Általános képzési információk

Tájékoztatás a felnőttképzésben részt vevő részére

Felnőttképzési szerződés kötése

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., B/2020/000531), mint felnőttképző (továbbiakban „PwC Academy”) tájékoztatja Önt, mint az általunk szervezett képzés résztvevőjét, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: „Törvény”) 13. §-a alapján, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal a felnőttképzőnek és a képzésben részt vevő személynek egymással szerződést kell kötnie. A bejelentéshez kötött felnőttképzés esetében ezt a szerződést szóban, engedélyezett képzés esetén írásban kötjük meg Önnel a képzés első napján.

A szerződés legfontosabb általános feltételei megtalálhatók a regisztrációs folyamat során megküldött jelentkezési lapon, illetve részletes feltételeit a képzés elején, a képzés megkezdését megelőzően szóban/írásban ismertetjük a képzésben részt vevő személyek részére.

A felnőttképzési szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit a képzés megkezdését megelőzően szóban felteheti az ügyfélszolgálat munkatársai részére, illetve tájékoztatást kérhet a következő elérhetőségeken: hu_pwc.academy@pwc.com.

Több

Adatkezelés

A képzések lebonyolítása érdekében a PwC Academy a Törvény 21. §-ban foglaltak alapján a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően személyes adatokat kezel. A PwC Academy adatkezelésére vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.pwc.com/hu/hu/rolunk/adatvedelmi_tajekoztato.html

Több

Felvételkészítés

A képzéseken videó és fényképfelvételek készülhetnek. Az Önről készült felvételeket a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a PricewaterhouseCoopers hálózat más tagvállalatai felhasználhatják külső és belső kommunikációjukhoz (így különösen videók, webes tartalmak, online és nyomtatott kiadványok keretében). Adatkezelésünk részletes feltételeit a fenti tájékoztatónkban találja.

Több

Adatok továbbítása a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe

Tájékoztatjuk róla, hogy a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe adatot kell szolgáltatnunk a képzésre vonatkozó adatok mellett az Ön természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozóan is.

Bejelentett képzések esetén Ön az adatok továbbítását írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3)* bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtilthatja (Törvény 15. § * (1) ab))

*Ptk. 6:7. § [Írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat]

 (3) Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

Engedélyezett képzések esetén ez a lehetőség nem áll fent. 

Több

Tanúsítvány kiállítása

Az Ön kérésére a PwC Academy a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki, és azt választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon rendelkezésére bocsátja. Amennyiben azonban adatainak a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbítását megtiltja, ilyen tanúsítvány kiállítására nincs lehetőség. 

Több

Ügyfélszolgálat

A PwC’S Academy munkatársai munkaidőben (hétfő-péntekig: 9:00-17:00 között) személyesen, telefonon, e-mail-ben állnak az üzleti partnerek, ügyfelek rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat az e-mailben érkező megkeresésekre munkanapokon 24 órán belül választ ad.

Több

Panaszkezelés

Bármilyen területet érintő panasz esetén panaszt tenni szóban vagy írásban, valamint személyesen lehet a panasz jellegétől függően a PwC’s Academy vezetésénél. A szóbeli és írásbeli panasztételt képzési időben, illetve postai úton (1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78.) vagy elektronikus úton (hu_pwc.academy@pwc.com), mindkét esetben a képzés befejezésének időpontjáig lehet. A panaszkezelés a PwC’s Academy vezetésének a hatásköre, ezért panaszát továbbítjuk, a panasz tárgyától függően (a képzés minősége, a képzés tartalma, technikai jellegű problémák) és kijelölésre kerül a probléma megoldásának felelőse. A PwC az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben az igénybe vevő által közölt panaszt haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint orvosolja, vagy ha a panasszal nem ért egyet, erről a panaszost tájékoztatja. Ha a panasz kivizsgálása nyomban nem lehetséges, erről a tényről, és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról az igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja. A panaszt a PwC legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja, kivéve, ha a szóbeli panaszt nyomban orvosolja.

Több

Részvételi díj

Magában foglalja a tananyagok, szakmai kiadványok, valamint a kávészünetek alatt kínált frissítők költségeit.

Több

Helyszín

Eiffel Palace Conference Center 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Több

Kedvezmények

Amennyiben egy cégtől három vagy több fő vesz részt egy képzésen, abban az esetben 10% kedvezményt biztosítunk. PwC Alumni részére 10% kedvezményt nyújtunk. Magánszemélynek, ha munkáltatója nem járul hozzá a képzés támogatásához, egyedi kedvezményt biztosítunk. A fent említett kedvezmények nem összevonhatók. Igazolást adunk ACCA, CIA végzettek számára CPD pontokról, az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők továbbképzéséről adókreditpontokról, valamint a Könyvvizsgálói Kamarai Kredit pontokról, illetve mérlegképes könyvelői kreditpontokról.

Több

Elektronikus tananyagok

A PwC's Academy-nél fontosnak tartjuk, hogy odafigyeljünk környezetünkre, és óvjuk azt. A környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében törekszünk arra, hogy ügyfeleinknek minél több, minőségi alternatív megoldást nyújtsunk a tananyagok biztosítására, elkerülve a felesleges nyomtatásokat.

Ezért is szeretnénk bevezetni a képzési tananyagaink elektronikus úton történő átadását, így óvva környezetünket, és egyben lehetőséget biztosítva arra, hogy tananyagaink már a képzés kezdete előtt eljussanak résztvevőinkhez.

Több

Kapcsolat

Szilágyi Katalin

PwC's Academy vezető, PwC Hungary

László Ilona

PwC's Academy, Pénzügy és számvitel, Adó és jog, PwC Hungary

Tel: +36 30 824 1277

Kövessen minket!