IFRS 9

View this page in: English

2014. július 24-én az IASB kiadta az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” teljes változatát, mely felváltja a korábbi Pénzügyi Instrumentumok standardot, az IAS 39-et. Az új standard bevezetése az egyik legnagyobb kihívást jelenti a bankok számára, amivel eddig szembe néztek, figyelembe véve az IFRS-ekre való áttérést is. Téves az a gondolat, hogy csak a pénzintézetek azok, amelyek érintettek az új standard kapcsán. A vevő értékvesztés elszámolásának szabályai is például jelentős mértékben változnak az IFRS 9 pénzügyi instrumentumok standard által meghatározott 'Várható hitelezési veszteség' modell hatására.

Az új standard kapcsán kívánunk az alábbiakban információkat megosztani.

Fókuszban a vállalatok IFRS 9 standard szerinti várható hitelvesztesége

Fókuszban a vállalatok IFRS 9 standard szerinti várható hitelvesztesége

Már ma is egyértelműen láthatók a COVID-19 messzemenő következményei. Kiadványunkban a vállalati szervezetekre (azaz a nem pénzügyi intézményekre) gyakorolt hatásokra összpontosítunk, az IFRS 9 szerinti ECL modell hatálya alá tartozó vevőkövetelések, szerződéses eszközök, lízingkövetelések, vállalatközi kölcsön és egyéb pénzügyi eszközök a várható hitelveszteségei (ECL) kapcsán.

IFRS 9 Értékvesztés – Vállalatcsoporton belüli kölcsön

IFRS 9 Értékvesztés – Vállalatcsoporton belüli kölcsön

Az IFRS 9 alapján a gazdálkodó egységeknek minden amortizált bekerülési értéken tartott pénzügyi eszközhöz kapcsolódó várható hitelezési veszteséget kell elszámolniuk, ideértve a legtöbb hitelezői oldalról vizsgált vállalatcsoporton belüli kölcsönt is. Ez a gyakorlati útmutató bemutatja, hogy mely vállalatcsoporton belüli kölcsönök tartoznak az IFRS 9 hatálya alá, és hogyan kell kiszámítani az ezekhez kapcsolódó várható hitelezési veszteségeket.

IFRS9 impairment significant increase in credit risk

IFRS9 impairment significant increase in credit risk

A várható hitelezési veszteségek model (ECL) megjelenése az IFRS9 standard egyik újítása ami jelentősen különbözik az IAS 39 felmerült hitelezési veszteségek értékvesztés modeltől. Ezzel a változással számos komplexitás is jár nemcsak a standard követelményeinek való megfelelés de annak gyakorlati alkalmazásának területén is. A bankoknak és más pénzügyi szolgáltató cégnek az értékvesztés modelje jelentősen átalakulhat.

IFRS 9 impairment intercompany loans in separate financial statements

IFRS 9 impairment intercompany loans in separate financial statements

Az új IFRS9 standard értelmében a várható hitelezési veszteségek figyelembe vételével kell meghatározni az amoritzált költségen nyilvántartott pénzügyi eszközökre vonatkozó értékvesztést. Az új standard megköveteli a kapcsolt vállalkozások által nyújtott hitelek esetében hogy jövőbeli információkat is figyelembe véve határozzák meg a várható hitelezési veszteséget. Számos olyan eset előfordulhat hogy értékvesztés elszámolása válik szükségessé, amíg erre korábban nem volt szükség.

IFRS9 hatása a gyógyszeriparban

IFRS9 hatása a gyógyszeriparban

Az IFRS 9 standard 2018. január 1-től válik hatályossá, amely a gyógyszeripart is érinti. A gyógyszeripari vállalatok számos pénzügyi eszközzel rendelkeznek, amelyek részben a fő tevékenységükből (vevőkövetelések), részben a kockázatkezelési (árfolyam és kamatkockázat fedezésére szolgáló derivatívák), vagy pénzkezelési és befektetési (kötvények és tőkerészesedések) tevékenységeikből adódnak. A komplex finanszírozási struktúrák és a jogdíjakra vontakozó megállapodások szintén kiemelt figyelmet kapnak az iparágon belül. A pénzügyi eszközöket kellő körültekintéssel kell értékelni, annak érdekében, hogy azok besorolása és értékvesztési következményei ismertek legyenek.

