Pridobivanje EU sredstev

Ali v vašem podjetju izvajate oz. načrtujete raziskovalno-razvojne ali inovacijske projekte? Razvijate nov produkt ali storitev? Že imate idejo ali zasnovo novih rešitev, vendar nimate sredstev, da jih realizirate? 

Naši strokovnjaki za pripravo in izvedbo EU projektov vam z veseljem pomagajo pri uresničitvi vaših projektov s pomočjo EU sredstev. Ponudili vam bodo podrobne informacije o vrstah finančnih sredstev, ki so na voljo, ter ocenili možnosti vašega projekta na podlagi posebnih meril. Pomagali vam bodo pridobiti sredstva na podlagi individualne presoje vašega primera ter celovite obravnave vaših idej, načrtov in želja.

Kako vam lahko pomagamo?

Priprava EU projekta

Svetovanje pri pridobitvi ideje, ki temelji na izzivih in ukrepih smernic EU (mednarodne, nacionalne in regionalne).
Priprava idejnega osnutka s finančnim in terminskim okvirjem.
Priprava projekta: Izbira ustreznega razpisa ter priprava ustrezne dokumentacije. 

Delo na EU projektu

Vrednotenje projekta (komisija, morebitne prilagoditve, pogajanja).
Realizacija projekta (podpis pogodbe, vsebina projekta, terminski plan, rezultati, izplačila).
Vrednotenje rezultatov (predstavitev pred komisijo, revizija projekta).

Zakaj PwC?

PwC je vodilni ponudnik evropskih strukturnih in investicijskih skladov, saj z namenom podpore gospodarskemu razvoju že vrsto let sodeluje z Evropsko komisijo, njenimi organi, z Evropsko investicijsko banko, Evropskim parlamentom, Evropsko centralno banko in z drugimi ustanovami Evropske unije ter z organi posameznih držav članic. Z ekipo slovenskih in mednarodnih strokovnjakov s področja svetovanja pri razpisih EU sredstev vam lahko pomagamo na naslednje načine:

  • Pridobitev informacij o najprimernejšem in najugodnejšem razpisu, ki ustreza vašim kriterijem.
  • Pomoč pri načrtovanju in optimizaciji vašega projekta.
  • Priprava projekta.
  • Vodenje projekta.
  • Vrednotenje rezultatov.
  • Strokovna pomoč v vsaki točki projekta.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno-pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na