Külföldi áfa-visszatérítési kérelem

View this page in: English

Miben tudunk Önnek segítséget nyújtani?

Informatikai megoldásunk lehetővé teszi, hogy versenyképes áron nyújtsunk egyszerű és gyors segítséget a külföldi áfa-visszatérítéssel kapcsolatban.

Legyen szó akár a külföldi beszerzésekkel kapcsolatos adatok feldolgozásáról, az áfa-visszaigényléshez szükséges nyomtatvány kitöltéséről vagy annak elektronikus benyújtásáról, szakértő kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

 

 

Minden év szeptember 30-ig van lehetőség az Európai Unió más tagállamaiban megfizetett áfa visszaigénylésére.

A belföldi adóalanyok jelentős része hajt végre olyan beszerzéseket valamely más európai uniós tagállamban, melyek során az adott tagállami általános forgalmi adó (a továbbiakban: „áfa”) is felszámításra kerül. Ez az áthárított áfateher azonban bizonyos törvényi feltételek teljesülése esetén visszaigényelhető.

A Tanács 2008/9 EK irányelve (a továbbiakban: „Irányelv”) lehetővé teszi az európai uniós adóalanyok számára, hogy a törvényi feltételek teljesülése esetén minden olyan áfát visszaigényeljenek, melyet rájuk, mint külföldi adóalanyokra, valamely más európai uniós tagállamban áthárítottak. Erre tekintettel, amennyiben egy magyarországi belföldi adóalany olyan termékbeszerzéseket hajt végre, illetve szolgáltatásokat vesz igénybe egy másik tagállamban, melyen áfát számítanak fel, a belföldi adóalanyt áfa-visszatérítési jog illeti meg az Irányelvnek megfelelően.

A belföldi adóalanyok az áfa-visszatérítési kérelmeiket az ELEKAFA nyomtatványon, országonként tudják az Ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: ’’NAV’’). Azaz a belföldi adóalanynak nem szükséges a külföldi adóhatóságot megkeresnie annak érdekében, hogy a külföldi beszerzései után visszakaphassa az áfát, hiszen helyette a NAV lesz az, aki majd a kérelem alapján felveszi a kapcsolat a külföldi adóhatóságokkal.

A kérelmeket legkésőbb a visszatérítési időszakot követő év szeptember 30-ig van lehetőség benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az év közben beadott kérelmek esetén a visszatérítési időszak legkevesebb 3 hónap lehet.

Habár az áfa-visszatérítés nem tartozik a legbonyolultabb adózást érintő folyamatok közé, alapvetően technikailag egy egyszerű folyamat, tapasztalataink szerint az adózók túlnyomó többségének még mindig jelentős adminisztrációs terhet és időráfordítást jelent a hibátlan kérelmek elkészítése és benyújtása. Emiatt az adóalanyok egy jelentős része nem is él ezzel a lehetőségével.

Annak érdekében, hogy az áfa-visszatérítés kezdeményezése vonzóbb legyen a belföldi adóalanyok számára, adó- és IT-szakembereink egy olyan informatikai megoldást fejlesztettek ki, melynek segítségével ügyfeleink áfa-visszatérítési kérelmeit lényegesen egyszerűbben és gyorsabban tudjuk elkészíteni, köszönhetően annak, hogy a szoftver egy kitöltött sablon-dokumentum alapján képes az adatokat automatikusan betölteni az ELEKAFA nyomtatványba. Az informatikai megoldás további előnye, hogy a betáplált adatokkal kapcsolatban különböző ellenőrző lépéseket is végrehajt, aminek segítségével képesek vagyunk szűrni az adatbevitelből eredő manuális hibákat is, biztosítva ezáltal a kérelmek pontosabb kitöltését is.

Kapcsolat

Deák László

Deák László

Cégtárs, PwC Hungary

Farkas Gábor

Farkas Gábor

Cégtárs, PwC Hungary

Dr. Koncz Barbara

Dr. Koncz Barbara

Cégtárs, PwC Hungary

Kövessen minket!