PwC adatvédelmi nyilatkozat - Alumni Program

Bevezetés

Az Alumni Programot a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási száma: : 01-09-961102) és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási száma: 01-09-063022) működteti (együttesen: „PwC Magyarország” vagy „mi”). Mindkét társaság székhelye 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyarország. Az Alumni Programot azok számára hoztuk létre, akik a PwC Magyarországnál dolgoztak és hozzájárultak cégünk fejlődéséhez, azóta pedig más pozíciókban folytatják szakmai pályafutásukat a piacon. Az Alumni Programra jelentkezők Alumni Club tagokká válnak és ezáltal friss információkat kapnak kezdeményezéseinkről, networking tevékenységeinkről és eseményeinkről, amelyek célja az életre szóló kapcsolatok kialakítása és fenntartása.

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az Öntől kapott azonosítható személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül. A PwC Magyarország elkötelezett amellett, hogy a rendelkezésére bocsátott információkat bizalmasan kezelje. Az Alumni Programra jelentkezők azonosítható személyes adataik megadásával beleegyezésüket adják, hogy a PwC Magyarország ezen adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően felhasználja. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen.

Adatgyűjtés

Csak kifejezetten és önkéntesen megadott azonosítható személyes adatokat gyűjtünk. Az Alumni Programra való jelentkezéshez az alábbi adatokra van szükségünk:

  1. teljes név,
  2. e-mail cím,
  3. a korábbi PwC munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (üzletág, iparág)
  4. a jelenlegi állással kapcsolatos adatok (pozíció, cég neve, iparág, munkahelyi e-mail cím)

A PwC Magyarország adatkezelési politikája értelmében csak az Alumni Program működtetéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti.

Az adatok felhasználása

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre Ön azokat az adatgyűjtés helyszínén megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). Az Alumni Programra vonatkozóan megadott személyes adatokat főként az alábbi célokra használjuk fel:

  1. értesítést küldünk az Alumni programokról,
  2. az évente kétszer megjelenő Alumni hírlevélben tájékoztatjuk cégünkkel és volt munkatársainkkkal kapcsolatos hírekről,
  3. meghívást küldünk az alumni és céges rendezvényeinkre,
  4. tájékoztatjuk a cégünk legfrissebb fejleményeiről és kezdeményezéseiről, valamint
  5. biztosítjuk a lehetőséget a programjainkon való részvételre

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Adatkezelési politikánk értelmében nem osztunk meg személyes információt harmadik felekkel, kivéve, ha azt törvény írja elő, ha az adott személy kifejezetten kéri vagy ha az a jelen szakaszban részletezettek szerint szükséges. Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat bizonyos esetekben megosztjuk a PwC hálózat más országokban működő tagvállalataival, kapcsolt vállalkozásaival illetve a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik felekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az egyén az adatokat közölte. Előfordulhat, hogy a személyes adatokat az egyén illetősége szerintitől eltérő joghatóság területén tároljuk. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a vállalatok az információkat és adatokat megfelelően védjék. Egyéb harmadik felekkel csak akkor osztunk meg információkat, ha ahhoz az adott személy hozzájárulását adta, ha azt számunkra törvény írja elő, vagy ha az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy törvény által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. A személyes adatokat közlő személy kifejezett hozzájárulását adja az adatok ilyen jellegű továbbításához, beleértve azok határokon átnyúló továbbítását.

A PwC Magyarország a személyes adatokat továbbíthatja olyan, - a PwC tagvállalatokon kívüli - harmadik fél adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A PwC Magyarország az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Biztonság

Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. Azonban, amellett, hogy mindent megteszünk, nem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Az információhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a velünk közölt személyes adatait, ezt megteheti a www.pwc.com/hu/alumni regisztrációs oldalon vagy az alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen jelezheti felénk.

Adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok folyamatos pontosságának ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a velünk közölt személyes adatokban változás következett be, az adott személy által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a módosításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a velünk közölt információkat, jelezze ezt felénk a fenti elérhetőségeken és biztosítjuk a hozzáférést. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

Tagság megszüntetése, személyes adatok törlése

Alumni Club tagságának megszüntetését a alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti. Az általunk kezelt valamennyi személyes adat törlését a alumni.hungary@hu.pwc.com e-mail címen kérheti, amely azonban az Alumni Club tagság megszüntetését is maga után vonhatja.

Adatok megőrzése

A velünk közölt adatokat csak az Alumni Program működésének ideje alatt őrizzük meg.

Módosítások

A PwC Magyarország fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait weboldalunkon egyértelműen jelezzük.

Kapcsolat

Balázs Gábor
Partner
Tel: +36 1 461 9534
E-mail

Dallos Ádám
Marketing A. Menedzser
Tel: +36 30 958 3878
E-mail

Kövessen minket!