Tranzakciós tanácsadás

Pénzügyi átvilágítás

A tranzakciós szolgáltatások csapatunk megvizsgálja a céltársaság pénzügyi kockázatait és lehetőségeit az ügyfeleink számára. Elemezzük a vállalat főbb költség és bevétel tényezőit, illetve feltérképezzük a fenntartható pénzáramlásait. Felmérjük a vállalat jelen pénzügyi helyzetét, és segítünk megérteni jövőbeli kilátásait. Ügyfeleinkkel közösen dolgozunk a tranzakcióhoz kötődő stratégiai célok megvalósításában a tranzakció folyamán. Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket az értékteremtésben. 


Fő kockázatok azonosítása

A pénzügyi átvilágítás tiszta és megbízható képet ad a célvállaltról ügyfeleinknek azáltal, hogy a pénzügyi, működési és stratégiai helyzetét értékeli és validálja. A múltbéli teljesítményt alapul véve az átvilágítás megbízható képet ad a jövőbeni kilátásokról és kizárja a lehetséges rejtett kockázatokat.

Az átvilágítás jellemzően a felvásárolni kívánt társaság beazonosítását és előzetes üzletértékelését követően történik. Az átvilágításon túl a tranzakciós folyamat későbbi szakaszában is segítjük ügyfeleinket az adás-vételi szerződés („SPA”) kitárgyalásában és a tranzakció lezárásában.


Átfogó megközelítés, az Ön igényeihez igazítva

Az átvilágítás a következők szerint történik:

 • Az elemzés során célunk, hogy meghatározzuk az üzleti modell legfőbb értékvezérlőit, az árbevétel és a profitabilitás fenntartható szintjét, az adósság típusú tételeket és az egyéb elemeket, amik befolyásolhatják a céltársaság értékét a tranzakció sikeres zárása után.
 • Az átvilágítás folyamata nagyban függ a céltársaság méretétől és összetettségétől illetve a feladatkör terjedelmétől.
 • Az átvilágítás általában magába foglalja a pénzügyi és adó átvilágítást, de mellette sor kerülhet IT, HR, jogi és piaci átvilágításra szakértőink bevonásával.

Az átvilágítás folyamata és annak eredménye:

 • A munkánk során azokra a kulcsterületekre koncentrálunk, melyek az Ügyfeleinknek számára relevánsak, kiemelten fontosak.
 • Az adatok elemzése és értékelése általában 2-4 hetet vesz igénybe, mielőtt az első Red Flag jelentés elkészül.
 • Az elemzés során egy Red Flag jelentést készítünk a főbb megállapításainkról, amit a későbbieknek egy részletesebb végleges jelentés követ.
 • A munkánk során folyamatosan (lehetőségek szerint heti státusz megbeszéléseken) egyeztetünk az Ügyfelünkkel megállapításainkról és kérdéseinkről. 

Széleskörű iparági tapasztalatok és tudás

A sok éves tapasztalattal rendelkező szakértőink az alábbi iparágakban segítik Ügyfeleinket a tranzakciók során:

 • Autóipar
 • Energia és közmű
 • Gyógyszeripar
 • Ipari termékek
 • Kiskereskedelmi és fogyasztói szektor
 • Pénzügyi szolgáltatások
 • Szállítmányozás és logisztika
 • Technológia, Információ, Kommunikáció és Szórakoztatóipar

A sokrétű iparági tudásunk és nemzetközi tapasztalatunk az, amit Ügyfeleink leginkább értékelnek, mivel jelentős hangsúlyt helyezünk a tudásunk folyamatos bővítésére és mélyítésére.   


Szolgáltatásaink

Vevő oldali átvilágítás

A vevő oldali átvilágítást a vállalat potenciális vevője végzi. Ez történhet a tranzakciós folyamat több fázisában is, úgymint a vásárlási folyamat elején, vagy akár más átvilágítás kiegészítéseként (’top-up DD’). Több körös felvásárlási folyamat esetén az átvilágítás szakaszosan is történhet.

Eladó oldali átvilágítás (VDD)

Az eladó oldali átvilágítás általában az eladni kívánt vállalat átfogó vizsgálatából áll, amit az eladó végez az eladási folyamat elején.

