ESG szakértő menedzser

Hiteles vállalati eszközrendszer a fenntarthatósági átalakuláshoz

Gyakorlatorientált képzés az üzleti szektor számára, 4 modulban

2024 január elsején lépett életbe a magyarországi szabályozásban az Európai Unió által előirányzott Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) irányelv hazai implementációja.  A szabályozás fokozatosan kiterjesztésre kerül valamennyi gazdasági társaságra. Az önkéntes keretrendszerektől eltérően az irányelv jóval szélesebb körű jelentéstételi kötelezettséget ír elő, a vállalat teljes tevékenységét lefedve. Az irányelv elvárja a fenntarthatósági jelentés pénzügyi jelentéssel összevont publikálását és könyvvizsgálóval történő hitelesítését is. A CSRD-t kiegészítő EU Taxonómia irányelv megköveteli a vállalat tevékenységeinek fenntarthatósági hatás szerinti osztályozását, a fenntarthatónak minősülő tevékenységekre vonatkozó adatok közlését.

 A szintén uniós szinten érvényes és hazai szabályozásban is megvalósított beszállítói lánc átvilágítási irányelv (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD), elsősorban környezeti és emberi jogi szempontú vizsgálatot követel meg a beszállítói lánc egészére vonatkozóan.

A piaci viszonylatban kedvezőbb finanszírozáshoz jutás is egyre inkább a vállalati transzparenciához, fenntarthatósági teljesítményhez lesz kötött, így minden gazdálkodó szervezet jól felfogott érdeke ilyen jellegű eredményeinek javítása, és átlátható kommunikációja.

A négy modulból álló képzés célja ezen szabályozások keretbe foglalása, összefüggéseik megmutatása, iránytű biztosítása a szabályozási rengetegben. Ezáltal segítve a vállalatokat és dolgozóikat, hogy a transzparencia iránti igény növekedésére, a szabályozási kihívásokra lehetőségként tekintsenek.

Mivel a vállalatokat érintő követelmények rendkívül komplexek és szerteágazóak, a képzést nem kizárólag a vállalati fenntarthatósággal közvetlenül foglalkozó kollégáknak ajánljuk, hasznos mindazoknak a szakembereknek - gazdaság, adó-pénzügy, HR, jog, stb. - akik munkájuk során találkoznak a fenntarthatóság valamely aspektusával, legyen az környezeti, társadalmi, gazdasági, vagy vállalatirányítási kérdés. A résztvevők a képzés során megismerik szakterületük fenntarthatósági vonatkozásait, szerepét a vállalat fenntarthatósági tevékenységének javításában és bemutatásában.

Részletek a tréningről

A képzés célja

A gyakorlatorientált tréning során a résztvevők átfogó módon megismerkednek az ESG fogalmával, a bevezetés előnyeivel és az érintettek szerepeivel. A tananyag kitér mindazokra a naprakész információkra, amelyek tartalmazzák a jogszabályi előírásokat és a várható változásokat is. A tanfolyamon elsajátított ismeretekkel képesek lesznek hatékonyan támogatni a szervezeten belülről az ESG szakértők és revizorok munkáját mind a rendszer kiépítése, mind pedig a működtetése során.

 • Az ESG alapismeretek bemutatása
 • Felelős vezetői elköteleződés
 • Módszertanok, és tartalmak bemutatása
 • Az ESG célok és feladatok megismertetése
 • Az ESG-ben rejlő üzleti lehetőségek körüljárása
 • Az ESG-vel kapcsolatos feladatok és határidők ismertetése

A képzés elvégeztél a résztvevők képessé válnak az ESG szakértők vállalati szempontú támogatására a vállalat főbb ESG értékeinek azonosítására és a az ESG stratégia kialakításában való hatékony közreműködésre.

Képzés díja és helyszíne

 • Képzési díj: 597 000 Ft + Áfa* (*4 modul megvásárlása esetén 20% kedvezményt biztosítunk)
 • A tréningek tervezett időpontjai: 2024. március 18 - június 13. (30 óra)
 • Helyszín: Jelenléti oktatás - Eiffel Palace, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Témakörök és regisztráció 

Az ESG bevezetésének előnyei a vállalata számára

Vállalati példák és jógyakorlatok segítségével mutatjuk be, hogy milyen előnyökkel járhat az ESG bevezetése az Ön vállalkozása számára:

 • Versenyelőny a felkészülésben.
 • Felkészültség és ellenállóképesség a várható kockázatokkal szemben.
 • Megfelelés és könnyebb alkalmazkodás az új előírásokhoz.
 • Innovatív vállalati környezet megteremtése.
 • Az alkalmazottak megtartása és elkötelezettségük növelése.

