IT un datu auditi

Esošā stāvokļa noteikšana stratēģisko soļu ceļā

Digitālā vide ir ikviena uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa un, sperot soļus 21. gadsimta realitātē, esošā stāvokļa noteikšana ir kritiski svarīgs process. Tas parāda Jūsu gatavību un trūkumus regulējuma un industrijas priekšā, kā arī raisa idejas par taktiskiem soļiem stratēģisko mērķu sasniegšanā un transformācijas iespēju izmantošanā.

Mūsu IT un datu auditi ietver pilnvērtīgu un detalizētu IT infrastruktūras, sistēmu un sistēmu vadības izpēti drošības jautājumos. Balstoties uz pasaulē atzītiem standartiem un ietvariem – ISO, ETSI, COBIT, CMMI, PCIDSS, OWASP, MK442, MK445, FKTK, LB – mēs palīdzēsim Jums noteikt, kādas ir Jūsu esošās pozīcijas uz industrijas, valsts vai pasaules fona.

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbilstība un audits

Mūsdienās informācijas sistēmām (IS) ir galvenā loma uzņēmējdarbības un valsts kritisko infrastruktūru darbības nodrošināšanā. Digitalizācijas laikmetā kritisko IT sistēmu izmantošana informācijas glabāšanai, apstrādei un pārsūtīšanai padara to aizsardzību sarežģītu, īpaši ņemot vērā globālo tendenci ar pieaugošo informācijas uzbrukumu skaitu, kas rada ievērojamus finansiālus, materiālus un reputācijas zaudējumus. Lai efektīvi aizsargātos pret kiberuzbrukumiem, uzņēmumiem ir nepieciešams objektīvs IS drošības līmeņa novērtējums – tieši šiem nolūkiem aicinām izmantot drošības novērtēšanas un audita pakalpojumus.

IKT atbilstība, kiberdrošība

Novērtējiet uzņēmuma kiberdrošības spējas, izmantojot PwC drošības analīzes pakalpojumu:

 • IT drošības dokumentācijas analīze atbilstībai normatīvajiem aktiem;
 • Lietotāju piekļuves un tiesību analīze;
 • Gala lietotāju darba staciju analīze;
 • Tīkla iekārtu un IT drošības sistēmu analīze;
 • Apdraudējumu identificēšana;
 • Datu apstrāde un informācijas noplūdes analīze;
 • Uzbrucēja uzvedības analīze uzbrukuma laikā;
 • Tīkla drošības pārbaude, izmantojot ievainojamības skenerus un pentest (autorizēta kiberuzbrukuma simulācija);
 • IT drošības dokumentācijas izstrāde un pilnveidošana;
 • Gala atskaites un trūkumu novēršanas plāna izveide.

Datu atklāšana un strukturēšana

Mūsdienās, kad liela daļa darbu tiek veikti attālināti, uzņēmumi bieži izmanto mākoņplatformas, kur failu koplietošana un glabāšana ir norma. Tas ir izaicinājums uzņēmumiem, kam precīzi jāzina, kur atrodas viņu sensitīvie vai normatīvie dati un kāda veida dati tie ir (strukturētie vai nestrukturētie). Tāpat jāsaprot, kas ar šiem datiem strādā un kas tiem piekļūst, kā arī vai šie dati uzņēmumam ir nepieciešami, un citi jautājumi, uz kuriem rast atbildes dažreiz ir pat neiespējami.

Ņemot vērā mūsdienās pastāvošo biznesa procesu savstarpējo savienojamību, dati tiek ievietoti vairākās sistēmās, lietojumprogrammās, datu bāzēs un koplietojamos failos, padarot to aizsardzību, autentifikāciju un konfidencialitāti par izaicinājumu uzņēmumiem. Datu atklāšana, klasificēšana un efektīva pārvaldība ir pakalpojumu klāsts, lai pilnībā identificētu uzņēmuma datus un pārliecinātos, ka ir ieviestas atbilstošas kontroles prasības, lai nodrošinātu labāko drošības praksi un normatīvo aktu ievērošanas pasākumus. Tas arī palīdz uzņēmumiem efektīvāk izvēlēties pareizās aizsardzības sistēmas datu aizsardzībai, novērst iespējamos datu noplūdes incidentus un neautorizētas piekļuves incidentus nākotnē. 

Datu atklāšana un strukturēšana, kiberdrošība, datu analītika

PwC datu atklāšanas un strukturēšanas speciālisti, Jums palīdzēs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem:

 • Kur un kādi ir Jūsu dati (strukturēti, nestrukturēti, Cloud u.c )
 • Kādu vērtību sevī ietver dati?
 • Vai varat uzticēties saviem datiem?
 • Kas notika un kāpēc?
 • Kas varētu notikt tālāk?
 • Vai zināšanas tiek nodotas īstajiem cilvēkiem īstajā laikā?
 • Kādi ir Jūsu uzņēmuma datu analītikas procesi?

Procesu un infrastruktūras iezīmēšana

Mūsdienās biznesa attīstība vairs nav iedomājama bez IT iesaistes. Uzņēmumu IT infrastruktūras vairs nav vienkāršas uzņēmuma darbības atbalsta sistēmas. Tās ir kļuvušas par visaptverošu, būtisku ikdienas darbības sastāvdaļu un pamatfaktoru, lai noteiktu Jūsu uzņēmuma panākumus nākotnē. IT Procesu un infrastruktūras iezīmēšanas plānošanas procesā tiek definēta un precizēta IT loma jūsu organizācijā, tiek identificētas nepieciešamās IT sistēmas, programmatūra un procesi. Tāpat tiek izskatīts arī darbaspēks, kas nepieciešams veiksmīgai biznesa IT attīstībai.

PwC ITS Procesu un infrastruktūras iezīmēšanas pakalpojums koncentrējas uz risinājumiem, kas var uzlabot Jūsu uzņēmuma pakalpojumu kvalitāti, kiberdrošību un pat optimizēt IT darbības izmaksas:

 • Procesu esošā un nākotnes stāvokļa iezīmēšana uz BPMN pamata;
 • Datu kategorizēšana un datu plūsmu iezīmēšana, kas dos padziļinātu saprašanu par IT resursiem un sniedz vērtīgu ieskatu sistēmu analītiķiem ikdienas darbā;
 • IT arhitektūras, tīklu infrastruktūras shēmu un tīklu segmentāciju iezīmēšana, kas sniedz atbildes par sistēmu savstarpējiem savienojumiem un parāda uzņēmuma resursu kritiskumu; 

Sazinieties ar mums

Baiba Apine

Baiba Apine

Direktore, IT konsultācijas, PwC Latvia

Sekojiet mums