Φορολογικά

Ελληνική Φορολογία

Ημερομηνία έναρξης: 24/09/2015
Διάρκεια: 400 ώρες
Κόστος: €4900 εταιρείες / €4500 ιδιώτες
               


 

 

Παροχές σε είδος

e-learning

  • Παροχές σε είδος
  • Εξαιρέσεις της φορολόγησης παροχής σε είδος
  • Φορολογικός συντελεστής
  • Μείωση του φόρου εισοδήματος
  • Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχές μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015
 

Ημερολόγιο