Οι Εγκαταστάσεις μας


Το εκπαιδευτικό μας κέντρο διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 260 & Κόδρου 2 στο Χαλάνδρι.

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: