Contact us

Alica Pavúková

Alica Pavúková

International Team Leader at PwC Global Assurance Quality, Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Juraj Tučný

Juraj Tučný

Partner, Global Accounting Consulting Services, PwC Slovakia

Tel: +421 911 102 596

Jens Hörning

Jens Hörning

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 432

Follow us