Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Pirmo iespaidu var radīt tikai vienu reizi: Kāpēc ESG ir svarīga loma plānojot IPO

Uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt papildus kapitālu izmantojot IPO  (IPO - initial public offering), ir īpaši jāņem vērā tas, ka vides, sociālie un pārvaldības – ESG jautājumi ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu veidojot uzņēmuma “stāstu”. No šādiem uzņēmumiem arvien biežāk sagaida informāciju par ESG lomu viņu stratēģijā, fokusējoties uz materiālo vērtību virzītājiem un riskiem, kas var ietekmēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un sniegumu nākamajos periodos. 

Šeit ir svarīgi apzināties nefinanšu ziņojumu nozīmi un tajos iekļautās informācijas pienesumu uzņēmuma “stāsta” veidošanā. Tieši tāpēc informācija par ESG prioritātēm un veiktajām aktivitātēm kļūst arvien svarīgāka gan radot pirmo iespaidu, gan turpinot informēt ieinteresētās puses, un sabiedrību kopumā par uzņēmuma attieksmi pret šiem svarīgajiem jautājumiem.

ESG un IPO

Galu galā publisko kapitālu piesaistošie uzņēmumi drīz tiks salīdzināti un konkurēs par kapitālu ar tiem uzņēmumiem, kuriem jau ir gadiem veidoti ziņojumi par ESG stratēģiju un to īstenošanu. 

Jau šobrīd ir novērojams, ka ir atsevišķas investoru grupas, kas ESG stratēģijas izvirza izvēles kritēriju priekšplānā un atsijā tos uzņēmumus, kuros neredz vēlmi domāt par vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem.

Uzņēmumiem ir jāpierāda, ka ESG patiešām ir daļa no to biznesa stratēģijas un ka viņi apzinās šo faktoru ietekmi uz savu uzņēmējdarbību. Investori ar vien rūpīgāk meklē šīs pazīmes un pievērš tām būtisku uzmanību. Šie investori, tajā skaitā, vērtē arī pašu nefinanšu ziņojumu kvalitāti un ietvertās informācijas precizitāti. Nepietiekami novērtējot ESG nozīmi, prospekts un citi saistītie uzņēmuma sagatavotie materiāli un izplatītā informācija, var radīt jautājumus par vadības komandas spēju identificēt un pārvaldīt riskus.

No mūsu iepriekšējiem pētījumiem mēs redzam, ka investori saista uzņēmuma vadības kompetenci ar tās sniegto pārskatu kvalitāti. Skaidrības trūkums ESG jautājumos var radīt jautājumus par uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēju, kā arī nekvalitatīva informācija var novest pie investoru nespējas pareizi novērtēt uzņēmuma vērtību un izaugsmes potenciālu.

Prezentējot uzņēmuma nostāju būtiskajos ESG jautājumos, un, veidojot to par neatņemamu biznesa sastāvdaļu domājot par IPO, ļauj uzņēmuma vadībai laicīgi sagatavoties dzīvei “pēc publiskās emisijas”. Ieinteresētās puses novērtēs detalizētu un uzticamu ESG informācijas atklāšanu, lai izdarītu secinājumus par to vai ESG nav tikai skaļi lozungi kurus uzņēmums izmanto, bet tie tiešām ir integrēti uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesos. Iespēja redzēt un izvērtēt nospraustos nefinanšu mērķus un to ietekmi uz uzņēmuma finanšu rādītājiem liecinās par  to, ka ESG jautājumi uzņēmumā tiek uztverts nopietni. Uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi radīt pareizu pirmo iespaidu, ESG jautājumi ir pārvirzījušies no kategorijas “nice to have” uz kategoriju “must have”.

Jau šobrīd redzam, ka arī vietējā tirgū ir uzņēmumi, kuri ir novērtējuši šī jautājuma nozīmīgo lomu un iespējamos ieguvumus, un veic nepieciešamās darbības, lai izglītotu savus potenciālos investorus veidojot savu ESG “stāstu”. Šeit vēlamies izcelt atsevišķus Latvijas “fintech” un aviācijas nozares uzņēmumus. Ar interesi sekosim līdz, kā ESG stāsts palīdzēs šiem uzņēmumiem piesaistīt plānoto kapitālu.

Pēdējos gados uzņēmumi Latvijā ESG jautājumiem pievērš arvien pastiprinātāku uzmanību un arī mūsu klienti nav izņēmums. Mēs palīdzam mūsu klientiem apzināt esošo situāciju un integrēt ESG procesus uzņēmumā, lai ļautu spert nākamo attīstības soli.

 

Sazinieties ar mums

Kaspars Mitriķis

Kaspars Mitriķis

Risku vadības un revīzijas nodaļas direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums