Schneider Csilla - Viszlát, cafeteria?

December 23, 2018

A cégeknek nem kell teljesen lemondaniuk a dolgozók számára cafeteria formájában adott béren kívüli juttatásról, de nem lesz egyszerű dolguk az aktuális változások mellett. Tudják-e majd pótolni a munkáltatók, és ha igen, hogyan a kiesett cafeteria-elemeket? Milyen trendeket látunk kirajzolódni az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján és milyen módon érintik ezek a dolgozókat?


A 2019. évi jogszabályváltozások jelentősen átszabták a munkáltatók lehetőségeit: megszüntették a széleskörű bér mellett adott juttatások, színesebb cafeteria-csomagok lehetőségét. A változás megnehezíti a cégek HR-területének a munkáját is, mivel a társaságok a szűkülő palettával nehezebben kötelezhetik el maguk mellett munkavállalóikat.

A társaságoknak a legnagyobb fejtörést a több adómentesen adható elem hatályon kívül helyezése mellett a belső szabályzat alapján adható juttatások kedvező adózásának eltörlése okozza, hiszen különösen ez utóbbi tudott jelentős mozgásteret biztosítani, a munkahelyek megkülönböztető jellemzőjévé válni. Sok munkáltató osztotta meg velünk kételyeit, aggályait a jogszabály-módosítások támasztotta kihívásokkal kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül összefoglaljuk az uralkodó irányvonalakat, amelyek a munkáltatókkal való egyeztetések alapján körvonalazódnak.

Van, aki megijedt

Ez jellemző azoknál a társaságoknál, ahol a cafeteria-keret eddig egy széleskörű palettát tartalmazott, különösen ahol a belső szabályzat alapján adott kedvező adózású elemek biztosították az esetleges versenyelőnyt más munkáltatókkal szemben. Továbbá ott, ahol a munkavállalók által legkedveltebb elemek az adómentes körből kerültek ki. A munkáltatók kétségbeesetten keresik azokat az alternatívákat, amelyekkel fenntartható a hasonló rugalmasság, sokszínűség és - nem utolsó sorban - közel azonos költségszint. Ez rendkívüli kreativitást igényel a HR-munkatársak részéről.

Sok esetben az adózási előny már nem az elsődleges szempont, hiszen ennek biztosítása már-már kivitelezhetetlen.

Ugyanakkor az ötletek felmerülésekor nagyító alá kerülnek az olyan, már eddig is létező juttatási struktúrák, melyek idáig az egyéb kedvező adózási lehetőségek miatt nem igazán kerültek előtérbe. Ilyen többek között az önkéntes kölcsönös pénztárakkal köthető célzott szolgáltatási szerződések lehetősége.

A szerződésekbe foglalható, a pénztárak szabályzata alapján elérhető juttatási elemek biztosítanak többletlehetőségeket és egyfajta rugalmasságot. A cafeteria-keretbe beemelve egy-egy konkrét elem is nyújtható ilyen módon a dolgozóknak (pl. beiskolázási támogatás). De ha a dolgozó év eleji választásakor csak azt jelöli ki, hogy a munkáltató a célzott szolgáltatási szerződésen belül mekkora összeget utaljon át az elkülönített számlára, és magában a szerződésben egy bővebb szolgáltatási kör kerül kikötésre, a munkavállaló így akár egy későbbi időpontban is dönthet a cafeteria keretének pontos felhasználásáról - ez így akár értelmezhető úgy, mint cafeteria a cafeteriában. Maradt tehát némi mozgástér.

Van, aki nyugodt

A cafeteriát érintő jogszabályváltozásokkal foglalkozó cikkek negatív szalagcímei sok munkavállalóban azt az érzést keltették, hogy a jövőben a munkabérükön túl egyéb juttatásra nem számíthatnak. Ehhez képest pozitív meglepetésként hathat, hogy a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) alzsebeinek kedvező adózása változatlan formában elérhető.

Emellett, ha a cafeteria-szabályzatban még néhány kedvező adózási elemet is beemelnek vagy megtartanak a cégek, akkor azt a munkavállalók - a velük való előzetes egyeztetések alapján - pozitívumként élhetik meg. Ez az aktív kommunikáció enyhítheti a munkáltatókkal szembeni dolgozói elvárásokat, segítve ezzel a munkavállalók megtartását. Azokban az esetekben, ahol eddig is csak étkezési támogatást nyújtottak, melyet változatlanul vagy minimális átstrukturálás mellett a továbbiakban a SZÉP-kártya vendéglátás alzsebére utal a munkáltató, a munkavállalók nem vagy csak kis mértékben érintettek a jogszabályváltozások tekintetében.

Van, aki kivár

Egyes munkáltatók az elmúlt évek gyakori változásaiból, illetve az egyre jobban körvonalazódó irányokból kiindulva a bebetonozódni látszó SZÉP-kártya és néhány adómentes juttatáson túl (mint pl. a bölcsődei és óvodai szolgáltatások díjának megtérítése) egyelőre alternatív megoldási lehetőségekben nem gondolkoznak.

