Skip to content Skip to footer
Keresés

Loading Results

Újra elérhető a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási (VNT) program

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2020. november 24.

További 50 milliárd forintos kerettel és új feltételekkel újra elérhető a versenyképesség-növelő támogatási (VNT) program 2020. november 25-től. A program célja a Covid-19 következtében a gazdaság számára szükséges beruházások ösztönzése.

A támogatásban részesíthetők köre

A támogatást bármely iparágban és gazdasági területen, kizárólag közép- vagy nagyvállalat igényelheti, amely vállalat bázis létszáma eléri a 30 főt.
Nem nyújtható azonban támogatás továbbra sem az acélipari tevékenységhez, hajógyártásban, széniparban, szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez, személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, elsődleges mezőgazdasági termeléshez, valamint az akvakultúra-ágazatban megvalósuló projekthez. Továbbra is kizárt a támogatható körből az energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekt, a kereskedelmi tevékenység, a turisztikai tevékenységre irányuló projekt, a koncesszió köteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekt, és az exporttal kapcsolatos tevékenységek.  

A támogatás feltételei

A támogatást igénylő vállalkozásnak az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

  • a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
  • a vállalatnak igazolnia kell, hogy legalább 25%-os nettó árbevétel- vagy megrendelésállomány-visszaesést okozott a járványhelyzet; 
  • a vállalatnak nyilatkoznia kell, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért, és tőle elvárható gondossággal járt el, továbbá nincs a károk enyhítésére biztosítása, vagy a biztosítása keretében nincs lehetőség a károk teljes megtérítésére;
  • a vállalatnak új (még meg nem kezdett) beruházást kell végrehajtania legalább 150 000 euró értékben, és a beruházást legkésőbb 2021. december 31-ig be kell fejeznie;  
  • a vállalatnak tartania kell a bázis létszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2021. június 30-ig;
  • a támogatást igénylőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fenn köztartozása és kéri felvételét az adatbázisba;
  • a vállalatnak meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A támogatás formája és az eljárás

A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása pályázati úton történik. Az aláírt pályázatot a támogatást lebonyolító szervnek, azaz a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-nek („HIPA”) kell benyújtani.
A pályázati kiírás a HIPA oldalán érhető el, ezen a linken. 
A pályázatok benyújtására 2020. november 25. 12:00 órától van lehetőség (forráskimerülésig).

A támogatás formája továbbra is vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 100%-ban előlegként, egy összegben kerül kifizetésre. A támogatás odaítélése támogatási okirat formájában történik, a hatályba lépéshez biztosíték nyújtása szükséges.

A támogatás mértéke

A támogatás összege maximum 800 000 eurónak megfelelő forintösszeg, emellett a támogatás mértéke a megvalósítani vállalt beruházás értékének max. 33%-a lehet (a maximálisan igénybe vehető támogatás meghatározásakor a vállalat által igénybe vett korábbi versenyképességnövelő-támogatás összege is beleszámít).


Javasoljuk a pályázati adatlap időben történő benyújtását, hiszen a pályázati felhívás a támogatás keretösszeg rendelkezésre állásáig érhető el.
Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal szakértőinkhez:

dr. Koncz Barbara
E-mail: barbara.koncz@pwc.com

Horváth Detre
E-mail: detre.horvath@pwc.com  

Végső Andrea
E-mail: andrea.vegso@pwc.com

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Senior Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!