Σχετικά με μας

Τι προσφέρουμε

Παρέχουμε γνώση και επίκαιρα εργαλεία για την εκπαίδευση και ανάπτυξη σύγχρονων στελεχών. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης από το 1996 και προσφέρει τα σεμινάρια στις εξής θεματικές ενότητες:


Το όραμά μας

  • Να βοηθάμε στελέχη της αγοράς στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης
  • Να προσφέρουμε στα στελέχη της PwC την ευκαιρία να μεταδίδουν την εμπειρία τους στην αγορά
  • Να αναζητάμε και να προσφέρουμε σύγχρονα εργαλεία και εξελιγμένες μεθόδους επιμόρφωσης
  • Να είμαστε ο μεγαλύτερος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών στην Ελλάδα
  • Να πρεσβεύουμε επάξια τα γνωστά αντικείμενα της PwC στην Ελλάδα

*Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει αδειοδοτηθεί από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Αριθμός πρωτοκ. 6753/Κ6) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ) - Αριθμός αδείας : 2100539 - Διακριτικός Τίτλος: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κ.Δ.Β.Μ».

 


Ποιοί είμαστε

Η PwC διαθέτει εκπαιδευτικό φορέα σε 37 χώρες και συνεπή παρουσία στην Ελλάδα από το 1996.

  • 800 εταιρείες έχουν εμπιστευτεί την PwC για την εκπαίδευση των στελεχών τους
  • 12.000 συμμετέχοντες
  • Πάνω από 90 σεμινάρια ανά ακαδημαϊκό έτος
  • Πάνω από 80 εξειδικευμένοι εισηγητές
  • Πιστοποίηση  Κε.Δι.Βι.Μ*


Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία, κορυφαίους διακεκριμένους εισηγητές και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και υλοποιούμε προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των πελατών μας (ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα).

Η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, διαμορφώνεται από την PwC με γνώμονα τις πραγματικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη και υλοποιείται σε στενή και αμοιβαία συνεργασία.

Στόχος της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι η πλήρης και αποτελεσματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης, την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρηματικών γνώσεων. 

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: