Új zöldadók

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország
2023. július 31.

Jelentős összegű új adó- és díjteher fogja sújtani egyes térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetőit.

A közelmúltban kihirdetett 320/2023. (VII. 17.) kormányrendelet két új fizetési kötelezettséget vezetett be, melyek a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmények üzemeltetőit terhelik. A fizetési kötelezettségek már 2023-ban alkalmazandók.

Ki érintett?

Jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének minősül, akinek a létesítménye: 

  • a tárgyévet megelőző évben és az azt megelőző három évben hitelesített szén-dioxid-összkibocsátása átlagának legalább 50%-ával megegyező mértékű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesült, és

  • a tárgyévet megelőző három évben a hitelesített szén-dioxid-kibocsátásának éves átlaga meghaladta a 10 000 tonnát.

Tehát azok a létesítmények érintettek az új fizetési kötelezettséggel, amelyek fenti időszakokra vetített átlagos éves kibocsátása több, mint 10 000 tonna és az átlagos éves kibocsátás legalább felét elérő ingyenes kvótamennyiség kiosztásban részesültek. 

Szén-dioxid-kvóta adó

Az adó alapja a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetője 2012. évi CCVII. törvény szerinti kibocsátásának tCO2-ben számított mennyisége.

Az adó mértéke 40 EUR/tCO2-vel egyenértékű forintnak megfelelő összeg.

Az adózónak negyedévente adóelőleget kell fizetnie – melynek összege az adóalap tárgynegyedévre számított összege –, amelyről bevallást is be kell nyújtania. A szén-dioxid-kvóta adóról adóévenként, az adóévet követő év május 31-ig kell éves adóbevallást benyújtani az adóhatóság felé, valamint eddig az időpontig kell megfizetni azt az adóösszeget, amit az adóelőlegek nem fedeznek. Ha a megfizetett előlegek összege meghaladja az éves adókötelezettség összegét, az éves bevallásban van lehetőség a visszaigénylést kérelmezni.

Az adókötelezettséget visszamenőlegesen, már a teljes, 2022. december 31-ét követően kezdődő adóév vonatkozásában alkalmazni kell. A 2023. adóév első, második és harmadik negyedévére vonatkozó adóelőleget a harmadik negyedévet követő hónap 15. napjáig kell bevallani és megfizetni.

Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetőség van kedvezmény érvényesítésére; az adóalap az adóbevallásában 50%-kal csökkenthető az adóalany tárgyévre vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentése alapján, ha következők teljesülnek:

  • az adóalany szén-dioxid-kibocsátással járó termelésének szintje legalább az egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a főtevékenységéhez tartozó kapacitásának 90%-át elérte vagy meghaladta, 

  • az adóalanynak a kormányrendelet hatályba lépésekor hatályos egységes környezethasználati engedélyében foglalt, a főtevékenységéhez tartozó kapacitása a tárgyévet megelőző évi egységes környezethasználati engedélyében foglalt kapacitásához képest nem csökkent, és

  • az adóalany fajlagos – egységnyi előállított termékre eső – szén-dioxid-kibocsátása legalább az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerében használt, az Európai Unió által elvárt lineáris csökkentési tényezővel megegyező mértékben csökkent.

Azaz a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha az adóalany 2023-ban 2,2%, 2024-től pedig 4,3% tényleges CO2 kibocsátáscsökkentést ért el kapacitásai és termelési volumenének fenntartása mellett.

Tranzakciós díj

Új fizetési kötelezettség terheli 2023-tól az ingyenes kvóták értékesítését is, ugyanis tranzakciós díjat kell fizetnie a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjének, ha térítésmentes szén-dioxid-kvótáját átruházza.

A tranzakciós díj mértéke 10%, amit a tranzakcióval érintett térítésmentes kvóta átruházása teljesülésének napján vagy az azt megelőző utolsó tőzsdei napon érvényes EEX-EUA tőzsdei árfolyam és a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi középárfolyam alapján számolnak ki.

Az üzemeltetőnek a tranzakciós díjjal érintett ügylet teljesülésének napjától számított 10 napon belül be kell jelentenie a tranzakciót a klímavédelemért felelős hatóságnak. A tranzakciós díj összegéről a klímavédelemért felelős hatóság egyenlegértesítőt küld, ami alapján az üzemeltetőnek 30 napon belül meg kell fizetnie a tranzakciós díjat.

Javasolt lépések

Az új kötelezettségekkel kapcsolatban az első és legfontosabb lépés annak megállapítása, hogy megfelel-e a gazdálkodó az adóalany fogalmának, azaz mekkora mértékű térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesült és mekkora volt a hitelesített szén-dioxid-kibocsátása.

Az érintett gazdálkodók esetében célszerűnek tartjuk a következő lehetőségek vizsgálatát:

  • A szén-dioxid-kvóta adóalapcsökkentési feltételeinek történő megfelelés vizsgálata, illetve annak felmérése, hogy a kibocsátást csökkentő intézkedések bevezetésével van-e lehetőség a jövőben megfelelni a kedvezmény feltételeinek.

  • A térítésmentes kibocsátási egység átruházásának elhalasztása, különösen, ha van rá esély, hogy a későbbiekben a létesítmény fel fogja használni azt.


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal.

Deák László
Cégtárs
Email: laszlo.deak@pwc.com

Farkas Gábor
Cégtárs
Email: gabor.farkas@pwc.com

Koncz Barbara
Cégtárs
Email: barbara.koncz@pwc.com

Szük Balázs
Vezető menedzser
Email: balazs.szuk@pwc.com

Kapcsolat

Szőke Cecília

Szőke Cecília

PR Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!