Kinek ajánljuk a képzést

 • Akik szeretnék megérteni, hogyan lehet sikeres a vállalkozásuk az új, ESG-korszakban.
 • Akik a nyertesei szeretnének lenni a közelgő jogszabályi változásoknak, és a vállalkozásuk ellenálló képességének javítására akarják ezt felhasználni.
 • Azon felsővezetőknek, akik meg akarják érteni az ESG üzletre gyakorolt hatását.
 • Azon operatív vezetőknek akik meg akarják ismerni a rendszer bevezetéséhez szükséges különféle szempontokat.
 • A vállalaton belüli ESG feladatokat ellátóknak, hogy képet kapjanak arról, hogyan kell teljesíteniük a rendelet különböző előírásait.
 • A vállalati pénzügyekkel és gazdálkodással foglalkozó kollégáknak, hogy megértsék a jelentési folyamat vonatkozó részeit.
 • A marketing és befektetői kommunikációs csapat tagjainak, az ESG adatok átlátható és értelmes bemutatása érdekében.
 • A HR-csapatok tagjainak, az ESG-jelentési folyamatban betöltött szerepüket megértése érdekében.

Témakörök    

*4 modul megvásárlása esetén 20 % kedvezményt biztosítunk.

1. Bevezetés - ESG alapok

Ebben a modulban a résztvevők átfogó képet kapnak az ESG rendszer és a vállalatok kapcsolatáról.

 • Fenntarthatóság és ESG

 • EU fenntarthatósági jelentéstétel I. - CSRD és ESRS alapok

 • EU fenntarthatósági jelentéstétel II. - SFDR, EU Taxonómia és CSDDD alapok

 • Hazai ESG szabályozás bemutatása 

 • ESG jelentéstételt támogató adatalapú technológiai megoldások (beszállító független)

Díj: 119 000 Ft + Áfa* 
Dátum: 
2024. március 18.
Időtartam: 6 óra (9:00 - 14:30) 
Regisztráció

 

2. ESG jogszabályi környezet - I. téma: Környezet (E)

Ebben a modulban kulcsfontosságú, az ESG környezeti lábával összefüggő témákról nyújtunk átfogó ismereteket:

 • “E” az ESRS-ben - átfogó háttér az ESRS környezeti lábáról

 • “E” jelentősége az életünkben - hatások, technológiák

 • Energiahatékonyság, energiagazdálkodás - nettó nulla kibocsátási célkitűzés

 • Energiastratégia, energia beszerzés, zöldenergia- PPA-k jogi szemmel

 • Karbonlábnyom számítás

 • Greenwashing elkerülése, fogyasztói zöld kommunikáció

 • “E” zöld adó vonatkozásai- hazai zöld adók:karbonvám szabályozás, EPR - hulladékszabályozás alapjai

Díj: 119 000 Ft + Áfa*
Dátum: 
2024. április 15.
Időtartam: 6 óra (9:00 - 14:30) 
Regisztráció

 

3. ESG jogszabályi környezet - II. téma: Társadalom (S) és Vállalatirányítás (G)

Ebben a modulban bemutatjuk az ESG megközelítés legfontosabb társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) témáit.

 • "S" és "G" az ESRS-ben  átfogó háttér az ESRS társadalmi és vállalatirányítási lábairól

 • “G”- szervezeti követelmények

 • Fenntarthatósági szempontok érvényesülése a szervezeti működésben

 • Board összetétel (diverzitás, fenntarthatósággal kapcsolatos funkciók, tudás), 

 • Beszállítói lánc átvilágítás 

 • “S” az ESG-ben, . Fenntartható munkaszervezet

 • Emberi jogok - Adatvédelem - személyes adatok, Whistleblowing, Supplier DD “S” aspektusai"

 • Papírmentes munkajog

 • Diverzitás, igazságosság és befogadás, Transzparencia és objektivitás, Javadalmazás és juttatások - elmélet és gyakorlat

 • Átláthatóság az adózásban

Díj: 119 000 Ft + Áfa*
Dátum:
 2024. május 13.
Időtartam: 6 óra (9:00 - 14:30) 
Regisztráció

 

4. ESG Jelentéstétel 

A modul első részében (4 óra) átfogó képet kap a módszertani ismeretekről, míg a modul következő 8 órájában gyakorlati tapasztalat szerzésére lesz lehetősége. Így a modul elvégzésével az alábbi kompetenciákkal fog gazdagodni:

1. rész - 4 óra

 • Jelentéstételi  kötelezettség, ütemezés, scope

 • Európai fenntarthatósági jelentési szabványok (ESRS)

 • Az ESRS és a közzétételi követelmények vázlata

 • Hatások, kockázatok és lehetőségek azonosítása, vállalati kockázatkezelés

 • Kettős lényegesség felmérés a gyakorlatban

 • Jelentéskészítési folyamat mérföldkövei

2. rész - 8 óra

 • Jelentéskészítés részletes lépései

 • GRI - ESRS megfeleltetése

 • A jelentéskészítés felelősének feladatai - két opció: tanácsadó bevonásával, saját erőforrás általi megvalósítás

 • Saját cég jelentéskészítésének első lépései, esettanulmány - egyéni + csapatmunka

 • Csapatmunka eredmények bemutatása

 • EU Taxonómia részletesen

 • Fenntarthatósági jelentés audit követelmények 


Díj: 
240 000 Ft + Áfa*
Dátum:
 2024. június 12-13.
Időtartam: 4+8 óra
Regisztráció

Kapcsolat

Szilágyi Katalin

PwC's Academy vezető, PwC Hungary

László Ilona

PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog, PwC Hungary

Tel: +36 30 824 1277

Kövessen minket!