Az Eladó oldali átvilágítás egy átfogó képet ad a vállalat historikus teljesítményéről, illetve egy független véleményt fogalmaz meg a jövőbeli tervek és előrejelzések megvalósíthatóságáról

Üzleti terv felülvizsgálat

A céltársaság múltbéli teljesítményének és a jövedelmezőségének fenntarthatóságának elemzése mellett fontos, hogy megértsük a célvállalat jövőre vonatkozó üzleti tervét, és hogy azok mennyire vannak összhangban a megvásárolni kívánt vállalat historikus adataival és kilátásaival. Üzleti terv felülvizsgálat során az üzleti tervben szereplő kulcs üzleti értékvezérlőket részletesen elemezzük, illetve megvizsgáljuk, hogy azok a múltbeli üzleti teljesítmény mutatókkal összeegyeztethetőek-e.

Záró mérleg felülvizsgálat

A legtöbb tranzakció során a végleges vételár meghatározása a Zárómérleg vizsgálatát is magában foglalja. A mechanizmus koncepciója alapjában véve egyszerűnek tűnik, de sok esetben vita tárgyát képezi, a felek ugyanis gyakran máshogy értelmezik az Adásvételi szerződést, vagy más a véleményük a számviteli előírások alkalmazásáról, melyek mind hatással vannak a vételárra.

Segítünk Ügyfeleinknek a mechanizmus alkalmazása során felmerülő kérdések és problémák feltárásában, illetve kezelésében, hogy az Ügyfelünk számára lehető legkedvezőbb kimenetelt érjük el.

Tárgyalástámogatás az adásvételi szerződés kialakításában

Bármilyen tranzakció során az Adásvételi Szerződés (SPA) foglalja össze az üzleti- és ártárgyalás eredményét. A vevők és az eladók egyre jobban odafigyelnek, hogy számukra a lehető legnagyobb értéket hozó eredményre jussanak az Adásvételi Szerződés kitárgyalása során.

A szakértői csapatunk támogatást nyújt a tranzakciós folyamat során, az előkészítő szakasztól egészen a lezárás utáni fázisig. A tranzakciót megelőző szakaszban szakértőink segítik Ügyfelünket az árazás és a tranzakció zárási mechanizmusa kapcsán felmerülő kulcskérdések meghatározásában. A tranzakció zárását követően támogatjuk ügyfelünket az Adásvételi Szerződés érvényesítésében ezzel teremtve értéket, illetve segítve annak megőrzését.

Vállalat- és eszközértékelés

Tranzakciók kapcsán – legyen szó felvásárlásról, felszámolásról, összeolvadásról vagy tőzsdére vezetésről – rendszeresen felmerülnek a kérdések: Mennyi is a valós érték? Legfeljebb mennyit érdemes fizetni? Mennyi legyen a minimum ár?

A tranzakciók kezdetén a tárgyaló felek a legritkább esetben vannak hasonló véleményen az árral kapcsolatban. A végső ár megállapításakor tisztázni kell, melyek az értékvezérlő tényezők, s milyen mértékben befolyásolják a tranzakciós árat.

A pénzügyi mutatók megállapítása és a versenyhelyzetben történő megfelelő pozícionálás mellett a potenciális szinergiák azonosítása is nagyon fontos szerepet játszik. Szakértőink megfelelő értékelési módszerekkel rendelkeznek az ilyen speciális, mérlegen kívüli eszközök értékelésében is.

Napjaink leginnovatívabb szervezetei igyekeznek minél nagyobb értéket teremteni meglévő eszközeikkel, folyamatban lévő tőkeköltségeik révén – például új felvásárlások, befektetések és komplex vállalati megállapodások során. Ugyanakkor a szabályozók átláthatóbb működést követelnek a valós értéken való beszámolási kötelezettség által, ezzel nagyobb hangsúlyt helyezve az értékelés és értékelemzés fontosságára.

Ügyfeleinknek átfogó értékelést, számviteli, adó és üzleti tanácsadást nyújtunk szakemberek és megvalósíthatósági tanulmányok, széleskörű értékelések, számviteli rendszerek (IFRS és GAAP), pénzügyi jelentések, adó és üzleti strukturálás, eszközértékelés és iparági szakvélemények párosításával.

A PwC a következő szolgáltatásokkal segíti ügyfeleit:

 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése és felülvizsgálata;
 • Üzletértékelés és saját tőke piaci értékének meghatározása;
 • Ingatlanok, gépek és berendezések értékelése, valamint értékvesztési tesztek készítése;
 • Üzleti tervezés, beleértve a fő értékvezérlő tényezők beazonosítását és előrejelzések készítését;
 • Pénzügyi modellezés és üzleti terv felülvizsgálat;
 • Portfolió értékelés és menedzsment;
 • Opciók és pénzügyi eszközök értékelése;
 • Vételár allokáció.

Kapcsolat

Polacsek Csaba

Polacsek Csaba

Partner, PwC Hungary

Kövessen minket!