Uz IT risinājumiem balstīta biznesa izaugsme un attīstība

Mēs novērtējam uzņēmuma organizāciju, iekšējo kultūru un tehnoloģisko attīstību visās klienta darbības jomās un pārrunājam nepieciešamos uzlabojumus ne tikai IT, bet arī biznesa attīstības jomās. Mēs stratēģiski virzām IT risinājumu izmantošanu visā uzņēmuma darbībā, tādējādi veicinot uz IT risinājumiem balstītu biznesa izaugsmi un attīstību.

Mēs palīdzam uzlabot produktivitātes rādītājus, samazināt risku, uzlabot produktu un pakalpojumu piegādi, piedāvājot pārdomātus risinājumus, kas atrisina mūsdienu digitālās problēmas, vienlaikus domājot par iespējamiem stratēģiskiem mērķiem nākotnē.

Ilgstošas konkurences priekšrocības arvien vairāk ir atkarīgas no pareizās tehnoloģiju stratēģijas, kas nodrošina izcilu darbību, spēju pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem un inovācijas. Pēc stratēģijas izstrādes, PwC tīkla pašās iespējas palīdzēs izstrādāt un pilnībā īstenot iecerētās pārmaiņas.

 

Izaicinājumi

  • Nepieciešamība noteiktu biznesa procesu vai darbības jomu automatizēšanai, tomēr nav pārliecības par to, kāds risinājums būs vispiemērotākais un kāds efekts ir sasniedzams (vai ieguvums atbildīs radītajām izmaksām).
  • IT risinājumu dažādība un sarežģītība ir kļuvusi par lielāko produktivitātes šķērsli.
  • Paātrināta programmatūras pakalpojumu (software as a service, SaaS) ieviešana, palielināta savu personīgo ierīču izmantošana un drošības prasību atvieglošana, lai nodrošinātu strādāšanu attālināti, ievērojami palielina uzņēmuma drošības riskus.
  • Nepieciešamība papildināt IT prasmes, lai realizētu jaunu risinājumu attīstību.

PwC piedāvātie risinājumi

Tehnisko specifikāciju izstrāde

Tehniskās specifikācijas dokumentācijas un augsta līmeņa arhitektūras risinājumu izstrāde.

Procesu racionalizācija

Lietojumprogrammu portfeļa racionalizācija.

Datu analīze

Datu analīzes pilnveidošana un uzlabošana (piemēram, ģeogrāfisko datu izmantošana un apstrāde).

IT risinājumu ieviešana

Uz biznesa procesu un digitālo transformāciju orientēts, uzņēmuma izaugsmes atbalsts, palīdzot jaunu IT risinājumu ieviešanā.

Sazinieties ar mums

Raimonds Dauksts

Raimonds Dauksts

Direktors, Biznesa un darījumu konsultācijas, PwC Latvia

Beāte  Krauze

Beāte Krauze

Vecākā konsultante, IT konsultācijas, PwC Latvia

Harijs  Baranovs

Harijs Baranovs

Vecākais konsultants biznesa un darījumu konsultāciju nodaļā, PwC Latvia

Sekojiet mums