Rulírozó hitelek és várható hitelezési veszteségek

Rulírozó hitelek és várható hitelezési veszteségek

Számos bank ajánl ügyfeleinek újratöltődő ún. rulírozó hiteleket hitelkártyák vagy folyószámla hitelkeret formájában. Ezen egyedi eszközök értékelésére az IFRS 9 szabvány alatt speciális értékvesztési követelmények vonatkoznak, amelyek összetett elméleti és gyakorlati problémákat vetnek fel. Míg az iparági eljárások kibontakozás alatt vannak, addig ez a kiadvány foglalja össze a témával kapcsolatos legfrissebb gondolatokat.

Menni vagy maradni?

Menni vagy maradni?

Az új pénzügyi instrumentumokról szóló IFRS 9 standard kétségkívül nagy hatást gyakorol a bankok életére. De mi a helyzet a vállalkozásokkal? Néhány kivételtől eltekintve az a benyomás, hogy ezt a szektort az új standard csak kis mértékben érinti. Bizonyos híresztelések szerint néhány vállalat inkább megtartaná jelenlegi IAS 39 szerinti számviteli elszámolást és nem térne át az IFRS 9 szerinti szabályokra. Vajon ez jó ötlet lehet? Illetve egyáltalán miért gondolkoznak ebben a vállalkozások?

IFRS 9 - Practical Insights for Corporates

IFRS 9 - Practical Insights for Corporates

Az új pénzügyi instrumentumok standard, az IFRS 9, csökkenti a fedezeti számvitellel kapcsolatos korlátokat, több típusú fedezeti kapcsolatot enged valamint segít csökkenteni az eredmény volatilitását. Nem meglepő módon, számtalan társaság értékeli az új fedezeti számvitelhez kapcsolódó követelmények adta előnyöket és abból eredő hasznokat. Ezeken túl további számtalan olyan új követelmény van, amelyet a társaságoknak szükséges megfontolni. Jelen kiadvány bemutatja az IFRS 9 fedezeti számvitellel kapcsolatos pénzintézeten kívüli társaságok számára jelentkező hasznait valamint betekintést ad az értékvesztési, besorolási és értékelési szabályokba.

New GPPC paper on IFRS 9 impairment considerations for systemically important banks

New GPPC paper on IFRS 9 impairment considerations for systemically important banks

Az új pénzügyi instrumentumok standard, az IFRS 9 - mely 2018. január 1-től lesz hatályos – jelentős változást hoz a bankok számára a pénzügyi beszámolás terén. Különösen a várható hitelezési veszteség modell szerinti értékvesztés elszámolás, amely az eddigi legnagyobb kihívás lesz nagyon sok bank számára. Jelen kiadvány a Global Public Policy Committee (GPPC), amely a hat legnagyobb nemzetközi számviteli hálózat – BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG és PwC – képviselőinek a globális fóruma, által 2016. június 17-én kiadott dokumentumhoz ad rövid áttekintést.

IFRS 9: Expected credit losses

IFRS 9: Expected credit losses

2014. július 24-én az IASB kiadta az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” teljes változatát, mely leváltja az IAS 39 iránymutatásainak többségét. A standard új értékvesztés modellt tartalmaz, mely a veszteségek korábbi elszámolását eredményezi. Az IFRS 9 a 2018. január 1-jétől vagy utána kezdődő üzleti évektől lép hatályba, bár ez bizonyos területeken még jóváhagyásra vár. E kiadvány az új értékvesztés modellt mutatja be.

