Mūsu pieredze

Pieejas pārskatīšana ārvalstu investīciju piesaistei Latvijā

 

Klients: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta finansētājs: Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts

Situācijas apraksts

Meži Latvijā, vienā no Eiropas zaļākajām valstīm, aizņem 45% no tās teritorijas. Plašie mežu masīvi paver attīstības iespējas kokapstrādes nozarei un zaļo tehnoloģiju risinājumu izstrādei. Taču ir arī daudzi citi resursi, kuri Latviju varētu padarīt par pievilcīgu ārvalstu investoriem: tā atrodas stratēģiski nozīmīgu transporta plūsmu centrā, tai ir kvalificēts darbaspēks un labi attīstītas ekosistēmas vairākās nozarēs. Latvijā ir visaugstākais produktivitātes līmenis Baltijas valstu vidū un salīdzinājumā ar Poliju, t.i., IKP 107,9 EUR apmērā stundā. 

Tomēr pēdējos gados Latvijā bija vērojams straujš ārvalstu investīciju kritums. 2007. gadā, investīciju ieplūdes augstākajā punktā, ārvalstu investīciju apjoms sasniedza 36,4% no IKP. 2016. gadā tas bija nokrities līdz 18,3%. Lai veicinātu IKP pieaugumu un ekonomisko izrāvienu valstī, ļoti svarīgi bija piesaistīt ārvalstu kapitālu.

Ekonomikas ministrija (EM), kuras pārziņā ir investīciju politikas veidošana, identificēja vairākus izaicinājumus, kas kavēja ārvalstu investīciju piesaisti.  Investīciju regulējumam nebija skaidra ietvara, valsts mēroga mārketinga stratēģijas un netika pilnvērtīgi izmantotas iespējas investīcijas piesaistīt proaktīvi. Ministrija vēlējās pilnveidot pieeju investīciju piesaistei un uzlabot Latvijas piedāvājumu starptautiskā mērogā.

 

 

Mūsu risinājums

PwC atbalstīja EM un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) investīciju piesaistes reformas īstenošanā, pilnveidojot ārvalstu investīciju piesaistes ietvaru un organizējot praktiskas apmācības par investīciju piesaisti atbildīgajiem darbiniekiem.

PwC Latvija un PwC Luksemburga īstenoja divus projektus. Ar Eiropas Komisijas piešķirto finanšu atbalstu minētie projekti tika īstenoti laikposmā no 2018. gada aprīļa līdz 2020. gada februārim. Pirmajā projektā PwC izvērtēja esošo investīciju piesaistes ietvaru. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, PwC uzlaboja investīciju piesaistes ietvaru un izstrādāja rekomendācijas tā ieviešanai. Projekta ietvaros PwC veica:

  • investīciju piesaistē iesaistīto institūciju un to sadarbības mehānismu analīzi; 

  • esošo procesu kartēšanu; 

  • detalizēta pārskata sagatavošanu par darbībām, kas investoram jāveic, lai investētu Latvijā. 

Ciešā sadarbībā ar EM, PwC noteica Latvijas kā investīciju galamērķa stiprās puses un prioritārās nozares. Mēs palīdzējām EM un LIAA izstrādāt vērtības piedāvājumu katrai no nozarēm un konkrētu plānu investoru piesaistei, lai tās veiksmīgāk popularizētu šo nozaru piedāvājumu starptautiskā mērogā.

Balstoties uz pirmajā projektā paveikto, otrā projekta ietvaros PwC atbalstīja Latvijas valdības centienus valsts iestāžu kapacitātes celšanā, lai tās varētu īstenot izstrādāto ietvaru un investoru piesaistes plānu. PwC konsultēja EM par vispiemērotākajiem IT rīkiem un organizēja vairākas praktiskas apmācības investīciju projektu vadītājiem LIAA. Šīs mācību nodarbības ietvēra tādas tēmas kā IT risinājumu izmantošana investīciju piesaistē, investoriem pielāgotu piedāvājumu izveide, to prezentēšana un ilgtnoturīgu attiecību veidošana.

Mūsu galvenais mērķis bija izveidot Latvijas situācijai pielāgotu, ilgtspējīgu un praktisku stratēģiju investīciju piesaistes efektivizēšanai.

 

 

Ietekme un potenciāls

Vairāk nekā 15 EM un LIAA pārstāvjiem bija iespēja uzlabot savas profesionālās prasmes investīciju piesaistes jomā. Pašlaik Latvijas iestādes ir identificējušas vairāk nekā 50 iespējamos investorus un jau nodibinājušas atsevišķus kontaktus ar daļu no tiem. PwC piedāvātais ietvars ir pamats investīciju politikas izmaiņām. PwC piedāvātais ietvars ir pamats investīciju politikas izmaiņām un tā ietvaros izstrādāta stratēģija un rīcības plāns proaktīvai investoru uzrunāšanai.

EM un LIAA jau ir spērušas nozīmīgus soļus, investīciju pieejas piesaistes pārveidē, pastiprinot starp-institūciju koordināciju un sadarbību ar investīciju ekosistēmas galvenajiem partneriem.

Latvijas kā pievilcīga investīciju galamērķa veiksmīgāka popularizēšana un proaktīva pieeja investoriem no Latvijas iestāžu puses pavērs iespēju arvien lielākam skaitam investoru apmeklēt Latviju un pieņemt lēmumu par labu investēšanai. Tas ļaus uzlabot Latvijas kā lieliskas vietas inovatīviem un augstas pievienotās vērtības ieguldījumiem reputāciju, kā arī radīt jaunas darbavietas un veicināt ekonomikas izaugsmi.

 

Projektu finansē Eiropas Savienība (projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības finansējumu (Strukturālo reformu atbalsta programma) un sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātu).

Zlata Elksniņa-Zaščirinska

Zlata Elksniņa-Zaščirinska

Vadošā partnere, PwC Latvija

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Biznesa un darījumu konsultāciju nodaļas direktors, PwC Latvija

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400