Έναρξη 08 Ιουνίου
 
 

Banking & Finance

Τα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Ημερομηνία έναρξης: 27/05/2015
Διάρκεια: 15 ώρες
Κόστος: 425€
               


 

 

Παροχές σε είδος

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015
 

Ημερολόγιο