A vállalatok több mint 70%-a ismeri a fenntartható fejlődési célokat

Január 08, 2019

28% csupán azok aránya, akik a célokhoz kapcsolódóan érdemi teljesítménymutatókat is megneveznek

A PwC tanulmánya szerint a szervezetek közel háromnegyede (72%-a) tesz említést a fenntartható fejlődési célokról az éves vállalati vagy fenntarthatósági jelentésében, ami az elmúlt évhez képest 10%-os növekedést jelent. A konkrét lépések és a célok integrálása azonban számos vállalat esetében még mindig várat magára, mert a szervezetek nehezen képesek meghatározni, hogy a szokásos üzleti tevékenységeken túl milyen intézkedéseket kell tenniük.

A PwC „Ígéret és valóság” című tanulmánya 21 országban és hat ágazatban, több mint 700 tőzsdén jegyzett cég vállalati és fenntarthatósági jelentései alapján azt vizsgálja, hogy a fenntartható fejlődési célok milyen mértékben épülnek be az üzleti stratégiába, a tervezésbe és a jelentéstételbe.

A 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési célok (Sustainable Development Goals, SDG-k) 17 célt, a célokhoz kapcsolódó alcélokat és a teljesítés mérésére szolgáló mutatókat tartalmaznak. A célok tájékozódási pontként segítik a szervezeteket abban, hogy a világ környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásait kezelni tudják.

A becslések szerint az SDG-k csupán az új üzleti lehetőségeket tekintve több milliárd dollárnyi bevételt és költségmegtakarítást, valamint több száz milliónyi új munkahelyet eredményezhetnek.[1]

A tanulmány szerint annak ellenére, hogy az SDG-k több mint három éve vannak jelen a globális üzleti életben és a vállalatok jelentős arányban fejezik ki a célok melletti elköteleződésüket, még nem állnak egymással összhangban a vállalatok azzal kapcsolatos szándékai és képességei, hogy az SDG-ket üzleti stratégiájukba beépítsék és erről jelentést tegyenek.

●       A tanulmányban szereplő vállalatok 72%-a tesz említést az SDG-kről, többségük (60%) inkább a fenntarthatósági jelentésében, nem pedig a pénzügyi vagy átfogó jelentéseiben.

●       A vállalatok 50%-a határozott meg kiemelt SDG-ket.

●       Csupán 28% azon vállalatok aránya, melyek a célokhoz kapcsolódóan érdemi teljesítménymutatókat (KPI-ket) neveznek meg.

●       A vállalatok 27%-a említi az SDG-ket az üzleti stratégiája részeként.

●       Az éves jelentésekben a vezérigazgatói vagy elnöki nyilatkozatok 19%-a említi az SDG-ket.

●       A kiemelt SDG-ket megnevező vállalatok jelentései a minőségre 5-ből átlagban 2,71 pontot kaptak.

●       A technológia; média és távközlés; valamint az energia-, közműipar és bányászat ágazatok állnak vezető helyen azon a téren, hogy említik-e az SDG-ket a jelentéseikben.

„A széles körű tájékozottság és a célok integrálása terén megtett előrelépés az SDG-k szempontjából pozitív, de csupán apró lépés. A 17 cél mindegyike esetében olyan sürgető, valós problémák állnak a háttérben, amelyek közvetlen hatással vannak az üzleti világra. A célokkal szembeni egyértelmű nyitottság ellenére számos szervezet nem rendelkezik a kötelezettségvállalások kézzel fogható üzleti lépésekké történő alakításához szükséges stratégiával, kultúrával és eszközökkel” – mondta Major Andrea, a PwC Magyarország cégtársa.

A vállalatok közül legtöbben a tavalyi évvel megegyezően a tisztességes munkát és a gazdasági növekedést (8. cél), az éghajlatváltozás elleni fellépést (13. cél), illetve a felelős fogyasztást és termelést (12. cél) választották kiemelt célként. Néhány esetben úgy tűnik, hogy a vállalatok meglévő tevékenységeknek és már alkalmazott mérőszámoknak megfeleltethető SDG-kről számolnak be a jelentéseikben.

