Stratégiai és működési tanácsadás

Megoldások komplex kihívásokra

Fejlessze velünk vállalatát!

 
Stratégiai & Működési tanácsadási csapatunk a PwC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának része. Partnereinket – akik különböző iparágakban működő nemzetközi multinacionális cégek, magyar közép- és nagyvállalatok, intézmények – nap mint nap segítjük stratégiai kérdéseik megválaszolásában és működésük fejlesztésében. Szakértő csapatunk az alábbiakban felsorolt megoldásokat nyújtja, minden esetben az ügyfeleink igényeire szabva.

Stratégia

1 - Stratégiaalkotás

A sikeres vállalatok mind egy előre meghatározott, részletesen kidolgozott stratégiát követve működnek, amelynek kialakítása az egyik legkomplexebb vállalati folyamat: a szervezet belső adottságait szem előtt tartva kell választ találni az állandóan változó, bizonytalan külső környezet kihívásaira. Tanácsadóink ennek a válasznak a kidolgozásában tudnak támogatást nyújtani: a helyzetfelmérés során feltárt állapotból kiindulva stratégiai szcenáriókat vázolunk fel, majd az elérendő célhoz a legjobb utat egy értékelési keretrendszer segítségével választjuk ki.

2 - Stratégia felülvizsgálata

A legrészletesebben, legátgondoltabban kialakított stratégia implementációja is akadályokba ütközhet, ha a nehézségekre nem derül fény időben. Erre jelent megoldást a stratégia visszamérése, amely során különböző mutatószámok elemzése segítségével vizsgáljuk az implementáció előrehaladását, javaslatot teszünk a felmerülő kihívások megoldására, illetve szükség esetén finomhangoljuk a stratégiai akciókat.

3 - Üzleti tervezés

Legyen szó egy új termék bevezetéséről, egy új üzletág, vagy akár egy új szervezet felállításáról, a megalapozott döntés érdekében szükség van egy üzleti modell kialakítására és az ötlet pénzügyi hátterének kialakítására. Csapatunk az üzleti logika felállításában, valamint a várható bevételek és költségek számszerűsítésében tud támogatást nyújtani. A megalapozott döntéshozatal érdekében üzleti szcenáriókat elemzünk, és érzékenységvizsgálat segítségével feltárjuk az üzleti modellben rejlő kockázatokat.

4 - Stratégiai megvalósíthatósági tanulmány

Egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során szakértőink segítik a megalapozott döntéshozatalt a vizsgált stratégiai lehetőséggel kapcsolatban. Munkánk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy az adott ötlet milyen formában és várhatóan milyen eredménnyel valósítható meg. Ennek érdekében megvizsgáljuk, hogy egyes beruházások, piacra lépések vagy transzformációk mennyire életképesek, illetve a megvalósításuk milyen kockázatokkal jár. Csapatunk hat területen áll rendelkezésre, amelyek kombinálva, vagy bizonyos esetekben akár önállóan is vizsgálhatóak:

 • Üzleti megvalósíthatóság - Az ötlet piaci életképessége, illetve a vállalat jelenlegi működési modelljébe való illeszthetősége
 • Gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóság - Az ötlet beruházási és működési költségei, valamint az elérhető bevételek
 • Jogi megvalósíthatóság - A megvalósíthatóságot befolyásoló jogszabályi környezet, a megvalósítás jogi keretei
 • Műszaki/technológiai megvalósíthatóság - Az adott ötlet műszaki megvalósíthatóságának vizsgálata, a kivitelezéshez szükséges technológiai és IT kompetenciák feltárása és azok illeszkedése a jelenlegi rendszerekhez
 • Implementációs terv - A részletes implementációs terv kialakításával a megvalósításhoz szükséges fő mérföldkövek és feladatok, valamint azok átfutási ideje és felelősének meghatározása
 • Kockázatelemzés - A kockázati tényezők és hatásaik minimalizálása, ezzel a projekt sikerességének támogatása

5 - Hatáselemzés

Egy hatástanulmány segít eldönteni azt a kérdést, hogy egy adott projektet vagy beruházást érdemes-e megvalósítani az ezzel potenciálisan elért hatások alapján. A tanulmány egy átfogó elemzés, amely üzleti, pénzügyi, társadalmi és környezeti szempontból vizsgálhatja az adott döntést, hatásait pedig előzetesen vagy a megvalósítást követően számszerűsíti - akkor is, ha nem kizárólag pénzértékben kifejezhető hatásokról van szó, legyen az például a környezetszennyezés mértéke vagy a munkanélküliségre gyakorolt hatás.

