Nagyobb odafigyelés szükséges a tartózkodási engedély meghosszabbíthatósága érdekében

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 619. szám | 2019. november 22.

2019. január 1-jétől új idegenrendészeti szabály lépett hatályba, mely a Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat érinti, amennyiben az engedélyüket meg kívánják hosszabbítani. A bevezetett feltétel szerint a tartózkodási engedély meghosszabbítása kizárólag akkor engedélyezhető, ha a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása bármely 180 napon belül a 90 napot meghaladta.

A jogi norma értelmezése kapcsán állásfoglalást kértünk az idegenrendészeti hatóságtól annak érdekében, hogy tisztázzuk a jogszabályhely alkalmazásának pontos feltételeit. Az állásfoglalás kérésre adott válaszában a hatóság megerősítette, hogy amennyiben van (akár egy) olyan 180 napos periódus a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedéllyel történő magyarországi tartózkodása során, melyben a magyarországi tartózkodás nem haladta meg a 90 napot, úgy az engedély meghosszabbítása nem engedélyezhető.

Ennek értelmében tehát a kitételnek meg nem felelő harmadik országbeli állampolgár csak új (nem hosszabbításnak minősülő) kérelmezési eljárásban kérheti további, hosszú távú magyarországi tartózkodásának engedélyezését. Adódik a kérdés: miért fontos, hogy - eljárásjogi szempontból - hosszabbításról vagy új kérelmezésről beszélünk? Leginkább azért, mert a hosszabbításnál a magyarországi tartózkodást nem kell megszakítani, de egy új kérelmezésnél igen: utóbbi esetben legkésőbb a meglévő tartózkodási engedély lejáratának időpontjában el kell hagyni a schengeni övezetet. A schengeni övezetből való távozást követően az új kérelem benyújtásának helye az állampolgárság függvénye: egy vízumköteles harmadik ország (pl.: Oroszország, Kína, India) állampolgárának - főszabály szerint - Magyarország területén kívül, az illetékes külképviseleten kell benyújtania. Az állampolgársága okán vízummentes beutazást élvező (pl.: amerikai, kanadai, ausztrál) személy viszont beadhatja új kérelmét Magyarországra visszatérve.

A harmadik országbeli állampolgárok esetében indokolt tehát nyomon követni a Magyarországon kívül töltött napok számát, illetve tervezni velük a fenti szabályra figyelemmel.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon Megyesi Déneshez (e-mail: denes.megyesi@hu.pwc.com) és Magyar Katához (e-mail: kata.magyar@hu.pwc.com).

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!