Itt az idő a felsőoktatás komplex transzformációjára!

A hallgatók és a munkaerőpiac igényei megváltoztak, akárcsak az üzleti világ alapvető működési modelljei. A felsőoktatási intézményeknek is át kell alakulniuk ennek megfelelően. A technológia korábban nem látott lehetőségeket nyújt számukra a céljaik, működési modelljük és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének újragondolására. A felsőoktatás mélyreható átalakításának ideje elérkezett!

Új megközelítés a felsőoktatásban

A hallgatók igényei megváltoztak. Digitális bennszülöttként minden eddiginél szorosabban kapcsolódnak az online térhez - személyre szabott tartalmakat, digitális megoldásokat és a karrierlehetőségek szempontjából releváns tanulási eredményeket keresnek. A pandémiás helyzet ugyan felgyorsította az átállást a digitális csatornákra, ám a felsőoktatási intézmények által kínált digitális szolgáltatások minősége jelentősen elmarad a hallgatók globális szolgáltatókon érlelt igényeitől. Jelenleg nem az oktatás digitális újrafeltalálása, hanem csupán az eddigi elavult - jellemzően frontális oktatás - digitális térbe helyezése történik.  A 20. századi tartalom és módszertan egyszerű digitális térbe történő kényszerítése nem vezet a 21. század által elvárt tanulási eredményekhez.

A munkaerőpiacon szükséges kompetenciák is folyamatos változásban vannak. A hallgatóknak meg kell szerezniük  a munkaerőpiac számára releváns készségeket és késznek kell lenniük azok folyamatos fejlesztésére a karrierjük során. Jelenleg az alkalmazottak készségei a szervezeti növekedés kulcsát jelentő tényezők. A PwC Vezérigazgatói Felmérése is azt mutatja évről évre, hogy az alkalmazottak továbbképzése és a megfelelő készségekkel rendelkező alkalmazottak vonzása állandó kihívást jelent a vezetők számára. A trendet tovább erősíti az automatizáció és a mesterséges intelligencia rohamos terjedése.

Vagyis a felsőoktatási piac visszavonhatatlanul megváltozott, új gondolkodásmódra van szükség.

Felsőoktatás komplex transzformációjának keretrendszere
(Education Transformation Framework)

A felsőoktatási intézményeknek alkalmazkodniuk kell a változásokhoz. A Microsoft által kidolgozott Education Transformation Framework keretrendszert a PwC Magyarország és a Microsoft Magyarország közösen dolgozta ki a közép-európai felsőoktatás kontextusára. A keretrendszer így egyrészt egy megragadható víziót ad, másrészt egy eszközként használható a digitális transzformáció holisztikus tervezéséhez.

Milyen előnyökkel jár az intézmények számára a keretrendszer alkalmazása?

Rövid távon a javasolt lépések végrehajtása segít megvédeni és növelni a bevételeket, optimalizálni a költségeket. Hosszú távon pedig a felsőoktatási intézmények intelligens, biztonságos és agilis működését támogatja, amely hallgatói élményt nyújt és biztosítja a munkaerőpiaci sikerességet, stabil prosperitást eredményezve a változó környezetben.  

A keretrendszer praktikus, a gyakorlatban is releváns javaslatokat nyújt a felsőoktatás négy fő pillére, 

 • a hallgatói sikeresség, 
 • a tanítás és tanulás, 
 • a kutatás, valamint 
 • a biztonságos és összekapcsolt campus mentén.

A transzformáció 5 pillére interaktív formában:

A hallgatók középpontba helyezése - a hallgatói életút tudatos formálása

A felsőoktatás középpontjában a hallgatók állnak. A felsőoktatási intézmények elsődleges feladata, hogy támogassák a hallgatókat abban, hogy kiteljesítsék lehetőségeiket és készen álljanak az egész életen át tartó tanulásra egy változékony, bizonytalan és összetett világban. Ezért az átalakulási folyamatban a hallgató érdekeit kell a középpontba helyezni.

Gondolatban helyezze magát a hallgató szerepébe. Milyennek találja az intézményét az ő szemszögéből?

A hallgatói életút és élmény újragondolásához és a személyre szabott digitális életút megalkotásához meg kell érteni, hogy a diákok mire vágynak és mire van szükségük, mi biztosítja számukra a sikerességet.

Az intézményi szolgáltatások személyre szabott átalakításával, összehangolásával, így a digitális hallgatói életút létrehozásával az alábbi pozitív változások várhatóak:

 • megnövekedett hallgatói elköteleződés
 • a hallgatói elégedettség növekedése
 • a tanulási eredmények javulása
 • új meglátások az intézmény továbbfejlesztéséhez

A kiváló oktatók bevonzása, megtartása és támogatása

A felsőoktatási intézmény sikeressége az oktatók és kutatók kiválóságán áll vagy bukik.

Ezért fontos, hogy a felsőoktatási intézmények integrált, személyre szabott és támogató digitális karrierutat biztosítsanak oktatóik számára. Azok az oktatók, akik megkapják a szükséges támogatást  a szakmai fejlődési lehetőségek és az intézményi szolgáltatások révén, gyakran motiváltabbak egy olyan kultúra felépítésében, amely támogatja a hallgatókat lehetőségeik maradéktalan megragadásában és teljesítésében. Ezért egy digitálisan támogatott oktatói életút létrehozására van szükség.