  

Működés

1 - Átvilágítás és működésfejlesztés

Amennyiben a szervezet működési kihívásokkal küzd, csapatunk akár a vállalat egészére vonatkozó működési átvilágítás során azonosítani tudja a problémák forrásait. Az átvilágítás során részletesen elemezzük a működési területeket, azok folyamatait különböző módszertanok alapján (pl. a stratégiai érettségi modell vagy a PwC Transform keretrendszere), majd meghatározzuk, melyek az optimalizálható területek. A kihívást jelentő területek javítására irányuló akciók kialakításávalértékelésével és priorizálásával, valamint a megvalósításuk támogatásával tanácsadóink az optimális működési modell felállítását és folyamatok kialakítását segítik, ezzel növelve a vállalat/ szervezet hatékonyságát.

2 - Működésimodell-kialakítás

A megfelelő működési modell alkalmazása lefekteti egy jól működő vállalat alapköveit, ezzel megelőzve, hogy a nem jól definiált szerepkörök és felelősségek akadályozzák a szervezet mindennapi működését. Tanácsadóink egy részletes helyzetfelmérés eredményeire alapozva tudják támogatni az ideális működési modell kialakítását, mely kitérhet a következőkre:

 • Szolgáltatások, tevékenységek meghatározása
 • Szervezeti felépítés kialakítása, szervezeti transzformációk
 • Folyamatok kialakítása, folyamatoptimalizálás és automatizáció
 • Szükséges külső és belső kompetenciák feltérképezése
 • Erőforrások tervezése

A működési modell kialakítása különösen releváns lehet kiszervezés esetében, például szolgáltató központok felállításához kapcsolódó kérdésekben.

3 - Vállalatirányítás

A csoportszintű hatékony működés eléréséhez elengedhetetlen összetevő a megfelelő vállalatirányítás, ami a transzparens átadás-átvételi pontok, felelősségi körök és a megfelelő döntési jogosultságok tisztázása nélkül nem tud jól működni. Szakértőink egy irányítási modell kialakítása vagy felülvizsgálata során különböző szempontok (pl. központi kontroll mértéke, szinergiák kihasználása, átfutási idők, stb.) alapján értékelik az eltérő szcenáriókat a vállalat legfelsőbb szintű irányításával kapcsolatban. A vállalatirányítási modell kialakítása általában a következő témákat foglalja magában:

 • A vállalatcsoport irányítási modellje - A holding-központ szerepének és a központi kontroll mértékének meghatározása, valamint az egyes leányvállalatok menedzsmentjének módja
 • Szolgáltatási szintek (Service Level Agreement, SLA) - A csoportban lévő vállalatok közötti elvárt szolgáltatási szintek szerződéses meghatározása
 • Döntés Hatásköri Listák - Döntési jogok, szerepek és felelősségek
 • Elszámolás, riportok - A csoporthoz tartozó szervezetek elszámoltatásának útja és tartalma

4 - Projektmenedzsment

Egy projekt sikere számos tényezőn múlik, azonban ezek közül az egyik legfontosabb a megfelelő projekt- és változásmenedzsment: megfelelő irányítás nélkül a projekt kockázatossá válik, a rossz kommunikáció pedig kulcsérintetteket idegeníthet el a tervtől. A PwC Stratégia & Működési tanácsadó csapata iparágakon és funkcionális területeken átívelő tapasztalatával és jól bevált projektmenedzsment módszertanával tudja segíteni egy projekt tervezését és folyamatos támogatását, az érintettek közötti kapcsolatok kialakítását, a felmerülő problémák és kockázatok kezelését, valamint a szervezeti változások menedzselését.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kapcsolat

Kerekes Antal

Kerekes Antal

Partner, PwC Hungary

Szilágyi Dávid

Szilágyi Dávid

Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!