„A kitűzött célok terén úgy lehet sikert elérni, ha azokat az üzleti stratégia központi részévé tesszük. Az, hogy a vállalatok a hatóságok felé benyújtott jelentéseikben mit terveznek szerepeltetni, mit mérnek és miről számolnak be, jól jelzi a stratégiájukat és prioritásaikat átható törekvéseiket. Változatlanul a szervezetek élén álló vezérigazgatók alakítják a stratégiát, ami beépül a fő teljesítménymutatókba és a jelentéstételbe. Az elkötelezettség kedvező jeleként értékelhető, hogy növekszik a jelentéseikben az SDG-kkel kapcsolatos kihívással foglalkozó vállalatok száma. Emellett egyre inkább szükség lesz olyan stratégiákra is, amelyek a szokásos üzleti célkitűzéseken túl a kínálkozó lehetőségeket tartják szem előtt” – hangsúlyozta Karsai Janka, a PwC Magyarország fenntartható üzleti megoldásokért felelős vezető menedzsere.

További információk a felmérés weboldalán találhatóak: https://www.pwc.com/sdgreportingchallenge

Megjegyzések

  1. A PwC 21 országban és térségben, hat ágazatban, 729 tőzsdén jegyzett vállalatnál vizsgálta az SDG-kkel kapcsolatos jelentéstételt. A vizsgálat központi kérdése, hogy a vállalatok megemlítik-e az SDG-ket az üzleti stratégiájukkal kapcsolatos jelentéseikben, mert véleményünk szerint ezzel mérhető leginkább, hogy változik-e a célok eléréséhez szükséges szint és mérték.
  2. Az idei vizsgálat az egyes vállalatok SDG szempontjából vett prioritásainak megismerése és az SDG-kkel kapcsolatos jelentéstételük minőségének elemzése céljából 2017-ben végzett munkánkra épül. Az SDG Reporting Challenge célja, hogy megvizsgáljuk az egyes országokban és térségekben működő legnagyobb, tőzsdén jegyzett vállalatokat és megismerjük, hogy a világ legbefolyásosabb vállalatainál milyen trendek érvényesülnek az SDG jelentéstétel terén. Vizsgálatunk során a fő mutatókon keresztül nyomon követtük a teljesítményt, ami lehetővé tette az ágazatok, országok és térségek közötti összehasonlító elemzést.
  3. A meghatározott kiemelt célok: 1. Tisztességes munka és gazdasági növekedés (8. cél): ezt a célt a vállalatok 79%-a határozta meg kiemelt célként. Az ehhez kapcsolódó alcélok közé tartozik a gazdaságok magasabb termelékenységi szintjének diverzifikáción keresztül történő elérése, a biztonságos munkakörnyezet megteremtése, a technológiai korszerűsítés és innováció, valamint azon fiatalok arányának jelentős csökkentése, akik nem állnak alkalmazásban, nem vesznek részt oktatásban, illetve képzésben. 2. Fellépés az éghajlatváltozás ellen (13. cél): Az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó globális és regionális szabályozásoknak való megfelelés érdekében a vállalatok 67%-a kezeli kiemeltként ezt a célt. 3. Felelős fogyasztás és termelés (12. cél): ezt a célt a vállalatok 66%-a nevezte meg kiemelt célként. A célon belüli alcélok egyértelmű iránymutatásként a hulladékképződés jelentős csökkentését tűzik ki a vállalatok számára a megelőzés, csökkentés, újrahasznosítás és újrahasználat által. A cél arra is ösztönzi a nagyvállalatokat, hogy fenntartható gyakorlatokat alkalmazzanak, építsék be a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat a jelentéseikbe, és biztosítsák, hogy az emberek mindenhol rendelkezzenek megfelelő információval és tájékozottsággal a fenntartható fejlődésről és a természettel harmóniában álló életmódról.

 

[1]  http://report.businesscommission.org/

Kapcsolat

Szőke Cecília

Szőke Cecília

PR Vezető Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!