Az oktatók számára létrehozott vonzó és támogatott karrierút az alábbi előnyökkel jár:

 • megnövekedett oktatói elköteleződés
 • megnövekedett munkavállalói elégedettség
 • az oktatók motiváltabbá válnak a hallgatók támogatásában
 • az oktatói karrier vonzóbbá válása

Az oktatásmódszertan megújítása

Az oktatásmódszertan átalakítása döntő fontosságú a felsőoktatási intézmények számára, hogy lépést tarthassanak a globális világ változásaival. Az újragondolt tanításnak és tanulásnak 

 • relevánsnak kell lennie egy ismeretlen jövőben is, 
 • tapasztalatalapúnak és motiválónak,
 • személyreszabhatónak, egyéni igényekhez igazodónak, valamint
 • együttműködésen alapulónak is 

kell lennie.

 A 21. századi oktatásmódszertannak a munkáltatók által elvárt olyan képességek elsajátítására kell felkészítenie a hallgatókat, mint a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás, az együttműködésre való képesség, az innovativitásra való nyitottság, a szociális és érzelmi intelligencia, és a digitális írástudás. Ezen kompetenciák elsajátításával a hallgatók akár negyven év múltán is sikeres munkavállalók lehetnek.

E komplex fejlesztést kooperatív, projektalapú képzésekben, és azokat kiegészítő molekuláris adaptív online tanulással lehet megvalósítani.

A kutatás-fejlesztés és innováció vezetése, ösztönzése és támogatása az intézményben

A kutatás felfedezésekhez, az innováció pedig új megoldásokhoz vezet. Mindennek a tanítási és tanulási folyamatba való beépítése eredményezi a felsőoktatási intézmények kiválóságát.

Napjainkban az exponenciális technológiai fejlődés arra kényszeríti az intézményeket, hogy fejlesszék kutatóik digitális készségeit, a digitális kutatási módszertanokat minden területen alkalmazzák és megújítsák, valamint proaktívan irányítsák és figyelemmel kísérjék a stratégiai területek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét.

Amit az intézmények tehentek a kutatás-fejlesztés és az innováció fellendítése érdekében:

 • digitális készségek fejlesztésének biztosítása a kutatók számára
 • az erőforrások hatékony felhasználási stratégiájának megfelelő kutatások ösztönzése és motiválása
 • biztonságos, rugalmas és méretezhető felhő alapú informatikai infrastruktúra és projektmenedzsment-támogatás biztosítása a kutatási projektek számára
 • egyértelmű kutatási, fejlesztési és innovációs értékelési kritériumok felállítása, tevékenységek monitorozása
 • a kutatási eredmények célzott és személyre szabott közlése a különböző érdekeltekkel
 • együttműködési platform biztosítása a kutatók és partnerek számára
 • interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatási projektek ösztönzése

Szolgáltatásorientált és agilis működés kialakítása

Az intézményeknek nem digitális stratégiákra van szüksége, sokkal inkább olyan stratégiára, amelyet a digitalizáció minden területen átsző, és a digitális transzformáció csupán eszközként jelenik meg az intézményi működés hatékonyabbá tételében.

A hallgatók és az oktatók igényeinek kielégítése érdekében a felsőoktatási intézményeknek rugalmas, alkalmazkodásra képes környezetben kell minőségi szolgáltatásokat nyújtaniuk. Ehhez az intézmény valamennyi szereplőjének bevonása szükséges, hogy megértsék működési és infrastrukturális igényeiket, és megalkossanak egy jövőbemutató tervet.

A terv elkészítésének néhány módja:

 • az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése, szabványosítása, automatizálása és  kiajánlása szolgáltatásként a hallgatók és az alkalmazottak számára 
 • világos és érthető elvárások felállítása
 • adatszükséglet és adatworkflow hatékony és eredményes intézményi irányításhoz illeszkedő megtervezése
 • adatalapú elemzések alapján a hatékonyság, az eredményesség, az agilitás és a minőség további javítása
 • rugalmas és biztonságos informatikai infrastruktúra létrehozása, amely megfelel az intézményi stratégia igényeinek
 • a fizikai terek lehetőségeinek újragondolása, fenntarthatóvá tétele, amely jobban alkalmazkodik az együttműködésen alapuló munkamódszerekhez

A felsőoktatás feladata a hallgatók felkészítése a digitális, kiszámíthatatlan, de fenntarthatósági kihívásokban bővelkedő jövőre. Mindezért a ma hallgatóiból kooperációra, komplex problémamegoldásra, proaktivitásra, kritikai gondolkodásra képes és kész, érzelmi intelligenciával rendelkező felelős értelmiségieket szükséges képezni. Ennek élményszerű biztosításához a felsőoktatási intézmények működésében mély transzformációra van szükség.

A bemutatott keretrendszer célja az intézményi átalakulás támogatása, inspiráció és megragadható praktikus lépések biztosítása az intézményi transzformációhoz. Építsük együtt a felsőoktatás jövőjét!

Kapcsolat

Mezei Szabolcs

Mezei Szabolcs

Partner, PwC Hungary

Stéger Csilla

Stéger Csilla

Vezető menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!