Σχετικά με μας

 

Τι προσφέρουμε

Προσφέρουμε γνώση και επίκαιρα εργαλεία για την ανάπτυξη σύγχρονων στελεχών. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο, πιστοποιημένο ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1* (Κε.Δι.ΒΙ.Μ 1), λειτουργεί 19 χρόνια και προσφέρει τα εξής προγράμματα: 

Το όραμά μας

  • Να βοηθάμε στελέχη της αγοράς στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης
  • Να προσφέρουμε στα στελέχη της PwC την ευκαιρία να μεταδίδουν την εμπειρία τους στην αγορά
  • Να αναζητάμε και να προσφέρουμε σύγχρονα εργαλεία και εξελιγμένες μεθόδους επιμόρφωσης
  • Να είμαστε ο μεγαλύτερος φορέας επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών στην Ελλάδα
  • Να πρεσβεύουμε επάξια τα γνωστά αντικείμενα της PwC στην Ελλάδα

*Το εκπαιδευτικό τμήμα της PwC, έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).

Αριθμός αδείας: 2100539.
Διακριτικός Τίτλος: PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Ποιοί είμαστε

Η PwC διαθέτει εκπαιδευτικό φορέα σε 37 χώρες και συνεπή παρουσία στην Ελλάδα από το 1996.

  • 500 εταιρείες έχουν εμπιστευτεί την PwC για την εκπαίδευση των στελεχών τους
  • 10.000 συμμετέχοντες
  • Πάνω από 80 σεμινάρια ανά ακαδημαϊκό έτος
  • Πάνω από 80 εξιδεικευμένοι εισηγητές
  • Πιστοποίηση  Κε.Δι.Βι.Μ*

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία, κορυφαίους διακεκριμένους εισηγητές και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και υλοποιούμε προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των πελατών μας (ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα).

Η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, διαμορφώνεται από την PwC με γνώμονα τις πραγματικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη και υλοποιείται σε στενή και αμοιβαία συνεργασία.

Στόχος της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι η πλήρης και αποτελεσματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης, την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρηματικών γνώσεων.