Vpis elektronskega naslova družbe

V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K, Ur. list RS, št. 18/2021 z dne 9. 2. 2021), morajo kapitalske ter osebne gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih družb pri prijavi za prvi vpis v sodni register posredovati tudi svoj elektronski naslov. Obstoječe družbe pa morajo svoj elektronski naslov v register vpisati v roku 1 leta od uveljavitve spremembe zakona, to je do 24. 2. 2022.

Elektronski naslov družbe bo javno objavljen na spletni strani AJPES in tudi dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS).

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah opustitev prijave podatkov ali vpis napačnih podatkov v register predstavlja prekršek, za katerega je določena globa v znesku od 15.000 EUR do 45.000 EUR za velike družbe, od 10.000 EUR do 30.000 EUR za srednje družbe, od 2.500 EUR do 15.000 EUR za majhne družbe ter od 1.000 EUR do 6.000 EUR za mikro družbe. Z globo od 500 EUR do 4.000 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek.

Obveznost posredovanja elektronskega naslova ne velja za samostojne podjetnike.

Za vpis elektronskega naslova v register lahko obstoječa družba:

  • vloži Predlog za vpis spremembe v PRS na točki SPOT;
  • na izpostavo AJPES pošlje izpolnjen obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS;
  • na izpostavo AJPES pošlje dopis oz. vlogo za vpis elektronskega naslova;
  • v kolikor družba spreminja tudi druge podatke o družbi, lahko hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju, predloži tudi podatek o elektronskem naslovu družbe.

Družbe, ki se na novo ustanavljajo, bodo elektronski naslov morale posredovati pri postopku ustanovitve. Če predlog za vpis ustanovitve družbe vlaga notar, lahko družba elektronski naslov določi s sklepom ali pisno izjavo, ki se priloži predlogu za vpis.

V kolikor ima družba že vpisan elektronski naslov, svetujemo, da v registru preveri, ali je ta ustrezen oziroma ga po potrebi ažurira v skladu z zgoraj opisanimi postopki, prav tako pa dovoli javno objavo naslova, če tega doslej še ni storila.  

Za kakršna koli nadaljnja vprašanja ali pomoč pri vpisu elektronskega naslova vaše družbe se lahko obrnete na pravni oddelek pri PwC. 

Pridružite se nam na