai finanšu instrumentu izmantošanai Latvijā

Dažādojot piekļuvi finansējumam, valsts kapitālsabiedrības var veicināt uzņēmuma tālāko izaugsmi un darbības efektivitāti, kā arī attīstīt labas pārvaldības praksi, sekmējot inovācijas, radot jaunas darba vietas un nodrošinot papildu ieņēmumus valsts budžetā, vienlaikus atbrīvojot publiskos finanšu resursus citām investīcijām.

 

Valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas analīze

“Vienas pieturas” principa iedzīvināšana valsts un pašvaldību pakalpojumu piegādē paredz iespēju iedzīvotājiem vienuviet saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus. Šādi tiek pilnveidota pakalpojumu pieejamība un piegādes efektivitāte valsts iedzīvotājiem, kā arī nodrošināta valsts un pašvaldību pakalpojumu vides pilnveidošana.

Pieejas pārskatīšana ārvalstu investīciju piesaistei Latvijā

Ekonomikas ministrija, kuras pārziņā ir investīciju politikas veidošana, identificēja vairākus izaicinājumus, kas kavēja ārvalstu investīciju piesaisti. Atbalstot investīciju piesaistes reformas īstenošanu, PwC pilnveidoja ārvalstu investīciju piesaistes ietvaru un organizēja praktiskas apmācības par investīciju piesaisti atbildīgajiem darbiniekiem.

Uzticēšanos nevar nopirkt – tā ir jānopelna un jāattaisno

Uzticēšanās nozīme biznesā ir viens no būtiskiem priekšnoteikumiem spējai iemiesot idejas, attīstīt uzņēmumus un nodrošināt izaugsmi. Tā nekad iepriekš nav bijusi tik nozīmīga kā šobrīd, tā apvieno jūsu organizāciju, cilvēkus, klientus, ietekmes puses un pasauli. Uzticēšanos nevar nopirkt, to var nopelnīt ar katru savstarpējo mijiedarbību un sasniegto rezultātu.

Pasaule, kuras pamatā ir uzticēšanās un pārredzamība
#GovLabLatvia inovācijas laboratoriju īstenošana

Lai veicinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 izvirzīto mērķu sasniegšanu un palīdzētu valsts pārvaldei kļūt efektīvākai un mūsdienīgākai, Valsts kanceleja 2018.gada nogalē uzsāka Eiropā un Latvijā vēl iepriekš nebijuša projekta izstrādi - #GovLabLatvia inovācijas laboratorijas. 

 

Kā korporatīvā ilgtspēja var veicināt nākamo pārmaiņu vilni?

Gan sabiedrības, gan uzņēmumu vidū jautājumi, kas skar vidi, sociālo jomu un pārvaldību kļūst aizvien aktuālāki. Pēdējā desmitgadē klimata pārmaiņas, resursu trūkums, sociālā nevienlīdzība, diskriminācija, dažādas krīzes un konflikti spilgti ilustrē problēmas ar kurām saskaras mūsdienu sabiedrība. 

Finanšu noziegumu apkarošanas pakalpojumi

Pastāvīgi mainīgajā, sarežģītajā normatīvajā vidē finanšu iestādes arvien biežāk meklē uzticamu biznesa partneri, kurš tās pavadīs pārvērtību ceļā un rūpēsies par plašu ikdienas darbību klāstu.

 

Cilvēki, kas izmantojot tehnoloģijas, kopīgi risina dažādus izaicinājumus

Mūsu jaunā PwC tīkla stratēģija “The New Equation” koncentrējas uz nākotni, ko veido cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība. Mūsu vīzijā cilvēki un tehnoloģijas savstarpēji mijiedarbojas, apvienojot izdomu, pieredzi un tehnoloģiskos jauninājumus, lai sasniegtu ātrākus, viedākus un labākus rezultātus, vienlaikus vairojot uzticēšanos visā vērtību ķēdē.

Cilvēki un tehnoloģijas sadarbojas, lai radītu iespējām bagātāku rītdienu
Revīzijas pieredzes pārveidošana

Mūsu revīzijas pieeja, kas balstīta uz inovatīviem risinājumiem, piedāvā cilvēku un tehnoloģiju apvienojumu, kas nodrošina izcilu kvalitāti, ietaupa jūsu laiku un sniedz jums padziļinātu un precīzu informāciju. Pārmaiņu radītie izaicinājumi tiek pārvarēti kopā ar jums un jūsu komandu. Mēs veltām laiku, lai sniegtu jums norādījumus par to jomu noteikšanu, kurās ir jēga ieviest jauninājumus, un pēc tam pārliecināmies, ka šī pāreja noris nevainojami un jums ērtā tempā.

 

Drošības incidenti - datu aizsardzības pārkāpums, kas rezultējas nopietnos sodos

Pēdējā laika Datu valsts inspekcijas (DVI) aktivitātes, to skaitā publicētā informācija par uzsāktajām pārbaudēm un piemērotajiem sodiem, nav palikušas nepamanītas lielākajai daļai sabiedrības, jo īpaši tāpēc, ka vairāki gadījumi ir saistīti ar uzņēmumos esošajiem klientu datiem. 

Digitālās transformācijas loma uzņēmuma attīstībā

Tāpat kā daudzi cilvēki visā pasaulē, arī mēs lielu daļu no savas ikdienas pavadām ekrāna priekšā. Attālinātā darba laikā sarunās ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem, kā arī veicot dažādus darba pienākumus. Ārpus darba laika apmeklējot dažādus kursus, seminārus, iepazīstoties ar jaunāko mums interesējošo informāciju, iepērkoties un vienkārši pavadot savu brīvo laiku. Digitālā transformācija ir neizbēgama, un mēs to jau piedzīvojam šobrīd. 

Sazinieties ar mums

Zlata Elksniņa-Zaščirinska

Zlata Elksniņa-Zaščirinska

Vadošā partnere Latvijā, PwC Latvia

Tel: + 371 67094400

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Follow us