The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks

The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks

A Global Public Policy Committee (GPPC) a hat legnagyobb nemzetközi számviteli hálózat – BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG és PwC – képviselőinek a globális fóruma. 2016. június 17-én a GPPC kiadott egy dokumentumot, amely gyakorlati segítséget ad a bankok számára az új értékvesztési követelmények alkalmazásához. A várható hitelezési veszteség modell számviteli bevezetése és alkalmazása az eddigi legnagyobb kihívás lesz nagyon sok bank számára, akár még nagyobb is, mint maga az IFRS-re való áttérés.

IFRS 9: Classification and measurement

IFRS 9: Classification and measurement

2014. július 24-én az IASB kiadta az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” teljes változatát, mely az IAS 39 legtöbb iránymutatását felváltja. Ide tartozik a pénzügyi eszközök besorolásával és értékelésével foglalkozó módosított iránymutatás, mely bevezeti az egyéb átfogó eredménnyel szemben történő valós értékelést bizonyos hitel instrumentumok esetében. Emellett tartalmazza az új értékvesztés modellt, amely a veszteségek korábbi elszámolását eredményezi. A pénzügyi kötelezettségek besorolásában és értékelésében nem történt változás kivéve, hogy a saját hitelkockázatban történő változást az egyéb átfogó eredményben kell megjeleníteni azon kötelezettségek esetében, melyek az eredmény kimutatással szemben történő valós értékelés kategóriájába tartoznak. Emellett a standard magába foglalja az új fedezeti ügyletekkel kapcsolatos iránymutatást is, mely 2013 novemberében került kiadásra. Ezen változások várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd azon vállalatokra, melyek jelentős pénzügyi eszközállománnyal bírnak, valamint egyes pénzintézetekre. Az IFRS 9 hatálya a 2018. január 1-jével vagy azt követően kezdődő üzleti évekre terjed ki, azonban bizonyos területeken ez még jóváhagyásra vár. Jelen kiadvány a pénzügyi eszközök besorolására és értékelésére vonatkozó változásokat taglalja.

IFRS 9: Expected credit loss disclosures for banking

IFRS 9: Expected credit loss disclosures for banking

Az IFRS 9 jelentős újabb közzétételi kötelezettségeket ír elő a hitelezési kockázat és várható hitelezési veszteségek értékvesztésének tekintetében. Az új követelményeknek való megfeleléshez szükséges adatok és rendszerek megértése kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy biztosítsuk az IFRS 9 előírásainak teljesítését, elkerülve ezzel a projekt későbbi felülvizsgálatának szükségességét, amely költséges lehet és a tervezett időzítés csúszását is eredményezheti. Az IFRS 9-ben bemutatott szemléltető közzététel puszta lemásolása könnyen eredményezheti kulcsfontosságú információs követelmények elmulasztását. A közzétételi követelmények figyelembe vétele belső menedzsment jelentések és befektetői kommunikációk kialakításakor várhatóan szintén jelentős előnyöket nyújthat. E kiadvány bemutatja a kulcs megfontolásokat és azok gyakorlati jelentését.

Getting governance right on IFRS 9 Expected Credit Loss: accounting policy and implementation decisions

Getting governance right on IFRS 9 Expected Credit Loss: accounting policy and implementation decisions

A vállalat irányítási folyamatok és kontrolok alapvető részei a banki kontrol környezetnek. Ezek különösen kritikusak lesznek az IFRS 9 Várható Hitelezési Veszteség (ECL) model bevezetésében és a kulcs fontosságú számviteli politikai döntések meghozatalában. Az erős vállalat irányítás fontosságát tovább erősíti a Basel Útmutatási tervezet, mely a magas minőségű bevezetést hangsúlyozza. Jelen kiadvány azokat a kulcs vállalat irányítási kihívásokat vázolja, melyeket a gyakorlatban tapasztaltunk az IFRS 9 ECL modellel kapcsolatos számviteli politikai és implementálási döntések meghozatalában. Habár elsődlegesen banki központú, nagyon sok terület - melyet jelen kiadvány érint - releváns lehet más pénzügyi intézmények esetében is az IFRS 9 ECL bevezetésekor.

Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9

Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9

Az IFRS 9 fedezeti számvitelhez kapcsolódó követelményei széleskörűek és túlmutatnak a pénzügyi beszámoláson. Ezen követelmények alkalmazása akár a rendszerek, folyamatok és a dokumentáció módosítását is igényelhetik, de bizonyos esetekben akár a társaságok szemléletének és a kockázatok kezelésének változását is okozhatja. Ahogy a társaságok elkezdték kidolgozni az új fedezeti elszámolásokat, úgy álltak szemben újabb és újabb kihívásokkal és szembesültek azzal a ténnyel, hogy a fedezeti számvitel alkalmazása sokkal komplexebb, mint azt előzetesen várták. Jelen kiadványban a társaságok által legtöbbször feltett kérdésekre adjuk meg a választ, valamint bemutatjuk, hogy hogyan lehet elérni a fedezeti számvitelt a gyakorlatban legtöbbször alkalmazott fedezeti stratégiák esetében.

IFRS 9: Impairment of financial assets – Questions and answers

IFRS 9: Impairment of financial assets – Questions and answers

2014 júliusában az IASB kiadta az IFRS 9 „Pénzügyi instrumentumok” teljes változatát, mely felváltja az IAS 39 iránymutatásainak többségét. A standard végső változata egy új értékvesztés modellt tartalmaz, mely a veszteségek korábbi megjelenítését eredményezi. E kiadvány a mi álláspontunkat mutatja be néhány, a számviteli beszámolókat készítők és felhasználók által az új standard bevezetése kapcsán felvetett leggyakoribb problémára az értékvesztés témaköréből.

IFRS 9 Hedging in Practice Frequently asked questions

IFRS 9 Hedging in Practice Frequently asked questions

Sok vállalat fontolgatja az IFRS 9 alkalmazását, mely a pénzügyi instrumentumokkal foglalkozó új számviteli standard. Az IFRS 9 a pénzügyi instrumentumok valamennyi releváns kérdésére kitér, beleértve a besorolást és értékelést, a pénzügyi eszközök értékvesztését, továbbá az általános fedezeti számvitelt. E kiadvány számos gyakran ismételt kérdést mutat be és az IFRS 9-en belül egyetlen témára összpontosít, mely az általános fedezeti számvitel.

Az IFRS 9 új értékvesztés modellje jelentős változást fog hozni a pénzintézetek számára a jelenlegi IAS 39 szerinti szabályokhoz képest. A bankok kiemelten értintettek lesznek. Nézze meg az újonnan indított sorozatunk alábbi videóit, amelyben a PwC számviteli szakértői segítenek eloszlatni az IFRS 9 értékvesztés modellje kapcsán felmerült tévhiteket:

Általános elgondolás, hogy az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standardnak nem lesz jelentős hatása a Társaságokra nézve. Az alábbi videó sorozatban a PwC szakértői bemutatják, hogy ez bizony téves gondolat.

Kapcsolat

Balázs Gábor

Balázs Gábor

Partner, PwC Hungary

Könczöl Enikő

Könczöl Enikő

Partner, PwC Hungary

Novák Miklós

Novák Miklós

Igazgató, PwC Hungary

Maria Williams

Maria Williams

Igazgató, PwC Hungary

Balogh Roland

Balogh Roland

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Halmosi Gábor

Halmosi Gábor

Igazgató, PwC Hungary

Heronyányi Péter

Heronyányi Péter

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Szántó-Kapornay Emőke

Szántó-Kapornay Emőke

Vezető Menedzser, PwC Hungary

Márkus-Rácz Lívia

Márkus-Rácz Lívia

Menedzser, PwC Hungary

Mészáros Ildikó

Mészáros Ildikó

Menedzser, PwC Hungary

Ratku Zsófia

Ratku Zsófia

Menedzser, PwC Hungary

Zsigmond Erzsébet

Zsigmond Erzsébet

Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!