Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2018. gada 1. janvārī ir stājies spēkā jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) likums, kas ieviesis būtiskas izmaiņas UIN piemērošanā un aprēķināšanā.

Mēs varam jums palīdzēt:

UIN ikmēneša un gada deklarācijas sagatavošana;

Konsultācijas par apliekamo objektu un bāzi;

Nodokļa saistību aprēķins;

Iepriekšējā likuma par UIN deklarācijā norādīto uzkrājumu, nodokļu zaudējumu atspoguļošana jaunajā deklarācijā.

Konsultācijas par nepieciešamajām korekcijām klienta sagatavotajās UIN deklarācijās;

Apliekamā objekta un bāzes pārbaude;

Konsultācijas par darījuma seku atspoguļosanu UIN deklarācijā.

Darījuma rezultātā sagaidāmās UIN sekas;

Izdevumu iekļaušana vai neiekļaušana apliekamajā bāzē;

Ieprezentācijas un personāla ilgstpējas izdevumu uzskaite un attiecināšana;

Uzskaites politikas veidošana ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem;

Konsultācijas par procentu maksājumu iekļaušanu ar UIN apliekamajā bāzē ( palielinātie procentu maksājumi);

Ārvalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa seku izpēte;

Ārvalstu uzņēmumus aptverošu struktūru izpēte un UIN risku identificēšana dividenžu izmaksu un aizdevumu gadījumā.

Konsultācijas un argumentācijas sagatavošana strīdos ar VID par UIN piemērošanu;

Uzziņas pieprasījumu sagatavošana likuma interpretācijas noskaidrošanai;

Palīdzība nodokļu dubultās uzlikšanas gadījumos.

Ārvalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa seku izpēte;

Ārvalstu uzņēmumus aptverošu struktūru izpēte un UIN risku identificēšana dividenžu izmaksu un aizdevumu gadījumā;

Pastāvīgās pārstāvniecības risku noteikšana;

Plānotā darījuma nodokļu seku konsultācijas;

No ārvalstīm saņemamo dvidenžu aplikšana ar nodokli;

Reorganizācijas nodokļu seku izpēte;

Kapitāla daļu atsavināšanas ienākuma aplikšana ar nodokli.

Sazinieties ar mums

Ilze Rauza

Nodokļu nodaļas direktore

Sekojiet mums