Bár jelenleg a célzott szolgáltatási szerződések irányába a cafeteria-szabályzatok eltolódhatnak, mellyel több korábban kedvező adózású elem más formában nyújtható, bizonyos munkáltatók, mielőtt ezen elemeket beemelnék a cafeteria-szabályzatukba, várnak, hogy esetleg ezek a kapuk bezáródnak-e egy következő jogszabály-módosításnál.

Van, aki keresi az alternatív lehetőségeket

A már említett célzott szolgáltatási szerződéseken kívül több munkáltató próbál kitekinteni a megszokott juttatások köréből, és más, nem klasszikus cafeteria-elemmel motiválni dolgozóit. Ez jelentheti egyrészt 

  • a teljes juttatási rendszer áttekintését, újragondolását,
  • másrészt akár a munkakörülmények javítását,
  • rugalmasabb munkaidő bevezetését,
  • több céges rendezvényt,
  • vagy bármely egyéb lépést, mellyel az esetlegesen kivezetésre kerülő bér mellett adott juttatások kompenzálhatóak.

Ez a megközelítés holisztikusabb szemléletet igényel a munkáltató részéről.

Van, aki elodázza a problémát

Több esetben felmerült bizonyos juttatási elemeknél a 2019. évi cafeteria-keret előzetes kifizetésének lehetősége. Ez azon alapul, hogy amennyiben a juttatási elemek még a 2018. évben kerülnek kifizetésre, azokra még a 2018. évi jogszabályok az irányadóak. Bár kifejezett jogszabályi tiltás egy átmeneti szabályban sem szerepel a kifizetések előre hozására, a nyert előnyök, pontos indokok és a felmerülő kockázatok alapos mérlegelésére van szükség, tekintettel a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére. Mindamellett, egy ilyen lépéssel a problémát csak egy évvel odázza el a munkáltató, hiszen a következő év elején ismét szembesül majd az átalakítás szükségességével.

Időközben persze megismerheti a piacon uralkodóvá váló gyakorlatokat, a saját munkavállalói preferenciáit, mely által jobban megalapozhatja majd döntését, de abban, hogy ezt még az idén megtegye, talán csak az idő rövidsége akadályozza.

Van, aki megszüntetné?

A közös együttműködéseink alapján egyelőre nem látjuk, hogy a munkáltatók a cafeteria szabályzatok megszüntetésén gondolkodnának. Inkább az látható, hogy bizonyos esetekben a cafeteria-szabályzat változatlan juttatási elemekkel él tovább, így egy bruttó juttatási keret mellett a 2019-től munkabérként adózó elemek népszerűsége várhatóan csökken, ami egyfajta "természetes szelekció" mentén mutatja majd az irányt, mely elemeket érdemes kihagyni a jövőben a szabályzatból.

A munkavállalókkal történt előzetes egyeztetés alapján egyes társaságoknál úgy tűnik, hogy magas költségek ellenére még egy bruttó cafeteria-keret esetében is felértékelődik a teljes keret pénzben való megváltásának lehetősége. Erre különösen az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók esetében van igény, akik - mivel nem akarnak étteremben enni, szállodában tölteni a szabadságot - nem értékelik sokra a SZÉP-kártya juttatást. Ugyanis, ha már a bérével azonos adó és járulékteherrel kell számolni sok juttatási elemnél, akkor érthetően a leglikvidebb lehetőséget szeretnék a dolgozók választani.

A cafeteria intézményének fenntartása miatt azonban a teljes cafeteria-keret pénzbeli megváltását bizonyos munkáltatók nem fogják engedélyezni.

Van, aki többletjuttatást biztosít a költségnövekedést alapul véve?

Bizonyos munkáltatók próbálják felmérni az egyes munkavállalók által a jövőben érzékelhető nettó veszteséget, megnézni, hogy pótlólagos juttatással, cafeteriakeret-emeléssel ez mennyiben orvosolható. Egy átlagos preferenciakosár mentén ez nagyvonalakban számszerűsíthető, azonban egyelőre nem találkoztunk olyan esettel, ahol a kalkulációkat alaposan mérlegelve végül a cafeteria keretösszegének megemelése mellett döntött volna a munkáltató. Jellemzőbb inkább, hogy bizonyos elemek cseréjével, magas adminisztrációjú, megnövekedett költségszorzójú elemek kivezetésével és új, korábban a szabályzatban nem szereplő adómentes elemek bevezetésével orvosolják a jogszabály-módosítás állította kihívásokat.

Ott, ahol eddig a cafeteria-szabályzat nagyobb számú juttatási elemet tartalmazott, akár hónapokon keresztül tartó gondolkozási folyamat vette kezdetét, ahol a HR- és az adóosztály szoros együttműködésben, a munkavállalókkal való folyamatos konzultáció mentén próbálta a keretekhez mért lehető legjobb megoldást megtalálni.

Ha a munkáltatók a 2019-es évbe lépve az új cafeteria-szabályzattal a munkavállalóik részéről a teljes elégedettség érzését nem is tudják elérni, de talán tudatosítani tudják, hogy egy nehezített jogszabályi környezetben sok szempontot mérlegelve igyekeztek a legtöbbet megtenni a munkavállalóikért.

Schneider Csilla, adószakértő , PwC Magyarország

Az írás a portfolio.hu oldalon jelent meg.

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Senior Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!