Ημερολόγιο Προγραμμάτων

Η PwC's Academy συνεχίζει την παροχή εκπαιδευτικων προγραμμάτων, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όλα τα σεμινάριά μας παρέχονται online, σε πραγματικό χρόνο διεξαγωγής. 
Λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας ενδιαφέρει, μέσω desktop, laptop ή tablet!


Διοργάνωση κατόπιν συννενόησης

Συμβουλευτική Καριέρας/ Career Counselling


Προσεχή προγράμματα

HiddenDate Date Title
20230529 29/05/23 Strategic Business Planning
20230607 07/06/23 Change Management - Διοίκηση Αλλαγής στην επιχείρηση
20230607 07/06/23 Αποτίμηση (Εκτίμηση) Ακινήτων (Real Estate Valuation)
20230612 12/06/23 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
20230612 12/06/23 My Data Update - Επικαιροποιημένα Θέματα - 7η Διοργάνωση
20230612 12/06/23 (Key) Account Management - Διαχείριση Εταιρικών Πελατών
20230614 14/06/23 Negotiation Intelligence: Build the foundations to become a Skilled and more Strategic Negotiator
20230614 14/06/23 Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και στα φορολογικά έντυπα, για το φορολογικό έτος 2022
20230619 19/06/23 Interviewing Skills
20230619 19/06/23 Πρακτική Εφαρμογή IFRS - Απο το Ελληνικό Ισοζύγιο σε ΔΠΧΑ
20230619 19/06/23 Management Information Reporting
20230620 20/06/23 Μηνιαίες χρηματοοικονομικές αναφορές - Κατανόηση και κατάρτιση
20230620 20/06/23 HR Δείκτες Μέτρησης & Ανάλυση Δεδομένων - HR Metrics & Analytics
20230621 21/06/23 My Data - Ηλεκτρονικά Βιβλία: Αναλυτική και εκτενής παρουσίαση
20230621 21/06/23 Credit Control - Πρακτικά Θέματα Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου
20230904 04/09/23 Πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS από το ICAEW
20230925 25/09/23 Ελληνική Φορολογία 2023 - 2024
20231010 10/10/23 (Becoming an) HR Professional. Το σύγχρονο HR από την θεωρία στην πράξη
Follow us on: