ESG - uzņēmumu stratēģiskās vērtības dzinulis

Pēdējo gadu notikumi, kas likuši mums piedzīvot un pārdzīvot dažādas krīzes un globālus satricinājumus, ir bijuši kā modinātājzvans pasaulei. Ja mēs vēlamies izvairīties no līdzīgu scenāriju atkārtošanās, samazināt klimata pārmaiņu radītos riskus, veicināt sociālo vienlīdzību, atklātu korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu un joprojām vairot izaugsmi, ir skaidrs, ka mums būs jārada ilgtspējīgākas ekonomikas un sistēmas.

Uzņēmumi visā pasaulē pielāgojas, pārceļot vides, sociālos un pārvaldības jautājumus (ESG) no stratēģiskas nozīmes perifērijas uz centru. Viņi atzīst ESG kā vērtības radīšanas virzītājspēku un izstrādā proaktīvu ESG domāšanas veidu. PwC pētījums “Global Private Equity Responsible Investment Survey”, kurā piedalījās 209 privātā kapitāla (private equity) fondi no 35 pasaules valstīm, apliecina, ka arī privātā kapitāla fondi piešķir arvien lielāku prioritāti vides ilgtspējas, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības jautājumiem. 

Uzņēmumi, kas ESG jautājumu izvirza par savas organizācijas prioritāti un veido to kā daļu no biznesa stratēģijas, būs noteicēji un spēles veidotāji jaunajā ilgtspējīgas ekonomikas laikmetā, savukārt tie uzņēmumi, kuri nespēs vai nevēlēsies adaptēt un integrēt ESG jautājumus savā biznesa stratēģijā, riskē ar uzņēmuma vērtības samazināšanos, izaugsmes ierobežošanu vai pat bloķē iespējas piekļūt nepieciešamajam finansējumam.

Lemjot par investīcijām, privātā kapitāla fondi šobrīd regulāri izvērtē ESG faktorus. Kā liecina “Global Private Equity Responsible Investment Survey” aptaujas dati, trīs ceturtdaļas (72%) aptaujāto norāda, ka pirmsiegādes posmā vienmēr pārbauda mērķa uzņēmuma ESG riskus un iespējas, un vairāk nekā puse aptaujāto (56%) atzīst, ka ir noraidījuši potenciālas investīcijas vai atteikušies noslēgt līgumu ESG iemeslu dēļ. 2021. gada aptaujā konstatēts, ka gandrīz 95% aptaujāto satrauc konkrēti pārvaldības jautājumi – biznesa ētika, uzņēmuma vērtības un kultūra, kukuļošanas un korupcijas novēršana, kiberdrošība un datu drošība. Tāpat, jautājumos, kas strauji kļūst par uzņēmējdarbību definējošiem faktoriem, piemēram, klimatneitralitātes politika (Net Zero), klimata risks un jaunās tehnoloģijas, ir būtiska atšķirība starp tiem, kas pauž bažas, un tiem, kas rīkojas. 91% uzskata klimata risku par būtisku jautājumu, taču 47% neko nav darījuši, lai uzlabotu izpratni par šo risku savā investīciju portfelī. 

Privātā kapitāla fondi ir radikāli mainījuši pieeju un piešķir īpašu nozīmi ESG faktoriem savā biznesā. ESG faktori pārveido globālo ekonomiku un nākamajos gados noteikti ietekmēs privātā kapitāla fondu investīciju sekmes. Ilgtspējīgas vērtības radīšana būs atkarīga no izpratnes gan par kopainu, gan par katram investīciju portfelim raksturīgajiem ESG riskiem un iespējām.

Kaspars Mitriķis, PwC Risku vadības un revīzijas nodaļas direktors

Lai risinātu mūsdienu sabiedrības un tautsaimniecības izaicinājumus, visām nozarēm ir jāpielāgojas, tādēļ svarīgi pārskatīt arī uzņēmuma darbaspēka stratēģiju un atrast piemērotus darbiniekus. Tas nozīmē pieņemt darbā arī ESG speciālistus un kopumā daudzveidīgākas komandas – dzimumu, etniskuma un vecuma, kā arī sociālekonomisko pazīmju un kvalifikācijas ziņā. Tādus sociālos jautājumus kā daudzveidība un iekļaušana par būtiskiem uzskata 92% respondentu, taču mazāk nekā puse (46%) ir nosprauduši mērķus dzimumu un etniskuma vai rases daudzveidībai. Pozitīvi, ka no tiem, kas ir nosprauduši mērķus, 77% atzīst daudzveidību par organizācijas pamatvērtību.

ESG integracija uzņēmējdarbības modelī ir būtiska gan no dažādu risku pārvaldības, gan uzņēmuma vērtības un attīstības viedokļa. Ilgtspējīga izaugsme sniegs ilgtermiņa ieguvumus. Pēdējos gados ir ievērojami uzlabojusies uz ESG fokusēto privātā kapitāla fondu darbība un snieguma rādītāji - investori ir mainījuši savus principus un ētiskos standartus. Viņi ir kļuvuši prasīgāki. 66% respondentu atzīst ilgtspējīgas vērtības radīšanu par galveno atbildīgas investēšanas un ESG aktivitāšu dzinuli.

Plašāka informācija par “PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey 2021” galvenajiem secinājumiem un ieskats pētījuma rezultātos pieejami šeit

Sazinieties ar mums

Kaspars Mitriķis

Kaspars Mitriķis

Risku vadības un revīzijas nodaļas direktors, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums