Kiadványok

View this page in: English

Szakértőink célja, hogy olyan értékes információkhoz juttassák Önt, amelyek támogatást nyújtanak az üzleti döntések meghozatalában. Piacelemzéseink és kiadványaink bemutatják az aktuális gazdasági trendeket, a meghatározó piacok dinamikáját és a törvényi szabályozás hatásait Magyarországon és a régióban.

Industry 4.0: Building the digital enterprise

2016-04-13

A cégek várakozásai szerint több mint 900 milliárd dollárt hozhat a digitális ipari forradalom, ami a költségek csökkenésének, a hatékonyság és a nyereség növekedésének köszönhető. Globálisan a vállalatok közel 33%-a magas szintet ért el a digitalizációban, és ez az arány a következő öt évben várhatóan 72%-ra emelkedik. A vállalatok világszerte a forgalmuk körülbelül 5%-át tervezik befektetni minden évben a digitalizációba, ez 907 milliárd dollár értékű beruházásnak felel meg, és 55%-uk két éven belül megtérülést vár. Az informatikai szakemberek iránti igény és az adatbiztonság viszont továbbra is komoly kihívást jelent – áll a PwC globális tanulmányában.

Merre tovább a hazai autóbuszos közösségi közlekedésben?

2016-04-01

Országosan és települési viszonylatban is szinte minden nap hallani a közösségi közlekedés helyzetéről, amely a lakosság legnagyobb részét közvetlenül érinti. A városiasodás folyamatának felerősödésével az infrastrukturális igények robbanásszerűen megnövekedtek, éppen ezért a modern városokban a közlekedés okozta zsúfoltság és a környezetterhelés csökkentése érdekében kulcsfontosságú, hogy az egyéni személygépkocsi-használatot felváltsa a közösségi közlekedés. Ez azonban csak minőségi, környezettudatos, ugyanakkor költséghatékony szolgáltatással lehet reális célkitűzés – áll a PwC Magyarország nemrég megjelent tanulmányában.

5. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés

2016-03-04

A hazai vezérigazgatók derűlátóbbak a jövőt illetően, mint társaik világszerte. Míg globálisan a vezetők 82%-a, addig Magyarországon 84%-uk bizakodó saját bevételnövekedését illetően. Az idei válaszokból az is kirajzolódik, hogy a szakemberhiánytól való félelem felértékelte a munkavállalók jelentőségét az első számú döntéshozók szemében. A PwC Magyarország munkatársai ötödik alkalommal kérdezték meg és összegezték a hazai vállalatvezetők véleményét, partnerségben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével (MGYOSZ).

Globális és Magyar Gazdasági Bűnözés felmérés 2016

2016-02-25

A gazdasági bűnözés továbbra is komoly kihívást jelent a vállalatok számára világszerte. A PwC kétévente végzett globális és magyar gazdasági bűnözést feltérképező kutatása szerint Magyarországon a gazdasági bűncselekmények előfordulása az elmúlt hét évet nézve 5%-os csökkenést mutat. A gazdasági bűnözés nemcsak hazánkban, de a régióban és globálisan is visszaesett. A számok azonban valójában aggasztó tendenciára hívják fel a figyelmet: a gazdasági bűnözés jelentős változáson megy át, amellyel a felderítési és ellenőrzési programok nem képesek lépést tartani.

Power & Renewables Deals 2016 outlook and 2015 review

2016-02-01

A PwC évente megjelenő tanulmányának idei kiadása szerint a tavalyi év mérföldkőnek számított a fúziók és felvásárlások (M&A) tekintetében a villamosenergia- és megújulóenergia-szektorban. A 2014-ben tapasztalt fellendülést követően a fúziók és felvásárlások értéke a megújuló energia piacán világszerte csaknem megduplázódott, és elérte a rekordnak számító 53,3 milliárd dolláros szintet . A globális gazdaságban érvényesülő kedvezőtlen hatások ellenére előrejelzéseink szerint a villamosenergia- és megújulóenergia-szektorban 2016-ban is élénk marad a felvásárlási kedv.

The changing faces of billionaires

2015-12-22

A tanulmány a UBS és a PwC milliárdosokról szóló, 2015 májusában kiadott jelentésén alapul, amely megállapította, hogy a milliárdos nők száma gyorsabban növekszik, mint a milliárdos férfiaké. A nők átlagosan nagyobb vagyonokat irányítanak, mint a férfiak, és egyre nagyobb befolyással rendelkeznek a családi vállalkozások, a filantróp tevékenység és az irányítás területén. A jelentésből az is kiderül, hogy a vagyon mennyire mulandó, az 1995-ös év milliárdosaiból ugyanis mára mindössze 126 (44%) őrizte meg ezt a pozícióját.

Az adóhatóság és a jogszabályi környezet megítélése az adózók szemüvegén keresztül

2015-12-02

A PwC Magyarország a korábbi évek mintájára 2015-ben ismét elindította országos felmérését annak feltérképezésére, hogy miként értékelik az adózók a jogszabályi környezet változásait, az adóhatósági ellenőrzéseket és az új technológiák biztosította megoldásokat. Felmérésünk kiemelt célja, hogy átfogó képet kapjunk a jogszabályváltozások gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatásáról, és az ellenőrzések adózók általi megítéléséről.

Paying Taxes 2016: the 10th edition

2015-11-20

Az elektronikus adóbevallás és adófizetés bevezetése a tavalyi év leggyakoribb adóreformjai közé tartozott a világ számos országában – derül ki a Világbank és a PwC legutóbbi Paying Taxes című tanulmányából.Ennek eredményeképpen a középvállalkozások számára világszerte könnyebbé vált az adófizetés, a hangsúly azonban a vállalkozások által fizetendő adók mérsékléséről a technológiára és a megfelelési terhek csökkentésére helyeződött.

Osztogatnak vagy fosztogatnak? – A sharing economy térnyerése

2015-11-09

A fogyasztói szokások jelentős megváltozása által létrejött „sharing economy” cégek – Couchsurfing, Airbnb, Uber és társaik – úgynevezett „teremtő rombolással” forgatnak fel teljes iparágakat néhány év leforgása alatt. Számos ilyen vállalat mára világméretű céggé nőtte ki magát. 2015 júliusában a Wall Street Journal elemzése szerint az Uber értéke meghaladta az 50 milliárd dollárt, amivel értékesebbnek számít, mint az S&P 500-as cégek 80%-a, míg az Airbnb elérte a 24 milliárd dolláros cégértéket. A PwC Magyarország "Osztogatnak vagy fosztogatnak? – A sharing economy térnyerése" című tanulmánya hét kiemelt iparágban vizsgálja, milyen hatással lehet ez a globális trend az üzleti és a hétköznapi életre, illetve milyen szabályozói és működési problémák várnak megoldásra.

PwC Young Workers Index

2015-10-26

Mennyire használják ki az egyes országok a fiatal munkavállalókban rejlő lehetőségeket? A PwC közgazdászainak legfrissebb tanulmánya 34 OECD ország körében vizsgálja a fiatal munkavállalók munkaerőpiaci jelenlétét, iskolázottságát és a továbbképzéseken való részvételi arányát. A felmérés szerint 2014-ben Svájc és Németország teljesített a legjobban.

Bridging Growth Markets' voids

2015-10-22

A PwC új tanulmánya a fejlődő országokban működő vagy ezekre a piacokra betörni kívánó vállalatokkal foglalkozik. A kutatás megválaszolja mik a siker titkai, milyen üzleti modellekre van példa, és hogyan lehet áthidalni a fejlődő országokra jellemző rugalmatlan intézményi rendszert.

Fordulópont a vezető gazdaságok szén-dioxid-kibocsátásának GDP-egységre jutó csökkentésében

2015-10-21

A PwC éves elemzése a szén-dioxid-intenzitás 2000 óta mért legmeredekebb csökkenésére hívja fel a figyelmet. A globális dekarbonizációs ráta 2014-ben megkétszereződött, az éghajlatváltozásról szóló megállapodás pedig új szabályokat hozhat a vállalkozások számára. A 2014-es év ezzel fordulópontot jelenthet a vezető gazdaságok szén-dioxid-kibocsátásának GDP-egységre jutó csökkentésében.

From surviving to thriving: cancer’s next challenge

2015-10-14

A tanulmány az egészségügy egyik fő problémájára, a rákos betegek gondozására fókuszál. Az egészségügyi intézményeknek meg kell találnia a módját, miként növelhetnék a rákos betegek életminőségét. Új megoldásokra van szükség, amik a betegek elvárásiból kell hogy következzenek.

Kiberbiztonság kezelése napjainkban

2015-09-30

A kiberbiztonság napjainkban tartós üzleti kockázattá vált, ez nem kérdéses. A bizalmas vállalati információk és technológiák védelme kulcsfontosságú feladat a biztonsági szakemberek számára. A PwC angol nyelvű tanulmánya, a "Managing cyber risks in an interconnected world" bemutatja a témához kapcsolódó kritikus területeket.

Global Transportation Infrastucture Report

2015-09-29

A közlekedési infrastrukturális beruházások minden eddiginél magasabb szintet érhetnek el a PwC elemzése szerint. A következő tíz év közlekedési infrastrukturális kiadásaival kapcsolatos elemzés – amelyhez az Oxford Economics nyújtott kutatási támogatást – a közlekedési infrastruktúrába történő beruházások jelenlegi mértékét becsüli meg, és felméri a jövőbeni befektetési kilátásokat egészen 2025-ig.