Digitalizācija un digitālā transformācija

Mēs plānojam mūsu klientu digitālo transformāciju atbilstoši PwC pasaules praksei un pieejām, ņemot vērā skaidri definētos mērķus un klientu vēlmes.

Esot mainīgajā tehnoloģiju laikā, mēs saprotam šodien svarīgos biznesa aspektus un redzam nākotnes perspektīvas.

Pareizu digitālo ieguldījumu veikšana var būt sarežģīta, bet, nosakot skaidrus rezultātus un konkrētus veiktspējas rādītājus, mēs sniedzam stratēģiskas konsultācijas un piedāvājam projektu vadības pakalpojumus, iekļaujot risinājumu testēšanu un kvalitātes kontroli, sākot no projektēšanas fāzes līdz projekta noslēgumam, lai nodrošinātu, ka digitālā transformācija norit saskaņā ar plānu un budžetu, laikus paredzot nepieciešamās izmaiņas. Tikai labi realizēti IT ieguldījumi nodrošina stabilu biznesa mērķu īstenošanu, jo tie atbilst esošajiem biznesa procesiem un stratēģiskajiem mērķiem.

 

Izaicinājumi

  • Nepieciešamība nodrošināt pārdomātu un konsekventu IT risinājuma ieviešanas vai pārstrukturēšanas organizēšanas projektu īstenošanu, nodrošinot izvirzīto mērķu sasniegšanu.
  • Neskaidrības IT risinājuma ieviešanas procesā: rodas daudzi jautājumi, uz kuriem jāatbild operatīvi un objektīvi, ņemot vērā biznesa specifiku un vajadzības.
  • Nepietiekama spēja pielāgoties biežajām pārmaiņām, kas ierobežo jaunu digitālo risinājumu lietošanu, kaut uzņēmumiem jaunās tehnoloģijas ir nepieciešamas pēc iespējas ātrāk.
  • Nepieciešamība steidzami ieviest automatizācijas un digitālās transformācijas iniciatīvas, kas agrāk tika ilgi atliktas, taču lielās steigas rezultātā vairākas kritiskas risinājuma funkcionalitātes var tikt atstātas nerealizētas, kā arī darbinieku pieredze ar jaunajām tehnoloģijām var būt nepietiekama.

PwC piedāvātie risinājumi

IT procesu transformācija

Visaptveroša IT jomas transformāciju, organizācijas vadības un darbības modeļa pārveidošana, spējās izstrādes jeb agile procesu ieviešana, IT infrastruktūras konsolidācija.

Projektu vadība

Projektu vadības pakalpojumi.

Lietojamības testēšana

Lietojamības testēšana un lietojumprogrammas kvalitātes kontrole.

Tirgus izpēte

Tirgus izpēte uzņēmumam piemērotākajiem risinājumiem, tehnoloģisko rīku analīze, izmaksu / ieguvumu analīze un lietotāju kopējās izmaksas (TCO).

Ceļa kartes izstrāde

Risinājumu ieviešanas ceļa kartes izstrāde.

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu pārvaldība pēc sistēmas ieviešanas, lai nodrošinātu kontrolētu un pārdomātu pāreju uz jaunu risinājumu lietošanu.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Beāte  Krauze

Beāte Krauze

Vecākā konsultante, IT konsultācijas, PwC Latvia

Harijs  Baranovs

Harijs Baranovs

Vecākais konsultants biznesa un darījumu konsultāciju nodaļā, PwC Latvia

Sekojiet mums