Ημερολόγιο Προγραμμάτων

Η PwC's Academy συνεχίζει την παροχή εκπαιδευτικων προγραμμάτων, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Όλα τα σεμινάριά μας παρέχονται online, σε πραγματικό χρόνο διεξαγωγής. 
Λάβετε μέρος σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας ενδιαφέρει, μέσω desktop, laptop ή tablet!


Διοργάνωση κατόπιν συννενόησης

Συμβουλευτική Καριέρας/ Career Counselling


Προσεχή προγράμματα

HiddenDate Date Title
20231201 01/12/23 Diploma in IFRS by ACCA
20231204 04/12/23 The Academy Development Workshop
20231205 05/12/23 Μηχανογραφικά Συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)
20231206 06/12/23 Λογιστική και Τεχνολογία
20231206 06/12/23 Credit Control - Πρακτικά Θέματα Διαχείρισης Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου
20231207 07/12/23 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
20231211 11/12/23 Κέντρα Αξιολόγησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
20231211 11/12/23 Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε Είδος και Μισθωτή Εργασία
20231211 11/12/23 Αποτίμηση (Εκτίμηση) Ακινήτων (Real Estate Valuation)
20231212 12/12/23 Leadership Development
20231214 14/12/23 Προσέλκυση, Επιλογή Προσωπικού & Employer Branding / Employee Attraction & Selection
20231214 14/12/23 Προσέλκυση, Επιλογή & Διαχείριση Προσωπικού
20240111 11/01/24 Ένταξη και Αποχώρηση Προσωπικού - Onboarding & Offboarding Process
20240115 15/01/24 Οικονομικές Καταστάσεις
20240115 15/01/24 My Data - Ηλεκτρονικά Βιβλία: Αναλυτική και εκτενής παρουσίαση
20240116 16/01/24 Διαχείριση Ταλέντων, Πλάνα Διαδοχής - Talent Management, Succession Planning
20240116 16/01/24 Διανομή κερδών Ανωνύμων Εταιρειών (ΔΠΧΑ και Ελληνική νομοθεσία) Νομικό Πλαίσιο, Λογιστική - Φορολογική Βάση
20240118 18/01/24 Αποτελεσματική Ανατροφοδότηση και Καθοδήγηση Εργαζομένων
20240118 18/01/24 Έντυπο Ε9 και ο ΕΝΦΙΑ
20240122 22/01/24 Business Analytics
20240122 22/01/24 Business Administration
20240124 24/01/24 My Data Update - Επικαιροποιημένα Θέματα - 10η Διοργάνωση
20240125 25/01/24 Φορολογία χαρτοσήμου και o Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων...στην Πράξη
20240125 25/01/24 Δέσμευση και Ικανοποίηση Εργαζομένων - Employee Engagement & Satisfaction
20240131 31/01/24 Λογιστικά Αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014)
20240201 01/02/24 (Key) Account Management - Διαχείριση Εταιρικών Πελατών
20240201 01/02/24 Ηγεσία - Leadership Skills
20240201 01/02/24 Πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS από το ICAEW
20240205 05/02/24 Project Management
20240206 06/02/24 High Perfomance Leadership
20240207 07/02/24 Interviewing Skills
20240212 12/02/24 Strategic Business Planning
20240213 13/02/24 Τελωνειακές και Φορολογικές Διαδικασίες, Διατυπώσεις και Διακανονισμοί στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές
20240215 15/02/24 Επιχειρηματικές Δαπάνες σύμφωνα με τη Φορολογία Εισοδήματος
20240227 27/02/24 Negotiation Intelligence: Build the foundations to become a Skilled and more Strategic Negotiator
20240311 11/03/24 Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
20240319 19/03/24 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
20240527 27/05/24 Φορολογία Πλοίων
Follow us on: