My Data - Ηλεκτρονικά Βιβλία: Αναλυτική και εκτενής παρουσίαση

Ημερομηνίες: 22 & 23 Μαρτίου 2023

Διάρκεια: 9 ώρες

Ώρες: 17:00 - 21:00

 

Το σεμινάριο

H PwC, μετά την πραγματοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών προγραμμάτων (διάρκειας 5 ωρών το καθένα) για τη νέα πλατφόρμα My Data και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, ανακοινώνει την παρουσίαση ενός νέου αναλυτικού σεμιναρίου με το ίδιο αντικείμενο. Στο νέο αυτό πρόγραμμα, θα παρουσιάζονται εκτενέστερα και αναλυτικότερα τα θέματα της νέας πλατφόρμας My Data, σε τρεις (3) ημέρες και συνολικά σε εννέα (9) ώρες στις εξής ενότητες: Η έναρξης Διαβίβασης για τους εκδότες Παραστατικών (Φορ. Έτος 2021) Διαβίβαση εξόδων και Ειδικές Περιπτώσεις και Υποβολή Ερωτήσεων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το νέο σεμινάριο έχει ως στόχο την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ με την διαβίβαση και την παροχή οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους.
Το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες μια σαφή και αναλυτική εικόνα για το νέο σύστημα των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Θα επισημανθούν όλες οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν από τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στην πρόκληση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες

Περιεχόμενο

1. Η έναρξη Διαβίβασης για τους εκδότες Παραστατικών (Φορ. Έτος 2021)

Προθεσμίες Απόσυρσης παλαιών ΦΗΜ 

Προθεσμίες Αναβάθμισης και Διασύνδεσης ΦΗΜ ανά κατηγορία επιχειρήσεων. Κριτήρια υπόχρεων οντοτήτων

Τι ισχύει για επιχειρήσεις που θα διακόψουν τις εργασίες τους μέχρι 31/12/21

Πρόστιμα για μη αναβάθμιση ΦΗΜ και μη διασύνδεση  ΦΗΜ

Προσωρινά και Οριστικά Αρχεία που διαβιβάζουν οι ΦΗΜ στο Esend.  Χρόνος Διαβίβασης. Τεχνικά προβλήματα και σφάλματα κατά την διαβίβαση.

Οι δύο τρόποι ρύθμισης των ΦΗΜ για την διαβίβαση δεδομένων στο Mydata (ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ)

Ρύθμιση των ΦΗΜ για επιχειρήσεις που εκδίδουν ΑΛΠ με χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Δυνατότητα μη αναβάθμισης για επιχειρήσεις που θα διακόψουν την λειτουργία τους μέχρι 31/12/21

Χαρακτηρισμός στο Mydata των διαβιβασθέντων λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ 

Διαβίβαση ΑΛΠ και πιστωτικών λιανικής που εκδόθηκαν χωρίς ΦΗΜ

Προθεσμίες Υποχρεώσεων Πρατηρίων Καυσίμων και πωλητών υγραερίου και πετρελαίου θέρμανσης.

 • Εγκατάσταση ΦΗΜ σε βυτιοφόρα πρατηρίων καυσίμων

 • Προσαρμογή του τύπου των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν καύσιμα

Η νέα υπουργική απόφαση 98979 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημόσιων συμβάσεων 

Προθεσμία Προσαρμογής των ERP των φορέων του Δημοσίου για παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων

Σταδιακή Έναρξη Διαβίβασης δεδομένων στο Mydata από τους εκδότες παραστατικών. Κατηγορίες οντοτήτων και έναρξη διαβίβασης από 1/10/21 ή από 1/11/21

 • Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για την διαβίβαση των δεδομένων του 2021. 

 • Τι θα διαβιβασθεί υποχρεωτικά και τι προαιρετικά

 • Αναδρομική Διαβίβαση Δεδομένων 2021 στο Mydata  από τους εκδότες μέχρι 31/3/22

 • Διαβίβαση Λογιστικών Εγγραφών τακτοποίησης εσόδων για το 2021. 

 • Τι θα ισχύσει για τους λήπτες παραστατικών και τους χαρακτηρισμούς στο Mydata για το 2021

 • Διαβίβαση από τον λήπτη παραστατικών που παρέλειψε να στείλει ο εκδότης  

Χρόνος Διαβίβασης Παραστατικών στο Mydata. Το πρόβλημα του ορισμού του πραγματικού χρόνου έκδοσης παραστατικών

Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του Mydata από 1/1/2022. Υπόχρεοι, προθεσμίες και χρόνοι διαβίβασης

Οι συνέπειες μη διαβίβασης στο Mydata.  

Ειδικές Ρυθμίσεις για διαβίβαση εσόδων από επιχειρήσεις ύδρευσης, ενέργειας, τυλεπικοινωνιών, τράπεζες κ.α.

Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία

Τα πεδία και οι πίνακες που υπόκειται σε συμφωνία στο Ε3 με βάση τα ηλεκτρονικά βιβλία

2. Mydata διαβίβαση εξόδων
 

Πίνακας Αντιστοίχισης Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ με Κωδικοποιημένες Εξαιρέσεις Mydata

Ειδικές κατηγορίες συναλλαγών και επιχειρήσεων 

 • Πακέτα Τουριστικών γραφείων,

 • Ακτοπλοικά εισιτήρια, 

 • Αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων

 • Τιμολόγια  εκτελωνιστών

 • TAXI και λοιπές επιχειρήσεις με ΑΔΗΜΕ

 • Εκκαθαρίσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών και χαρακτηρισμός εσόδων από τους Ασφαλιστές

 • Πωλήσεις Eshop υπαγόμενες σε ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους

 • Πωλήσεις με ειδικούς φόρους και τέλη

 • Τιμολόγια πώλησης αγαθών σε πελάτες ΕΕ και τρίτων χωρών με ΦΠΑ

 • Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών σε αλλοδαπούς πελάτες

 • Διαβίβαση τιμολογίων που εκδίδουν φορολογικοί αντιπρόσωποι

 • ΑΠΥ και Τιμολόγια Δικηγόρων

 • Επιχειρήσεις πώλησης ΕΙΧ (περιθώριο κέρδους)

Mydata Timologio 

 • Η τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ. Έκδοση Μηχανογραφημένων τιμολογίων μέσω πλατφόρμας Mydata

 • Έκδοση Ειδικών Κωδικών για το Timologio

 • Κατηγορίες παραστατικών που μπορούν να εκδοθούν με την τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ

 • Δημιουργία επιχείρησης και καρτέλας πελάτη 

 • Καταχώρηση Αγαθών και υπηρεσιών για την τιμολόγηση

 • Στοιχεία ΦΠΑ, λοιπών Φόρων και κρατήσεων

 • Αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής Timologio

Συσχετιζόμενα Πιστωτικά τιμολόγια 

Ειδική Ενότητα με αναλυτικές απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα, φοροτεχνικά θέματα και απορίες  των συμμετεχόντων (συνιστάται να έχουν υποβληθεί γραπτώς μέχρι την προηγούμενη μέρα από το σεμινάριο)

 

Εισηγητές

Γιάννης Τριανταφύλλου: Οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα

Κόστος

 • 130€ ανά συμμετοχή

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: