Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια


H PwC διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία, κορυφαίους διακεκριμένους εισηγητές και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των πελατών της.

Η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, διαμορφώνεται από την PwC με γνώμονα τις πραγματικές και εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του πελάτη και υλοποιείται σε στενή και αμοιβαία συνεργασία.

Στόχος της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι η πλήρης και αποτελεσματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την βελτιστοποίηση της επαγγελματικής απόδοσης, την ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επιχειρηματικών γνώσεων.


Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια της PwC κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Λογιστική (Εφαρμογή ΕΛΠ, Γενικά και Ειδικά Λογιστικά Θέματα, Κοστολόγηση, Cash Flow Statements)
 • Φορολογία (Εισοδήματος, Κεφαλαίου, ΦΠΑ, Έμμεση Φορολογία)
 • Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
 • Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων (Απορροφήσεις, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις)
 • Χρηματοοικονομικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • IFRS
 • Προϋπολογισμός
 • Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Business English
 • Excel για Στελέχη Επιχειρήσεων
Follow us on: